Vi lever i den virkelige verden, Rina

"I LO er vi ikke i tvivl om, at der skal sættes en stopper for et ræs mod bunden, så må vi sætte vores lid til TTIP forhandlingerne", sådan lyder LO's svar til Folkebævelsen mod EU i diskussionen om den transatlantiske aftale mellem EU og USA.
TTIP kan sætte nye globale standarder i handelsaftalerne, og det vil også komme arbejdere til gavn i resten af verden.

Der er en grundlæggende forskel på min og Rina Ronja Karis tilgang til vurderingen af de igangværende forhandlinger mellem EU og USA om en frihandels- og investeringsaftale – TTIP.

Jeg kommer fra en virkelighed, hvor varetagelse af lønmodtagernes interesser i vid udstrækning går via forhandlingsbordet. Derfor er mit og LO’s opdrag ikke, som Rina Ronja Kari skriver, ”ukritisk at viderebringe EU-Kommissionens myte om, at TTIP ikke vil betyde forringelser for almindelige lønmodtagere”.

Vores opgave i fagbevægelsen er at søge indflydelse, først og fremmest på løn- og arbejdsvilkår. Vi er helt bevidste om den udfordring, som den globale konkurrence udsætter danske og europæiske arbejdstagere for. Netop derfor er det afgørende, at TTIP får et ambitiøst afsnit om arbejdstagerrettigheder.

Vi lever i den virkelige verden, og virkeligheden er, at sideløbende med TTIP forhandlingerne, er USA dybt optaget af at indgå en handelsaftale med landene i Stillehavsregionen. I LO er vi ikke i tvivl om, at der skal sættes en stopper for et ræs mod bunden, så må vi sætte vores lid til TTIP forhandlingerne. EU er ikke perfekt, men det står uden for enhver tvivl, at vi har den stærkeste regulering af arbejdsmarkedet.

Det er den, vi værner om ved at holde EU-Kommissionen fast på deres forhandlingsposition og ved at formulere krav til forbedringer.

TTIP kan sætte nye globale standarder i handelsaftalerne, og det vil også komme arbejdere til gavn i resten af verden.

Så vi har bestemt ikke opgivet at varetage lønmodtagernes interesser og dansk fagbevægelse er ikke en ensom TTIP-venlig stemme, som Rina Ronja Kari forsøger at fremstille det. Vores holdninger ligger meget tæt på vore svenske kollegers, hvilket bl.a. kan forklares med to fælles træk: vores afhængighed af en stor eksport, der kan sikre job til vores medlemmer og vores arbejdsmarkedsmodel, hvor en stor del af reguleringen er lagt i hænderne på arbejdsmarkedets parter.

Marie-Louise Knuppert (f. 1951) er international sekretær i LO. 


Kommentarer fra Facebook

Annonce