Venstre sagde nej til højere dagpenge: 1. maj bliver dagpengene forhøjet

Gik til valg på at afskaffe den forhøjelse af dagpengene, som blev aftalt sidste år
Foto: Marie Hald
Ane Halsboe-Jørgensen (S), beskæftigelsesminister
Venstre gik sidste efterår til valg på at afskaffe den forhøjelse af dagpengene, som den tidligere S-regering sidste år aftalte med SF, De Radikale, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne.

På den måde ville Venstre spare 500 millioner kroner.

Men nu oplyser beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), at dagpenge-tillægget på 3.650 kroner rent faktisk gennemføres pr. 1. maj.

Det sker på trods af, at Venstre nu er en del af SVM-regeringen. Så Venstre har altså som led i regeringsforhandlingerne tiltrådt aftalen.

Forhøjelsen betyder, at ledige med større tilknytning til arbejdsmarkedet ved de første tre måneders ledighed fremover vil kunne få op til 23.000 kroner i dagpenge.

Forhøjelse fremrykket

I aftalen mellem aftalepartierne hed det, at forhøjelse af dagpengene ved de tre første måneders ledighed skulle træde i kraft senest i efteråret 2023.

Men nu er forhøjelsen blevet fremrykket. Med Venstres og Moderaternes accept.

Jeg er glad for, at vi med dagpengetillægget øger trygheden for omkring 1,5 millioner lønmodtagere

“Jeg er glad for, at vi med dagpengetillægget øger trygheden for omkring 1,5 millioner lønmodtagere, som kan få behov for et sikkerhedsnet mellem to job. Det vil kunne mærkes i husholdningsbudgettet for den enkelte, der er blevet ledig. Vi gør simpelthen sikkerhedsnettet for de lønmodtagere, der ryger ud af arbejdsmarkedet, stærkere,” siger Halsboe-Jørgensen.

Turbo på jobsøgningen

Beskæftigelsesministeren understreger, at det aldrig har været meningen, at nyuddannede skal gå arbejdsløse i en længere periode:

“Nyuddannede skal uddannes til arbejde frem for arbejdsløshed - og heldigvis er der mange brancher, som mangler arbejdskraft. Det har aldrig været meningen, at nyuddannede skal starte deres arbejdsliv med at være arbejdsløse i en længere periode. Derfor glæder det mig, at vi fra politisk side sætter turbo under jobsøgningen helt fra starten.”

Fagforeningen DM, det tidligere Dansk Magisterforening, er ikke udtalt tilfredse:

De få unge, der bliver ledige, fortjener ikke et hullet sikkerhedsnet

“De nyuddannede er allerede ekstremt motiverede for at finde arbejde, og langt de fleste finder hurtigt job. De få unge, der bliver ledige, fortjener ikke et hullet sikkerhedsnet,” siger formand for DM, Camilla Gregersen, til Jyllands-Posten.

Kræver fire års medlemskab

For at kunne modtage beskæftigelsestillægget på de 3.650 kroner skal man have været medlem af en a-kasse de seneste fire år, inden man bliver ledig, og sammenlagt have haft to års fuldtidsansættelse de seneste tre år.

Med indførelsen af beskæftigelsestillægget ændrer man samtidig reglerne for såkaldte "tekniske belægninger" så personer, der har arbejdet på skæve tidspunkter eller i weekenden, inden de blev ledige, ikke længere får en lavere dagpengesats.

Aftalen betyder samtidig, at ledige dimittender - nyuddannede - uden børn får færre penge udbetalt, når de første tre måneder er gået, mens dimittender samtidig vil få forkortet deres dagpengeperiode fra to til ét år og vil skulle opfylde et sprogkrav for at få ret til dimittenddagpenge.

Netavisen Pio afventer kommentar fra Venstres beskæftigelsesordfører, Christoffer Melson

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Mere og mere af velfærdsstaten bliver pillet væk dag for dag med Socialdemokratiet som garant for det sker. Ikke alene bliver dimittenddagpenge sat ned fra 2 år til 1 år (forløberen til ordinære dagpenge ryger samme vej om et år eller to). Efter 3 måneder bliver der skåret kraftigt ned på dimittenddagpengesatsen fra omkring 14.000 kr. til omkring 9.700 kr. før skat.

Hvad bliver det næste denne her asociale SVM regering kaster sig over?

Man kan ikke stole på Mette.

Hun er BLÅ 🤢🤢🤢

Jeppe Lindholm
Du har jo vendt Danmark ryggen ved at fraskrive dig dansk statsborgerskab- så bland dig uden om!

Det skriger til himlen… hele dagpengeloven skulle efterses… dimittenderne betaler jo for den midlertidige forhøjede dagpengesats for dem “mellem to jobs”!!! Og der er stadig ingen opmærksomhed på den regel som straffer den ledige ved kvartalsvis fradrag af en dagpengesats, hvis man - trods konstant jobsøgning - fortsat ikke har opnået beskæftigelse i form af minimumstimer svarende til næsten en hel måneds beskæftigelse indenfor kvartalet. Socialdemokratiet er ikke et arbejderparti mere.

Annonce