Venstre vil - også - afskaffe Arne-pensionen

Jakob Ellemann-Jensen vil akkurat som De Konservative afskaffe retten til tidlig pension.
Foto: Jacob Kjerumgaard/Venstre (Flickr)
Jakob Ellemann-Jensen (V), forsvarsminister, vicestatsminister
Venstre vil - akkurat som De Konservative - afskaffe Arne-pensionen.

Det fremgår af partiets finanslovsudspil for 2022.

Venstre vil også - igen præcis som De Konservative - afskaffe seniorjobordningen. Den er nemlig ifølge Venstre “overflødig”.

Venstre lidt mere diskrete

Venstres måde at præsentere aflivningen af Arne-pensionen er dog mindre hård.

De Konservative fremhæver således afskaffelse af Arne-pensionen som nummer to på listen over, hvad der skal finansiere partiets meget markante skattelettelser. Mens Venstre først nævner Arne-pensionen som punkt nummer 11 på deres liste over, hvad der kan skaffe øget arbejdsudbud.

Venstre undgår også udtrykket “afskaffe”. Venstre vil i stedet “tilbagerulle”

Venstre undgår i sit finanslovsudspil i øvrigt helt udtrykket “Arne-pensionen”. I stedet benyttes betegnelsen “ret til tidlig pension”, og i stedet for for “afskaffe” vil Venstre i stedet “tilbagerulle”.

Forskellen mellem De Konservatives og Venstres finanslovudspil består mest i, at Venstre begrunder afskaffelsen af Arne-pensionen - retten til tidlig pension - og afskaffelse af seniorjobordningen med, at det vil øge arbejdsudbuddet. Mens De Konservative især begrunder afskaffelsen af Arne-pensionen og seniorjobordningen med, at det skal være med til at finansiere De Konservatives plan om skattelettelser for 6,8 milliarder kroner til de rigeste.

Venstre vil i stedet for Arne-pensionen forbedre seniorpensionen, som den daværende VLAK-regeringen aftalte med Dansk Folkeparti og De Radikale en måneds tid før folketingsvalget i juni 2019.

Vil sænke beløbsgrænsen

Akkurat som De Konservative vil Venstre have sænket beløbsgrænsen, så arbejdsgivere kan importere flere udlændinge fra lande uden for EU.

De Konservative vil sænke beløbsgrænsen til 325.000 kroner, mens Venstre nøjes med at kræve beløbsgrænsen sænket til 345.000 kroner.

Den nuværende beløbsgrænse ligger på 436.000 kroner. Beløbsgrænsen sikrer i princippet, at det udelukkende er specialiseret arbejdskraft fra det store udland, der kommer til Danmark på beløbsordningen. Og ikke udfaglærte.

S: “Urimeligt og forkert”

Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen, betegner V-udspillet for “grundliggende skævt”:

“Jeg synes grundliggende set, at det er et skævt udspil. Jeg mener ikke, det svarer på de problemer, som Danmark står over for,” siger Christian Rabjerg Madsen til Netavisen Pio.

Han understreger, at det største bidrag til øget arbejdsudbud ligger i velfærdsaftalen fra 2006:

Det er noget af den skævhed, der er rettet op på siden med Arne-pensionen

“Det største bidrag til et øget arbejdsudbud ligger i velfærdsaftalen fra 2006. Dengang sagde man til danskerne: Når I gennemsnitligt bliver ældre, så skal I også arbejde lidt længere. Til gengæld lover vi at investere pengene i velfærd. Aftalen blev indgået dengang, der var en efterlønsmulighed. Den efterlønsmulighed fjernede de borgerlige så efterfølgende. Det er noget af den skævhed, der er rettet op på siden med Arne-pensionen,” siger Christian Rabjerg.

Sænkning af topskattegrænsen ikke med i V-udspil

Han konkluderer, at den fortsatte opbakning til velfærdsaftalen forudsætter, at der er et tilbud til nedslidte:

En afskaffelse af retten til tidlig pension er at gamble med den folkelige opbakning til velfærdsaftalen.

“Det er helt afgørende. Så ud over at det er urimeligt og forkert, så er en afskaffelse af retten til tidlig pension at gamble med den folkelige opbakning til velfærdsaftalen, som er fundamentet for vores økonomi og adgang til arbejdskraft.”

Han finder det i øvrigt useriøst, at Venstre i begyndelsen af november lancerede et forslag til sænkning af topskattegrænsen, uden at dét forslag er medtaget i Venstres finanslovsudspil:

“Det er useriøst at have holdninger i den politiske debat, som man så ikke viser en evne til at finansiere, når det kommer til stykket,” lyder det fra Rabjerg Madsen.

3F: Bredt flertal bag Arne-pensionen

Hos fagforbundet 3F minder næstformand Tina Christensen om, at et bredt politisk flertal - bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten - står bag Arne-pensionen:

“Venstre ved udmærket, at der står et bredt politisk flertal bag Arne-pensionen. Så de ved godt, at det ikke er et realistisk forslag. Men jeg tænker da, at regeringen vil tage positivt imod Venstres tilbud om at styrke seniorpensionsordningen,” siger hun til Fagbladet 3F.

Hun mener i øvrigt, at Danmark bør fokusere på at få ledige i arbejde - i stedet for lette adgangen for udenlandsk arbejdskraft:

“Vi har p.t. over 136.000 ledige i Danmark og mange unge, der gerne vil have en erhvervsuddannelse. Det giver da langt bedre mening at sikre danskere de kvalifikationer, virksomhederne har brug for, end at importere arbejdskraft fra fjerne egne af kloden,” siger Tina Christensen.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Ja i dag er V størst og K mindst, det kan de jo slås med længe, og fortsat rødt flertal 92/87, ikke som tidlige eller ved valget, men dog flertal. At de vil afskaffe Arnepensionen, som 30.000 har søgt, og fortsat laver overbuds politik, både indbyrdes og mod S, det er hvad de kan præstere. Må de forblive i opposition mange mange år endnu.

Det at 30000 har søgt Arne - Pension, betyder ikke at det er 30000
som går på pension nu, eller er det noget jeg har misforstået.
Jeg tror at det er 30000 som vil sikre sig, at når de opnår den alder,
som giver ret til tidlig pension så har de undersøgt og fået belyst,
om de har ret til den tidliger pension, man skal bevise, at man har
været de antal år på arbejdsmarkedet, som det kræves for at få pensionen.

Nej det er mig der har udtrykt mig uklart. 30.000 har søgt, 22.000 har fået tilsagn om de kan få det, når det er tid. Sådan læste jeg det

V og K ønsker ikke at den udslidte håndværker skal sikres en anstændig alderdom med mulighed for tidligere pension. Det er en fattig og afstumpet holdning, som desværre klæber sig til adskillige levebrødspolitikere, som mangler forståelsen for, hvordan der kan bevares og sikres et velfærdssamfund til gavn for hele befolkningen.

Det kommer da ikke bag på nogen. Alle ved da hvem egoisterne er. Sådan var det også for 100 år siden. Den udbytning af arbejdskraften startede Det radikale venstre. Er der nogen, der ikke kan deres historie? (altså af vi slavearbejdere)

Dejligt at de melder rent ud, at også Venstre først og fremmest er der for at hjælpe dem, som har mindst brug for det. Med den udmelding behøver ingen længere lade tvivlen (hvis man ellers mente, der var nogen) komme dem tilgode.

Så kan V og K nu slås med LA, NB og RV om de velbjergedes stemmer. Held og lykke med den plan.

Det er forventeligt, at Venstre har samme holdning som de andre blå partier! nDet viser at samarbejdet mellem venstre og socialdemokratiet samt det radikale venstre er noget afsluttet.

Partierne har skiftet holdning stille og roligt, så der ikke længere er noget af værdi fælles.
Vi bør derfor tage en beslutning om det samfund vi ønsker - som helhed.
Jeg synes, de rigeste skal betale mere, for at få et godt samfund for alle borgere. En grådig gruppe af rige mennesker skal ikke tilgodeses som de vigtigste. Vi er et samfund, hvor alle skal behandles godt.
Derfor skal alle spekulanter i samfundet mærke, at de er uønskede.
Måske skal vi kun give tilskud til en families første og andet barn. Derefter har alle mødre og fædre fået støtte til at etablere en børnefamilie.
Måske skal tilskuddet til boliger mindskes. En enlig skal ikke have tilskud til en luksuslejlighed på 130 kvadratmeter. Der skal sættes anderledes grænser - ganske tydeligt. Hvis man ønsker noget bedre, skal det være for egen regning alene.
Måske skal der ikke være noget, der hedder rentefradrag udover etableringsfradrag for en ny familie for første gang. Hvis en af parterne tidligere har fået tilskud, så er det slut.
O.s.v. der er mange besparelser som er mulige hen af vejen.

Den nuværende beløbsgrænse ligger på 436.000 kroner. Beløbsgrænsen sikrer i princippet, at det udelukkende er specialiseret arbejdskraft fra det store udland, der kommer til Danmark på beløbsordningen. der er ikke noget i vejen med beløbsgrænsen, men kontrollen med at den overholdes har vist sig at være mere end mangelfuld, den bygger nærmest på tillid til arbejdsgiveren og arbejdstageren i forening, der skal end ikke benyttes en dansk bank til lønudbetalingen.

Tænk, de to blå smølfer, Ellemann og Pape, er i gang med at styrke Socialdemokratiet. De to gøgeunger vil fjerne den helt nødvendige Arne-pension til fordel for deres kæpheste arbejdsudbud og skattelettelser. Bliv endelig ved, og Mette og Co kommer på 35% igen. Selv folk fra Gentofte og nordpå kan se det fornuftige i Arne-ordningen.
Den tænksomme.

Tænk, de to blå smølfer, Ellemann og Pape, er i gang med at styrke Socialdemokratiet. De to gøgeunger vil fjerne den helt nødvendige Arne-pension til fordel for deres kæpheste arbejdsudbud og skattelettelser. Bliv endelig ved, og Mette og Co kommer på 35% igen. Selv folk fra Gentofte og nordpå kan se det fornuftige i Arne-ordningen.
Den tænksomme.

Venstre og konservative elsker eksport!

Den nye svenske statsminister - i øvrigt den første kvinde - vil satse på en mindretals-regering efter Mette Frederiksen model. Udtalte hun.” Precis som hinsidan!”.

Desuden vil hun indføre Arne-pension til svenskerne. Godt hjulpet af Vänsterpartiet der desuden har forhandlet en folkepensionsstigning på 1000,- kr. i måneden.

Svenskerne importerer ligefrem gode politiske ideer fra Danmark i øjeblikket!

Og snart har de el-priser a la de danske også!

Klima-krisens Greta Thunberg har fået de afgifter (forhøjede energipriser) som hun ønskede sig!

Og det uden den svenske regering har nået at gøre noget som helst!

Verden går sin gang!

Mette Frederiksen: “Danmark skal gå foran”.

Og det gør vi så! Arne-pensionen på svenske hænder!

Godt skrevet Aksel !!!!

Jeg er en af de 30000 som har søgt og fået bevilget Tidlig Pension. Men jeg vil få 0 kr. husk at det kun er ca 13550 før skat og at du ikke kan være på efterløn samtidigt. Jeg tror der er mindre end 25% der kan/vil benytte sig af ordningen. Tidlig pension er for dem som ikke har sparet noget op selv.

Den "lille mand".....ham/hende med det allerringeste og tungeste job har gennem århundreder ikke været regnet for andet end et "PUKKELDYR" for kapitalen... UD at arbejde lige til i segner. Det er livet for enhver der ikke har mønt til noget andet.Sat på "transportbåndet" der kører med "trællene" lige til "afgrunden". Uden nogen sinde at
opnå et egentlig "otium". Den sørgelige sandhed. KNOKLERI der aldrig "belønnes". "Arne pension" er en ok ting. Men.den burde justeres til noget mere fair.Så mange flere KNOKLERE kunne få glæde af den. De fleste af disses liv består sgu ikke af andet end at knokle sig til døde for andre.

..............og så giv dog folk BELØB de kan eksistere for når de hældes ud fra arbejdsmarkedet.......I stedet for de umulige "almisser" som både "Arne pension" og folkepension består af. Både uretfærdigt og urimeligt at nogen skal eksistere for disse mere end ringe beløb. Snart renoveres landets almene boligbyggeri om til boliger som ingen fattigrøv på nogen måde kan få råd til at bo i. Hvad skal disse fattiglemmer så ? Sendes på gaden med en papkasse i hånden. Der er ingen der vil kunne betale de højere og højere huslejer.

Er Ellemann altid så solbrændt fordi hans kontor på Christiansborg vender mod syd hvor han måske sider dagen lang , eller går han altid ture i skoven når de rigtige politiker arbejder.

Annonce