Vil DF virkelig kæmpe for velfærden?

Er DF klar til at kæmpe for vores fælles velfærd i de kommende finanslovsforhandlinger? Finansloven vil udstille DF troværdighed.
Ingen topskattelettelser er ikke ensbetydende med, at der bliver mere til vores fælles velfærd. Der hersker ingen tvivl om, at der er skattelettelser på vej. Ifølge Anders Samuelsen (LA) vil det blive historisk med de skattelettelser, som det kommende finanslovsforslag indeholder. Ude i periferien er der tale om et beløb på cirka 10 milliarder kroner. Hvor de skal findes uden at ramme velfærden endnu hårdere, er som at lede efter en nål i en høstak.

Det offentlige forbrug er allerede historisk lavt
Allerede i regeringsgrundlaget har Regeringen fremlagt et historisk lavt offentligt forbrug på kun 0,3 procent årligt – svarerende til cirka 1,5 milliarder kroner i 2018. Et forbrug der ikke kan dække den fremtidige befolkningsudvikling. I økonomiforhandlingerne med Kommunerne og Regionerne er der allerede brugt 800 millioner kroner til det offentlige forbrug. Kommunerne fik 300 millioner kroner ekstra og regionerne fik 500 millioner kroner Det vil sige, at der er 700 millioner kroner tilbage til det offentlige forbrug i de kommende finanslovsforhandlinger.

Kan DF virkelig acceptere det? DF har jo netop tidligere krævet en årlig vækst på 0,8 procent for at dække de offentlige udgifter, som følge af befolkningsudviklingen.

Der langt fra økonomiforhandlingerne til virkelighedens behov
Flere ældre og flere børn vil koste op mod 1,5 milliarder kroner i kommunerne til næste år, hvis udgifterne per borger skal holdes uændret. Vi har i mange år vidst, at flere ældre pressede de kommunale udgifter. Det nye er, at vi også nu kan glæde os over, at der de kommende år vil komme flere af de mindste børn i kommunerne. Skal den lokale service og kvalitet følge med, så vil det medføre et ekstra træk på udgifterne til dagtilbud.

Skal den lokale service og kvalitet følge med, så vil det medføre et ekstra træk på udgifterne til dagtilbud.

Dertil kommer, at også udgifterne til sundhedsområdet i regionerne vil vokse med omkring 1 milliard kroner på grund af befolkningsændringer – endda uden at der medregnes nye udgifter til nye behandlinger. Der er altså et meget langt stykke vej fra de penge der er givet i økonomiforhandlingerne i sommer og op til behovet, der alene følger af befolkningsændringerne - Og så er der ikke engang taget højde for ønsket om at forbedre kvaliteten i vores borgernære velfærd.

Presset hviler tungt på Dansk Folkeparti
Regeringens planer afhænger i særdeleshed af DF for at kunne samle et flertal. Til efterårets finanslovsforhandlinger vil FOA kraftigt opfordre DF til at styrke velfærden og stå vagt om den social- og sundhedspolitik DF selv har lagt: ”At pleje og omsorg af ældre, syge og handicappede er en offentlig opgave - Sikre at de svageste borgere får et værdigt og trygt liv samt et offentligt sundhedsvæsen som er verdens bedste, det koster rigtig mange penge, men en pris DF er villig til at betale”.

Derfor er det også helt oplagt, at DF skal opponere mod de skattelettelser

Derfor er det også helt oplagt, at DF skal opponere mod de skattelettelser, som Regeringen vil fremsætte i finanslovsforslaget 2018. Ovenstående tal om det offentlige forbrug vidner om, at der ikke er råd til skattelettelser.

 

Helena Mikkelsen er forbundssekretær i fagforbundet FOA.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning

Forbundssekretær i fagforbundet FOA


Kommentarer fra Facebook

Annonce