Vi skal ikke være afhængige af frivillige 

I dag bruger vi alt for mange frivillige på offentlige arbejdspladser. Det bliver vi nødt til at have kontrol over, og det bør S-regeringen tage fat på.
Socialdemokratiet skal være bekymret for det stigende brug af frivilliges arbejdskraft på offentlige institutioner. Det er en skævvridning af vores universelle velfærdssamfund, at nogle offentlige institutioner i dag er dybt afhængige af frivilliges arbejdskraft.

Offentlige institutioner i dag er dybt afhængige af frivilliges arbejdskraft

Den skævvridning skal den Socialdemokratiske regering have skarpt øje på. Jeg mener det er Socialdemokratiets opgave at velfærdssamfundets sammenhængskraft fortsætter, men det kræver at folk har tillid til at alle har en lige adgang til god velfærd.

Velfærden bliver frivilligheds-afhængig 

Jeg mener ikke at vi har en lige adgang til velfærd i dag, primært fordi der i ti år er sket en udhuling af finansieringen til velfærd, men også fordi mange mennesker under ældreområdet eller i folkeskoler er dybt afhængige af de mange frivillige der bidrager i hverdagen. Det kan være frivillige der ledsager ældre til lægen, er vågekoner for døende eller frivillige der laver lektie caféer i deres lokalområder.

Mange mennesker under ældreområdet eller i folkeskoler er dybt afhængige af de mange frivillige

Jeg har intet i mod, at man som pensionist laver julesang eller påskeklip på et plejehjem, jeg synes også det er forrygende at en skoles elever en gang om året samler skrald på deres lokale strand. Det er en fornuftig og god frivillighed, der gør rigtig meget godt for rigtig mange parter.

Frivillig på bestilling 

Udfordringen er de frivillige der kommer på bestilling. De frivillige der har vagtplaner i aktivitetscentre for ældre borgere, eller faste vagter i lektiecafeen. De frivillige løfter en stor og vigtig opgave, som jeg værdsætter. Men det burde ikke være frivillige på vagtskemaer der skal understøtte den offentlige velfærd. Vi burde som velfærdssamfund ikke være afhængige af frivillige, og det er vi i dag.  

Konsekvenserne at ældre borgers aktiviteter aflyses, hvis de frivillige holder ferie eller er syge. Konsekvenserne er også, at børn mister hjælpen til lektierne, hvis der ikke er nogen i lektiecaféen den dag. Og spørgsmålet er også i bund og grund også, om der overhovedet var en tilbud om gåture med de frivillige og om ens lokalområde overhovedet har en lektiecafe. Det er ikke alle steder, hvor frivillige har etableret sig så fastlagt. For slet ikke at nævne de mange etiske spørgsmål jeg mener der er, når vi er afhængige af frivillige der er vågekoner eller ledsager ældre borgere til lægen.

Ofte oplever man ligefrem ”job-opslag” fra steder der søger frivillige

Jeg er enormt bekymret for udviklingen og stigningen i brugen af bestilte frivillige, ofte oplever man ligefrem ”job-opslag” fra steder der søger frivillige til at løfte uundværlige arbejdsopgaver. Det er ikke rimeligt overfor hverken de uddannede medarbejdere der løfter velfærdsopgaver, og det er ikke rimeligt overfor de mennesker der står udenfor arbejdsmarkedet. Ligesom der vil være udfordringer omkring forsikringsvilkår, hvis der en dag sker et uheld for den frivillige.

Vi skal rykke brynene

Vi skal som Socialdemokrater turde blande os i, hvordan vores offentlige arbejdspladser fungerer. Jeg forestiller mig at rigtig mange socialdemokrater ville rykke brynene, hvis den lokale murmester fortalte at det fremover var frivillige der skulle bære murstenene ind til mureren, som så murede væggene.

Derfor skal vi også rykke på brynene når frivillige i dag er vågekoner for syge og døende mennesker, i stedet for vores social- og sundhedspersonale. Vi skal også rynke på brynene når frivillige laver lektier med børn i stedet for vores folkeskolelærere.

Vi skal også rynke på brynene når frivillige laver lektier med børn i stedet for vores folkeskolelærere
 

Vores offentlige arbejdspladser skal drives af dygtige uddannede medarbejdere. De skal ikke drives af frivillige i et vagtskema.

Socialdemokratiet vil altid være dem, der kæmper for at sikre en god og lige adgang for alle til velfærd. Derfor bliver vi nødt til at rynke brynene og tale om den stigende afhængighed der er af frivillige.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Byrådsmedlem (S) i Nyborg Kommune


placeholder

Kommentarer

Ja der går ikke lang tid inden vores børn, handicappede og svage gamle kun kan få hjælp af frivillige som rider med på floskelen, "at gøre en forskel" jeg gør den i den lokale idrætsklub.

Der er et helt ocean af medmenneskelige opgaver derude. Mere end rigeligt til enhver der ønsker at være med. Selv om vi alle blev fastansat i velfærdsstaten 24-7, ville det ikke række endda. Det er bare med at komme i gang :). De frivillige er en vigtig brik i vore dages velfærdsland.

Alle de som synes “ de frivillige “ er en uskik ; de kigger vel osse lige på; om de har stemt på de partier , der har udhulet velfærdsstaten ... og om de selv har klaget over skattetrykket . Stem for at de aller rigeste ska fratages en rimelig part af deres formuer. Fordøm dem som svindler og stjæler og bedrager fordi de har betroede jobs . Der er jo årsagerne til at nogen løfter begdelen og løfter de opgaver , som er sparet væk . Kald det bare floskler og uskik, men tag dog selv ud og se hvad mangel på solidaritet med de svageste har kostet !

Annonce