Annonce

Vi finder os ikke i sexchikane!

Ordet ’krænket’ er efterhånden ved at blive udvandet, men vi må ikke glemme de kvinder, der reelt hver dag udsættes for seksuel chikane på deres arbejdsplads.
Ligestillingen har på mange måder sejret. Det går langsomt, men der er sket fremskridt. Når det gælder seksuel chikane har ligestillingen dog på ingen måde sejret. I en ny undersøgelse fra 2018 foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser det sig nemlig, at 3,6 procent føler sig seksuelt chikaneret på deres arbejdsplads. Til trods for det, bliver kun 2-3 sager om seksuel chikane behandlet hos de danske domstole.

Der eksisterer altså en gråzone mellem antallet af seksuelt krænkede og antallet af domsfældelser

Selv hvis blot én procent af dem på arbejdsmarkedet reelt havde været udsat for seksuel chikane, stemmer det på ingen måde overens med det antal sager, hvor der bliver tilkendt krænkede en godtgørelse for chikanen. Der eksisterer altså en gråzone mellem antallet af seksuelt krænkede og antallet af domsfældelser.

Mange sager afvises på grund af vidnerne

Føler man sig som kvinde udsat for seksuel chikane, kan man enten forelægge sagen for Ligebehandlingsnævnet eller hos de almindelige domstole. Vurdering af ens sag hos Ligebehandlingsnævnet er gratis. Hvis man skal føre en sag for de almindelige domstole kan det hurtigt blive en omkostningsfuld affære. Sagsbehandling hos Ligebehandlingsnævnet foregår på skriftligt grundlag, mens behandlingen af sagerne hos de almindelige domstole foregår mundtligt og med vidneafhøring.

Ikke er tilstrækkelige beviser for den påståede seksuelle chikane

De eneste, der kan påvise, at der er foregået seksuel chikane, er vidner. Det er næsten altid det springende punkt, når det skal vurderes om godtgørelse for seksuel chikane kan tilkendes. Problemet er bare, at alle sager hos Ligebehandlingsnævnet bliver behandlet skriftligt. Et skriftligt partshøringssvar fra den krænkede har mindre gennemslagskraft end mundtlige vidneforklaringer i en retssal fra krænkede og vidner, der har observeret den seksuelle chikane.

Derfor afvises en stor del af alle de sager, der anlægges hos Ligebehandlingsnævnet hvert år med henvisning til, at der ikke er tilstrækkelige beviser for den påståede seksuelle chikane.

Dyrt at anlægge en sag hos domstolene

Det er en anden sag hos de almindelige domstole.

er kan man frit foretage vidneafhøringer. Problemet er bare, at det er meget dyrt at anlægge en sag hos domstolene, og at godtgørelsesniveauet på ingen måde stemmer overens med de omkostninger, der er ved at anlægge en sag hos de almindelige domstole. Hvis man har været udsat for seksuel chikane, har man altså to muligheder: Man kan anlægge sagen hos Ligebehandlingsnævnet og få den afvist, eller man kan, hvis man har råd, tage sagen for de almindelige domstole og betale meget mere for at føre sagen, end man nogensinde vil kunne få i godtgørelse.

Det er formelt ulovligt at begå seksuel chikane, men mange af sagerne bliver aldrig behandlet

Godtgørelsesniveauet ligger på omkring 33.000 kr., mens det hurtigt koster meget mere at føre en sag i advokatbistand.

Det er formelt ulovligt at begå seksuel chikane, men mange af sagerne bliver aldrig behandlet. Det antal af kvinder, der får godtgørelse for seksuel chikane hvert år stemmer altså slet ikke overens med det antal, der reelt bliver udsat for seksuel chikane.

Konsekvenserne er bekymrende

Konsekvenserne ved at have været udsat for seksuel chikane på sin arbejdsplads er ofte psykiske problemer, men det betyder i langt størstedelen af sagerne også, at de kvinder, der har været udsat for seksuel chikane bliver afskediget eller selv vælger af forlade deres arbejdsplads. Det er altså et problem, vi som samfund bliver nødt til at tage seriøst.

Det er på høje tid, at vi tager seksuel chikane seriøst

Efter kvinderne for alvor har været på arbejdsmarkedet i omkring 50 år, har vi endnu ikke ligestilling på arbejdsmarkedet, og det er kvinderne, der betaler prisen, når de har været udsat for seksuel chikane.

Det er på høje tid, at vi tager seksuel chikane seriøst, at vi sætter godtgørelsesniveauet op, så der bliver fuldstændig ligestilling på det danske arbejdsmarked.

God kampdag!

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Ligestillingsordfører for Socialdemokratiet

Formand for Frit Forum København


Flere artikler om emnet