Vi er nødt til at tale om antallet

Socialdemokratiets ageren i de aktuelle asylstramninger sker med respekt og ansvar for den socialdemokratiske selvforståelse.
Socialdemokraternes tilslutning er vigende i nogle meningsmålinger, medlemmer siges at melde sig ud med præcise angivelser af årsagen og flere borgmestre og lokale partiformænd er på banen med bekymringer. Årsagen er éntydig Socialdemokraternes opbakning til de stramninger på asylområdet, som det netop vedtagne lovforslag L87 udmønter.

Og lad det være sagt med det samme: Havde der været en mulighed for et alternativ uden konsekvenser, så skulle Socialdemokraterne selvfølgelig have holdt sig langt væk fra L87. Men der er ikke et ansvarligt alternativ hverken for Socialdemokraterne eller for Danmark.

 Der er ikke et ansvarligt alternativ hverken for Socialdemokraterne eller for Danmark

Socialdemokratiet står om nogen fadder til et velfærdssamfund, hvor vi ønsker at behandle alle lige. Hvor fællesskabet sikrer lige ret og mulighed for uddannelse, for behandling hvis du bliver syg, for hjælp og ydelser hvis du mister muligheden for at forsørge dig selv og din familie. Vi har opbygget et af verdens absolut mest lige samfund som også er i stand til at hjælpe andre uden for landets grænser – og det endda i et niveau, som er forbeholdt ganske få lande.

Flygtninge skal have muligheder i Danmark
Vores egen selvforståelse – både som samfund og som parti – er defineret ved en høj grad af humanisme. Af respekt for mangfoldighed, af national empati og retfærdighedssans, men også af friheden som menneske, ligheden som en chance til alle og fællesskabet dels som pligten til det aktive medborgerskab, dels som retten til den mérværdi et fælles løft alt andet lige skaber.

Den selvforståelse som vores samfundsmodel har bidraget til er ikke bare logisk – den har også gennem mere end 100 år, bevist sin styrke. Men hvis vi som Socialdemokrater fortsat vil stå vagt om den samfundsmodel der sætter mennesket før systemet, så er vi nødt til at tage ansvar – også når verden omkring os er i brand og familier må flygte over hals og hoved.

Jeg ønsker nemlig ikke et A og B-samfund

Aldrig har vi i Danmark eller Europa været i en situation, hvor så mange landes befolkninger fra så anderledes kulturer, enten er flygtet eller har søgt nye muligheder for et godt liv. Derfor er vi både som nation og som parti i en helt særlig situation og det kalder på ansvar og handling.

Vi skal tage imod så mange flygtninge som vi kan. Og med ”kan” mener jeg så mange som vi har mulighed for at behandle som almindelige danske borgere med samme muligheder, pligter og rettigheder.

Jeg ønsker nemlig ikke et A og B-samfund, hvor danskere og allerede integrerede borgere lever i ét niveau og flygtninge og migranter i et andet niveau. Det er ikke dansk og det er ikke humanisme eller retfærdighed - og det er slet ikke i tråd med vores selvforståelse. De flygtninge der kommer på baggrund af krig og ufred skal integreres. De skal sikres kulturforståelse og uddannelse så de bliver gode aktive medborgere. Det er en kompleks og udfordrende opgave, som vi knokler med ude i kommunerne. Men vi er under stærkt pres i kommunerne, det er vist ingen hemmelighed.

Blandt andet derfor er vi nødt til at forholde os til antallet af flygtninge. Vi skal kunne sikre integrationen og det væsentligt bedre end vi som samfund hidtil har formået. Vi skal have hele samfundet med – naboer, erhvervsliv, uddannelser, foreninger, ja os alle sammen.

Socialdemokratisk politik skal gå på to ben
Det er naivt at tro, at vi i Danmark kan skabe de samme muligheder for flygtninge og indvandrere, som vi danskere selv har, hvis vi åbner helt op. Naturligvis må vi forholde os til de udfordringer der er og selvfølgelig må vi tage de nødvendige beslutninger.

Socialdemokraternes og Danmarks indsats bør med udgangspunkt i vores ambition om at fastholde en humanistisk tilgang til vore medmennesker og som værn for vores velfærdssamfund gå på to ben:

Der er brug for indsatser der minder om Marshallhjælpen

Vi skal sikre at vi som samfund og med udgangspunkt i velfærdssamfundets værdier, kan tage os ordenligt af de flygtninge der kommer til landet. Og med en ambition om at de skal være velkomne nye aktive medborgere i vores samfund handler denne indsats både om antal af flygtninge og de tiltag - og dermed også økonomi - som vi stiller til rådighed for indsatsen.

Derudover skal Danmark, og også gerne EU og resten af verden for den sags skyld, i langt højere grad hjælpe i de kriseramte nærområder. Der er brug for indsatser der mere minder om Marshallhjælpen, end de midler der i dag stilles til rådighed.

I virkeligheden er vort partis ageren – også i relation til L87 - med respekt og ansvar for netop den socialdemokratiske selvforståelse. Det handler helt enkelt om, at hvis vi vil behandle folk ordentligt, så er vi nødt til at tale om antallet af flygtninge.

 

Christian Haugk er 2. viceborgmester i Kolding Kommune, gruppeformand for Socialdemokraterne i Kolding Byråd og partiets borgmesterkandidat. Han kan følges på facebook.com/haugk.

‘Kommunale rødder’ er en fast klumme på Netavisen Pio, der to gang ugentligt vil bringe indlæg fra en række af socialdemokratiets førende byrådsmedlemmer.


placeholder

Annonce