Ventetid er psykisk tortur i fællesskabets navn

Lange ventetider i det offentlige skaber utryghed og sygdom, hver eneste dag. Fællesskabet kan ikke blive ved med at stille sårbare danskere en tilværelse i udsigt, hvor de skal vente måneder og år på at få en afklaring. Det skal stoppes!
I sidste uge kom det frem, at sagsbehandlingstiderne på at få en arbejdsskade behandlet i Arbejdsskadestyrelsen, er eksploderetBorgere risikerer flere års ventetid, inden de kan få afgjort deres sag.

Det skyldes primært, at man har genoptaget en lang række fejlbehæftede sager. Ikke desto mindre ændrer det ikke på, at rigtig mange danskere venter måneder og år på at få en afklaring. Mange af dem bliver endnu mere syge af ventetiden, og det manglende overblik over deres fremtidige økonomiske situation.

Ikke kun arbejdsskader
Det er ikke kun mennesker med arbejdsskader som bliver ramt af de lange ventetider. Også demente skal vente længe i værgemålssager, Udlændingeservice lader folk vente og i skilsmisse- og faderskabssager kan det tage en evighed at få kontakt til Statsforvaltningen.

Medierne kan jævnligt berette om pressede sagsbehandlere, lange ventetider og frustrerede borgere. Oftest er der tale om ekstremt følsomme sager, hvor ønsket om en hurtig afklaring ikke kun bunder i økonomiske hensyn, men også i personlige. For mange af dem er det en uvant situation at bokse med et system, som de måske ikke har haft kontakt med før, og som kan være utrolig svært at gennemskue.

Socialdemokratiet er nødt til at få taget et opgør med de lange ventetider.

Behov for et opgør
Socialdemokratiet er nødt til at få taget et opgør med de lange ventetider. Vi har om nogen en interesse i, at sikre nogle effektive og anstændige sagsbehandlingsfrister, så tilliden til fællesskabets institutioner ikke går fløjten.  Det er uacceptabelt at byde borgere - som måske står i en udsat og svag situation - at de skal leve i et limbo, hvor de ikke aner om de købt eller solgt.

Først og fremmest må vi kollektivt erklære krig mod det enorme bureaukrati, som kvæler sagsbehandlernes arbejdsdage, og som skiftende politiske flertal har ladet vokse – trods løfter om det modsatte. Hele lovgivninger bør tages op til revision, og tankerne bag frikommuneforsøgene bør udbredes. Formålet med frikommuneforsøgene har været at give enkelte kommuner lov til at løse opgaverne på nye måder, hvor de blandt andet slipper for en del bureaukrati og kontrol. Det skal udbredes til flere dele af landet.

Samtidig bør beslutningstagerne erkende, at evige centraliseringer og sammenlægninger ikke nødvendigvis genererer den effektivitet og de stordriftsfordele, som vi ellers er blevet tudet ørerne fulde med.  Den melodi har Socialdemokratiet desværre også spillet med på.

Dernæst bør vi alvorligt begynde at diskutere, om alt for lange ventetider ikke bør have en konsekvens – specielt i sager, hvor borgerne har noget økonomisk i klemme. Det kan ikke være rigtigt, at man i årevis skal vente på at få en privatøkonomisk afklaring, og derfor nærmest må indstille hele sin tilværelse. Borgere som udsættes for en helt absurd lang ventetid, bør kunne modtage en eller anden form for økonomisk kompensation, indtil der falder en afklaring.

Vi bliver nødt til at tage os sammen, og få gjort op med ventetyranniet. Fællesskabet skal ikke bedrive psykisk tortur mod borgere, som måske aldrig har været mere udsatte og sårbare. Desværre er det bare alt for ofte konsekvensen af de lange ventetider.

Frederik Vad Nielsen (f. 1994) studerer arbejdslivsstudier og journalistik på RUC, er redaktør på magasinet DSU’eren og medlem af DSU’s forretningsudvalg.

Forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU)


Kommentarer fra Facebook