Vi skal have bachelorerne ud på arbejdsmarkedet

Universiteterne skal åbne for, at flere skal kunne stoppe deres uddannelsesrejse efter endt bachelor. Og det kræver mere praktisk faglighed.
For ikke længe siden slog jeg et slag her i avisen for, at universiteterne skal omfavne, at de har fået en ny rolle som aktør i uddannelsessystemet. De skal gøre op med deres billede af dem selv som en isoleret videns-ø.

De uddanner utroligt mange til det meget varierede erhvervsliv, og det bibringer en større usikkerhed end tidligere. Universiteterne skal være deres ansvar bevidst og styrke forholdet mellem de studerende og erhvervslivet.

Erhvervslivet og de studerende skal vide, hvad de kan forvente af hinanden. Det er ét skridt på vejen mod en stabil relation mellem dimittender og potentielle arbejdsgivere, og det er universiteternes opgave at være bannerfører for denne relation.

Styr på de gensidige forventninger 

Samtidig skal vi åbne os for, at ikke alle skal være højtspecialiserede kandidater, men at flere skal kunne stoppe deres uddannelsesrejse efter endt bachelor. Og det kræver selvfølgelig også, at erhvervslivet i højere grad åbner op for at ville ansætte færdiguddannede bachelorer.

Flere skal kunne stoppe deres uddannelsesrejse efter endt bachelor

Et af de tiltag, der vil kunne styrke erhvervslivets kendskab til bachelorernes kompetencer, er, at det på alle universitetsuddannelser indføres bedre muligheder for at studerende kan tage praktik på bacheloren. Det vil forbedre de studerendes kendskab til arbejdsmarkedet og øge virksomhedernes kendskab til de studerendes kompetencer, og muligt medvirke til, at flere vil ansætte bachelorer.

Der bliver imidlertid også nødt til at være en klar styring med den proces. For mange ender i et praktikforløb, hvor de ikke er sikret faglig udfordring eller mulighed for at teste deres kompetencer i praksis. Derfor er det vigtigt, at der er helt klare forventninger til praktikstedet om at udvikle den enkeltes faglige kunnen og udfordre deres kompetencer.

Mere kvalificeret valg af kandidatuddannelse 

Jeg mener også, at retskravet skal udvides. Det giver de studerende mulighed for at teste egne kompetencer på arbejdsmarkedet inden eventuel påbegyndelse af en kandidatuddannelse og kan potentielt åbne op for, at flere ansættes efter endt bachelor.

De studerende kan træffe et mere kvalificeret valg af kandidatuddannelse

For udvidelsen handler netop ikke kun om at give de studerende en pause fra studierne, hvor de kan teste deres faglighed ude i virkeligheden. Det handler i lige så høj grad om, at der skabes gunstige forudsætninger for et reelt arbejdsmarked for bachelorer, hvor der er fleksible vilkår, der også kan bidrage til, at de studerende kan træffe et mere kvalificeret valg af kandidatuddannelse, såfremt de vælger at læse videre.

Større praktisk orientering

Universiteterne bliver samtidig nødt til at tilpasse deres bacheloruddannelser, så de også matcher arbejdsmarkedets behov og åbne op for et praktisk orienteret fokus, der giver de studerende reelle erhvervskompetencer. De studerende skal have en praktisk faglighed, der forenet med den klassiske, teoretiske faglighed, skal give dem en klarere kobling mellem universitetslivet og arbejdsmarked.

De studerende skal have en praktisk faglighed, der er forenet med den klassiske, teoretiske faglighed

Koblingen mellem universitet og arbejdsmarked er altafgørende for en åbning af et reelt bachelorarbejdsmarked

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Fie Hækkerup er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Hun er cand.mag. i dansk på Københavns Universitet og tidligere landsformand for den socialdemokratiske studenterorganisation Frit Forum


Flere artikler om emnet

Annonce