Venstrefløjsparti angriber radikal: Du er ligesom Pia Kjærsgaard

“Det er ærgerligt, at endnu et parti er hoppet over i strammergruppen i forhold til minoriteter og flygtninge,” lyder det fra Frie Grønne.
Foto: Folketinget/Steen Brogaard
Andreas Steenberg (Rad), politisk ordfører
Han har sagt, at det er “svært med nuancer i udlændingedebatten”. Men nu får det radikale folketingsmedlem Andreas Steenbergs nye bog, “Forbudt kærlighed”, om dansk udlændingepolitik, Frie Grønne til at opsige den skrøbelig borgfred, som der har hersket mellem partiet, Enhedslisten og De Radikale om netop flygtninge og indvandrere.

Det sker efter, at De Radikales politiske ordfører i bogen, hvis fulde titel er “Forbudt kærlighed – historien om, hvordan dansk udlændingepolitik kørte af sporet (og hvordan vi kan genfinde fornuften)”, blandt andet kritiserer udlændingeloven fra 1983, der gav asylansøgere en stærkt forbedret retsstilling. Loven, som senere er blevet revideret og har fået betydelige stramninger, er ofte blevet nævnt som en af de mest liberale udlændingelove i Europa. Kun Fremskridtspartiet stemte imod udlændingelovens vedtagelse.

“Det er ærgerligt, at endnu et parti er hoppet over i strammergruppen i forhold til minoriteter og flygtninge,” siger Frie Grønnes politiske leder, Sikandar Siddique, til Netavisen Pio.

Forsøger at trække i land

“Jeg har godt læst, at Andreas Steenberg nu forsøger at trække i land - og kommer med nuancer - men det ændrer ikke på, at han helt konkret siger, at De Radikale drømmer om lejre i nærområderne, hvorfra de så kan plukke kvoteflygtninge.” 

“Det ændrer ikke på, at Andreas Steenberg gerne vil have mure og grænsehegn omkring Europa. Det ændrer ikke på, at Andreas Steenberg problematiserer, hvorfra flygtninge og minoriteter er kommet til Danmark - og hvem der udgør et problem.” 

“Og det ændrer ikke på, at Andreas Steenberg selv siger, at det er holdninger, som De Radikale har haft længe, men at han bare ikke er sikker på, at mange af partiets vælgere har opdaget det.” 

Fremskridtspartiet fik ret

Andreas Steenberg omtaler således i bogen udlændingeloven fra 1983 som “alt for liberal og naiv”, “alt for slap” samt debatten dengang som “moralistisk.”

Sammenligninger med nazismens rædsler

“Langt op gennem 80erne og 90erne blev folk, der gerne ville lave loven om, konsekvent mødt med udtalelser om, at de var racister, og man lavede sammenligninger med nazismens rædsler,” skriver Andreas Steenberg.

“Mit parti har også gjort sig skyldig heri.”

Da udlændingeloven blev vedtaget, var der det år lige omkring 100.000 udlændinge i Danmark. Den 1. januar i år var der flere end 800.000 indvandrere og efterkommere.

Der er således ingen tvivl hos Andreas Steenberg om, at loven fra 1983 har ført til væsentligt flere udlændinge i Danmark, og at den daværende konservative justitsminister Erik Ninn-Hansen og Fremskridtspartiet havde ret, når de forudså, at loven ville netop ville medføre dette.

”Fremskridtspartiets ordfører anno 1983, Knud Lind, fik altså ret,” konstaterer Andreas Steenberg i bogen, hvor den politiske ordfører samtidig understreger, at De Radikale for længst har flyttet sig på udlændingepolitikken.

Hvilket ingen, eller mange, bare ikke har set.

Måske fordi de har en interesse i fastholde partiet i billedet som slappere, lyder Andreas Steenbergs forklaring.

Blåstempler Pia K.

Ifølge Sikandar Siddique er Andreas Steenberg imidlertid med til at blåstemple “Pia Kjærsgaard og Inger Støjbergs menneskesyn og udlændingepolitik”. Uanset hvornår dette så måtte være sket.

“Det er et kæmpe problem for det humanistiske Danmark,” siger Frie Grønnes politiske leder om Andreas Steenbergs tanker og overvejelser.  

“Først så vi Socialdemokratiet tage den drejning. Så så vi SF tage den drejning. Og nu ser vi De Radikale tage den drejning mod højre i værdi-, samt flygtninge- og udlændingepolitikken.”

Indespærret på centre

Fri Grønne har netop udarbejdet ni forslag, der “kan være startskuddet for en menneskelig og solidarisk flygtningepolitik, der kan hjælpe mennesker i nød til bedre liv og lade mennesker udnytte deres potentiale ude i samfundet i stedet for at tilbringe årelange perioder af deres liv indespærret på centre, der holder dem nede.”

Blandt de ni forslag er blandt andre at nedlægge udrejsecentrene, at Danmark årligt skal modtage 5000 kvoteflygtninge og en lukning af Hjemrejsestyrelsen.

“De muslimske flygtninge og gæstearbejdere, som er kommet til landet, har været en succes og har bidraget til at opbygge det fællesskab, som vi har,” siger Frie Grønnes politiske leder.

“De har det seneste halve århundrede brugt deres liv på fabrikker, busser og i rengøringsjob, og dermed bidraget til samfundet. Og deres døtre har i dag overhalet de etnisk unge danske kvinder på de længerevarende uddannelser. Deres børn er i dag sosu’er, læger og advokater.” 

"Det er det, som er ærgerlig. Andreas Steenberg bygger nu på den samme falske præmis som Pia Kjærsgaard. Integrationen er en succes.”

EL takker nej til mure

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Enhedslistens udlændingeordfører, Rosa Lund, til Sikandar Siddiques kritik af Andreas Steenberg.

Men Rosa Lund har tidligere afvist såvel Andreas Steenbergs - som regeringens - overvejelser om behovet for at bygge grænsehegn og mure ved EU’s grænser.

Senest har udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) kaldt det en fejl at kritisere Ungarns premierminister, Viktor Orbán, for at bygge pigtrådshegn ved grænsen til Serbien tilbage i 2015, hvor det nærmest væltede ind i Europa med strømme af migranter og flygtninge.

"Dengang i 2015 ønskede Europas ledere ikke fysiske grænser,” har udlændinge- og integrationsministeren sagt til Netavisen Pio.

“Det var en fejl, må vi erkende i dag. Grænsehegn er en del af svaret på at undgå en massiv bølge af irregulære migranter.”

Hvilket Rosa Lund ikke mener.

“Jeg har svært ved at se, hvad det skal løse,” skriver udlændingeordføren på Facebook.

Fordi vi har mere pigtråd

“Det er ikke sådan, at mennesker holder op med at være på flugt, fordi vi har mere pigtråd omkring EU’s ydre grænser. Når det er sagt, så er jeg enig i, at det er meget nemt for os at stå i Danmark, som tager meget få flygtninge, og sige, hvad Grækenland skal gøre. Derfor mener jeg, at vi skal have en bedre fordeling og en mere solidarisk fordeling af flygtningene i Europa.”

placeholder

Fort Europa

Andreas Steenberg har ikke ønsket at kommentere kritikken over Netavisen Pio. Den kommer efter, at den politiske ordfører også har udlagt sin bog i Weekendavisen og Altinget.

Med forskellige resultater, som han konstaterer.

En selvfed radikal

“I Weekendavisen udstilles jeg som en selvfed radikal, der synes alle andre er idioter, fordi de ikke vil lempe udlændingepolitikken, og i Altinget som en stor strammer," skriver den politiske ordfører på Facebook.

"Noget er min egen skyld, og det viser, at det er svært med en nuanceret debat.”

På Facebook understreger den politiske ordfører samtidig, at han ikke ønsker at afskaffe muligheden for at søge spontan asyl ved den danske grænse.

“Jeg kunne godt tænke mig et system i verden og/eller EU, hvor man tog folk til andre lande ud fra et kvotesystem, hvor man i nærområderne skilte migranter og flygtninge fra hinanden, og så tog flygtninge til andre lande, herunder Danmark,” skriver Andreas Steenberg.

“Det ville være mere retfærdigt. Det er ikke lig med at jeg vil afskaffe spontan asyl, for dette ideelle system eksisterer desværre ikke (endnu) og så må vi ’nøjes’ med det, der er.”

placeholder

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Sikandar Siddique er virkelighedsfjern.
Han vil vel helst have hele sin stamme til DK.

Nej, han er ikke spor virkelighedsfjern. Han er en ærlig pakistaner, der ønsker at alle i Pakistan frit skal kunne vælge at bosætte sig i Danmark, få passive ydelser og indfødsret foræret af danskerne. Han ønsker mest mulig lykke og rigdom til sig selv og sine egne. Det er der intet unaturligt i, og i øvrigt, så har socialdemokraterne jo selv inviteret ham og give ham indfødsret og valgret.

Puh ha, du har sgu nok ret. Hvad gør vi nu?

Send de kriminelle og dovne retur, og stop al indvandring...

Kære Gunnar Johansen
Der er kun en løsning: Socialdemokraterne skal gøre op med de internationale konventioner. Danmark skal have et opgør med EMRK, statsborgerretskonventionen, statsløsekonventionen og EU's opholdsdirektiv. Vi må meddele Europarådet, FN og EU, at vi ikke vil følge dem længere, før de er blevet moderniseret i det omfang, at vi suverænt selv bestemmer hvilke udlændinge, der må være i Danmark. Det er ikke et urimeligt krav fra en suveræn nation. Danmark er kun vores, hvis vi holder fast i det.

Enige, og skal vi assimilerer parallelsamfund så vi igen bliver til "os danskere" her i Danmark Det er jo en betingelse for at vores velfærdssamfund består.

Sikander er IKKE virkelighedsfjern. Han fortæller den virkelige sandhed; at integrationen går ret godt i Danmark. Men det vil i ikke høre på, og hvem er det så der er virkelighedsfjerne ????
Tal ordentligt om andre folk. -Og er du ignorant racist, så bare ti helt stille.

Jesper, jeg nævner bare LTF, Levakovic,
- https://ekstrabladet.dk/krimi/fem-piger-kan-vaere-ofre-i-sag-om-gruppevo...
- https://ekstrabladet.dk/krimi/19-aarig-faengslet-skoed-med-laser-mod-bet...
og hvis du gider kan du med lethed finde mange andre eksempler.
Hvilke medier bruger du til at holde dig opdateret?

“Og deres døtre har i dag overhalet de etnisk unge danske kvinder på de længerevarende uddannelser. Deres børn er i dag sosu’er, læger og advokater.”

Og lad os gå yderligere 50 år frem!

De oprindelige danskere bliver laveste kaste i eget land!

Hvis ikke de tager sig sammen i tide!

Det er det selv de radikale har indset!

Børnebegrænsning i Pakistan ville nok være en langt bedre løsning!

Problemet er at her har vi ingen politisk indflydelse!

Måske Kina løser problemet på lang sigt! Her ønsker man masser af børn, men sjovt nok ingen indvandring.

Hvem skal passe de gamle kinesere? Hvem skal passe de gamle danskere?

De højtuddannede interesserer sig kun for sig selv!

Det er de oprindelige danskeres største problem!

Vi mangler jordemødre, sygeplejersker, sosuer, pædagoger og lærere, smede, VVSere, elektrikere.

Indvandrere ønsker ikke arbejderjobs!

Politikere, samfundsdebattører, journalister, kommunikationsfolk, influensere. Alt det uden reelt indhold!

Thi hvad flygtede de fra!

En verden af ord gør verden stor!

Ingen gider hakke roer! Så vi sprøjter og bruger gylle! Og børnebørnene får en kommunikationsuddannelse!

Og snart er de alle frie grønne! Ingen jord på hænderne! Kun ord, ord,ord.

Og normalt trives de godt hos de radikale! Husmændene parti. Der forstod at få meget ud af ingenting!

Men alt kan blive for småt! Selv for en radikal! I eget land!

Matematiske beregninger er blevet hverdagskost her under pandemien.

Nu er selv de radikale begyndt med befolkningsfremskrivninger. Og ser realisterne i øjnene!

Der må værnemidler til!

Sygeplejerskemangelen bliver langvarig!

“Og deres døtre har i dag overhalet de etnisk unge danske kvinder på de længerevarende uddannelser. Deres børn er i dag sosu’er, læger og advokater.”

Annonce