Venstre vedtog også kontrol uden dommerkendelse

Skatteministeren mener det strider mod ”ånden i grundloven”, når SKAT har lov til at gå ind på private områder uden retskendelse. Ifølge tænketank indførte den tidligere Venstrering mindst 37 lignende bestemmelser.
Skatteminister Karsten Lauritzen (V) vil afskaffe SKAT’s mulighed for at få adgang til privat grund for at kontrollere, om virksomheder overholder skattelovgivningen. ”Som skatteminister kan jeg bare ikke stå på mål for, at man har et system, hvor politiet skal have en dommerkendelse, hvis de skal ind og undersøge folks ejendom, men hvor Skat bare kan få adgang”, siger ministeren i dag til Berlingske. Han mener, at bestemmelsen strider mod ånden i grundloven.

Den omdiskuterede lov blev vedtaget tilbage i 2012. Den slog fast, at SKAT kan gennemføre ”kontrol efter stk. 4, 1. pkt., på en ejendom, der tjener til privatbolig eller fritidsbolig, hvis der synligt kan konstateres udendørs aktiviteter af professionel karakter. Kontrol som nævnt i 1. pkt. omfatter dog ikke adgang til kontrol af selve privatboligen eller fritidsboligen”.

Der er altså ikke tale om, at SKAT kan vade rundt i villahaver efter forgodtbefindende. Og det er kun udendørs aktiviteter der kan kontrolleres, SKAT har ikke adgang til at gå ind i selve boligen. Formålet med loven var at komme den del af sort arbejde til livs, der skyldes virksomheders arbejde for private. Ifølge Berlingske har SKAT siden lovændringen gennemført over 800 besøg på privat grund.

Vil Venstre også svække arbejdsmiljøloven?
Karsten Lauritzen mener ifølge Berlingske, at forslaget strider mod ånden i grundloven. Lauritzen henviser formentlig til Grundlovens paragraf 72, som siger, at ”Husundersøgelser, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtaglse, alene ske efter en retskendelse”.

Så selv hvis man måtte mene, at adgang til folks haver er omfattet af grundlovens § 72, så fremgår det altså klart af Grundloven, at Folketinget kan vedtage undtagelser. Og SKAT er da heller ikke de første, som har fået mulighed for at for at udføre kontroller på private områder uden en retskendelse. Det gælder eksempelvis arbejdsmiljølovens §76, stk. 3, hvor det fremgår, at ”Arbejdstilsynets medarbejdere har uden retskendelse mod behørig legitimation til enhver tid adgang til offentlige og private arbejdssteder”.

Ud Venstres logik har Arbejdstilsynet har altså også ”mere vidtgående beføjelser end politiet”, og spørgsmålet er derfor, om partiet også arbejdsmiljøloven strider mod ånden i grundloven?

Tænketank: VK-regering indførte 37 undtagelser
Ifølge tænketanken Justitia eksisterer der i alt 268 love, der indeholder undtagelse til grundlovens § 72 og giver offentlige myndigheder mulighed for at foretage indgreb uden retskendelse. Tænketanken har også undersøgt, hvorvidt rød blok er værre end blå blok til at indføre undtagelsesbestemmelser. Og resultatet er et klart nej.

Ved at sammenligne de sidste tre år under VK-regeringen med de første tre år under S(SF)R-regeringen kommer Justitia frem til, at der blev indført 37 undtagelser fra 2008 til 2011, mod kun 36 fra 2011 til 2014.

Spørgsmålet er derfor, om bekymringen for borgernes retssikkerhed er hele forklaringen på, at Venstre er imod de øgede beføjelser til SKAT. For i så fald får Lauritzen han kollegaer travlt med at afskaffe en lang række af de love, som VK-regeringen indførte i nullerne.


Kommentarer fra Facebook

Annonce