Vil gøre stort valgløfte til lov: En garanti for at der penge til velfærd

En ny velfærdslov skal ifølge regeringen sikre, at der er penge til velfærd i kommunerne, når der kommer flere børn og ældre.
Sammen med forslaget om at sikre pension til Arne og de andre mest nedslidte på arbejdsmarkedet, var en velfærdslov et af Socialdemokratiets helt store valgløfter i valgkampen til folketingsvalget i 2019.

De kommende år bliver der nemlig flere børn og ældre i Danmark. Og står det til regeringen, så skal cen nye lov sikre, at der er penge i kommuner og regioner til at følge med.

"Som det er i dag, har danskerne ingen forsikring for, at skiftende regeringer sætter tilstrækkelige midler af til velfærd, når der kommer flere børn og ældre."

"Med velfærdsloven ønsker vi et stærkere fundament for danskernes velfærd," siger finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde onsdag, hvor han er flankeret af social- og ældreminister Astrid Krag (S) og indenrigsminister Kaare Dybvad Bek (S).

Med velfærdsloven ønsker regeringen at sikre, at den offentlige økonomi følger med demografien – ikke kun i denne regeringsperiode, men også i dem, der følger efter.

Loven skal sikre, at der – uanset hvilken farve regeringen har – er råd til flere institutionspladser, flere plejeboliger og hospitalssenge, når demografien i Danmark udvikler sig.

Flere børn og flere ældre

I 2025 vil der være 14.000 flere børn under seks år og 69.0000 flere danskere over 70 år end i dag.

Med velfærdsloven vil denne demografiske udvikling medføre, at der afsættes 8,5 milliarder kroner frem mod 2025 til at dække udgifterne. Det skal blandt andet sikre tryghed i ældreplejen.

"Det skal være trygt at blive gammel i Danmark, og derfor skal pengene følge med, når der bliver flere ældre. Det er en helt grundlæggende forudsætning for en værdig ældrepleje. For ellers skal medarbejderne i ældreplejen hele tiden løbe hurtigere og hurtigere. Og jeg tror, mange er enige med mig i, at de allerede løber mere end stærkt nok, siger Astid Krag.

Fortsat kommunernes ansvar at prioritere

Hvis velfærdsloven bliver vedtaget, vil det fortsat være kommunernes ansvar og opgave at prioritere pengene:

"Med en vedtagelse af Velfærdsloven sikrer vi, at den offentlige velfærd hvert år som minimum dækker udgifterne i takt med, at befolkningen udvikler sig. Samtidig værner vi om det lokale demokrati og aftalesystemet. Der skal fortsat være plads til politisk prioritering af, hvordan vi bruger pengene bedst," siger Kaare Dybvad Bek.

Fagforbund håber på DF-støtte

Velfærdsloven skal nu behandles i Folketinget. Men regeringen har ikke et bredt flertal bag sig, når loven torsdag skal førstebehandles i folketingssalen.

Venstre valgte tidligere at trække stikket trods det såkaldte velfærdsløfte fra valgkampen 2019 og nu ser det ud til, at de radikale også er på vej ud af kampen.

Og det bekymrer forbundsformand Mona Striib fra FOA:

”Hvis det ikke var så trist, ville det være morsomt. Vi står midt i en valgkamp, hvor partierne konkurrerer nærmest på liv og død om at love det allerbedste for de ældre og børnene og de udsatte, men når det så bliver alvor og der er noget konkret de kan gøre for at fremtidssikre velfærden, så viser det sig, at al violinmusikken ikke er noget værd,” siger Mona Striib ifølge en pressemeddelelse.

Uden de radikale vil regeringen have behov fra støtte fra Dansk Folkeparti, hvis den vil samle et flertal for loven. Mona Striib sætter derfor sin lid til, at partiet vil støtte loven:

"Ved de seneste folketingsvalg er DF netop gået til valg på, at de offentlige udgifter skal kunne følge med det demografiske træk, så nu håber jeg, at Kristian Thulesen Dahl lever op til løfterne,” siger Mona Striib.


 

David Troels Garby-Holm er redaktionssekretær, debat-redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Lidt usselt af de radikale, og Venstre kan man jo ikke stole på, de vender, hvis de kan, løfter eller ej. Vi så det mht. aflivning af mink, først var man for og enig med regeringen, så vendte man 180 gr. Og vi ser det med velfærdsloven. Om DF så stem er for, de bør gøre det, men som de opfører sig for tiden, så kan man ej heller regne med dem. De bør folk bare vide, også når de sætte krydset til KVL.

Når vi skal bruge flere varme hænder m.m., er det på tide at få gjort op med al den overadministration der er i der offentlige.

Jeg læste fx en artikel der viste, at plejepersonale bruger mellem 1/3 og 1/2 af arbejdstiden på registreringer.

Plejepersonale skal pleje - ikke taste.

Derudover er de fleste sygeplejersker på deltid. Hvis de kom op på fuld til som andre ansatte, ville det hjælpe på sygeplejerske-manglen.

70% af hospitals sygeplejerskenes arbejdstid går med møder om patienterne, som de ikke har tilset... taler desværre af bitter erfaring !

Det lyder jo godt, men hvordan sikrer vi os, at staten betaler regningen? Indtil videre har skiftende regeringer været meget fantasifulde, når regningen skal betales. Nogle kalder det omprioriteringsbidrag, andre effektiviseringsbidrag. Bliver det ikke bare kommunerne, der ender med en del af regningen?

Det specialiserede handicapområde nævnes ikke.
Håber at det bare er en journalistisk forglemmelse..
Det specialiserede handicapområde er blevet nedprioriteret i kommunerne gennem de seneste år.
Budgetmidler ift. demografisk udvikling vil give området et tiltrængt løft. Mange medborgere med særlige behov lever en kummerlig tilværelse.

Godt du nævner handicapområdet det er så vigtigt.

Hvis man ønsker flere penge til velfærd og handicapområdet, må man nødvendigvis gå ind for stigende skatte og afgifter, et sted skal pengene jo komme fra. At det til dato ikke er lykkedes, skyldes at et flertal af vælgerne ved valg til kommuner, regioner og folketing, stemmer på de partier der lover skattelettelser. Hvis det skal ændres skal vælgerne i større grad stemme på partier der ønsker en stigning af skatter og afgifter.

Tak Pio. I udtrykker ganske fint hvad intentionen med velfærdsloven er. Men jeg får lyst til at føje lidt mere til intentionen. Som jeg ser det. Under coronakrise-bølgerne ønsker erhvervslivet at de kan se ind i fremtiden med tryghed for deres investeringer ….. ! Det samme ønske fremføres også ved opdukken af andre utryhedsskabende situationer, nu fx med stigende energipriser. Såvidt ønsket om at være fri for utryghed i det private erhvervsliv. HELT parallelt hermed ønsker arbejdstagere også at kunne se en tryg fremtid i møde. Intensivt uddannelsesforløb, intensivt opdragelse af børn, intensivt arbejdsliv og livet herefter: et intensivt ældre liv fyldt med økonomisk velvære og velfærdsydelser der matcher forventningerne. DET er det den her lov skal sikre rammen for. Der skal være proportionalitet imellem penge der sættes af til velfærd og befolkningsgruppernes størrelse.

Velfærdsloven kan være fin!

Det interessante er imidlertid hvilken indgang partierne har til at skaffe den nødvendige arbejdskraft?

Sygeplejerskerne ønsker at en højere løn og gode arbejdsvilkår er vejen!

Regeringen med socialdemokraterne i spidsen har vist at de ønsker at bruge pisk og den danske model!

Blandt andet skal lægerne, ifølge socialdemokraterne, tvinges ud i de uønskede stillinger i yderdistrikterne!

Venstre har et helt anden udgangspunkt. De ønsker 1700 flere uddannede læger der så må kæmpe om de ledige stillinger.

En velfærdslov er vigtig!

Det vigtigste er hvordan personalet skaffes, honoreres og bibeholdes i den offentlige sektor!

Sygeplejerskerne viser i øjeblikket vejen!

Men den købes ikke af Mette Frederiksen!

Og ej heller af en Venstre-statsminister!

Pengene som danskerne er parate til at give til velfærden, står ikke mål med ønskerne!

Vi må igen selv til at betale for børn og gamle!

Være noget mere for hinanden!

Stik imod Mette Frederiksens mantra om at det er så godt for den næste generation “at se at mor og far går på arbejde”.

Det de unge trænger til at lære er at se at far og mor tager sig af bedsteforældre og oldeforældre!

Og at oldeforældre og bedsteforældre tager sig af oldebørn og børnebørn!

Nærvær, omsorg og samvær er så langt væk fra det socialdemokratiske institutionaliserede velfærdssystem at om selv de største virksomheder med den stØrste indtjening frivilligt gik med til at afstå store procentdele af deres overskud hvert år, ja, så ville midlerne ikke række!

Hvad familiemedlemmer yder gratis til hinanden, er og bliver naturens fundament for overlevelse og yngelpleje! Velfærd starter i familien og slutter i familien!

I de sidste 50 år er veluddannede unge flyttet til storbyerne for at nyde hej løn og billige oplevelser. Når forældrene ikke længere kan klare sig selv kræver de at fattige yderkommunerne skal tage sig af ældrebyrden.

Det er problemet i en nøddeskal!

Vil du være der for dine forældre?

Eller skal de sendes på den socialdemokratiske fattig-institution, hvor ingen vil arbejde efter klokken fire!

Med mindre de er sygeplejersker og bor i Holstebro!

Mette Frederiksen har ingen svar!

Men en velfærdslov lyder da lovende!

Men pengekassen er tom!

Coronaen væltede hele projektet!

Spørg blot sygeplejerskerne?

Om ti år passes danskerne af robotter og rumænske ungarbejdere.

Det er hvad velfærdsloven kan tilbyde!

En Fogh-type kommer snart til magten for at afbetale den statsgæld, som det snart vil gå op for danskerne, at Mette Frederiksen og hendes regering efterlader.

Kun slettede sms-beskeder kan afsløre alle gældsposterne!

Havde pengene været der, havde Mette Frederiksen for længst hjulpet sygeplejerskerne!

Og jordemødrene!

Og sosu’erne!

Og rengøringspersonalet!

Og!

Og!

Velfærdsloven bliver som klimaloven!

En masse hensigtserklæringer om fremtiden!

Virkeligheden er en hel anden!

Flaskehalse på flaskehalse vil banke priserne op!

Vi ser det allerede på energiområdet!

Og på sygehusområdet!

Ingen dråber! Ingen sygeplejersker!

Og priserne ryger i vejret!

Spørg allerede i dag en folkepensionist!

Inflationen tærer på pengene! Og generationerne må hjælpe hinanden!

De kommende ti år bliver de første i den socialdemokratiske velfærdsmodel, hvor de yngre må betale til de gamle!

Det kører allerede derude!

Velfærdssamfundet har sejret ad h… til!

Arbejde er godt!

Men en familie er endnu bedre!

Velfærdssamfundet har ingen følelser!

Den styres af en kold beregnende økonomiuddannet statsminister!

Og det har erhvervslivet det godt med! Bundlinjen er det vigtigste!

Demografien kan komme i æsken med klimaet!

Det går op og ned!

Og demonstranter elsker hensigtserklæringer! Den dårlige samvittighed dulmes!

Og snart har et bredt flertal i folketinget vedtaget en velfærdslov!

Præcist som klimaloven!

Alle kan igen sove godt om natten!

Alt imens familierne forbereder sig på det værste!

Og godt for det! Spar op og gem til din alderdom. Eller invester målbevidst i dit afkom med lovning om gengæld!

Tryghed og udvikling lover H.C. Østerby i Holstebro!

Arbejdstilsynet er netop hidkaldt til det lokale sygehus!

Alt imens velfærdssmilet bevares på det socialdemokratiske glittede papir!

H.C. Og Mette er garantien for velfærden.

Valget er dit! På tirsdag!

Både hendes mormor, farmor og farfar har været på plejehjem, og det vil hun ikke byde sin egen mor.
- Det har ikke været nogen god oplevelse, og det skal min mor ikke igennem. Planen er, at hun ikke skal flytte mere. Hun skal på ingen måde på plejehjem,

Med beslutningen om at flytte sammen afværger familien muligvis mødet med en ældrepleje, der i disse dage er et af kommunalvalgets store temaer i mange kommuner.
Ældreplejen vil i de kommende år stå over for kolossale udfordringer, lød vurderingen fra en række af landets førende sundhedsøkonomer.

Velfærdsloven er det blår selv de røde benytter sig af!

Spar selv op til dig og dine!

Ferierejsernes tid er slut! Golfturerne for at få motion, erstattet med gå og cykelture i den fantastiske danske natur!

Hvad er der at tabe!

Selv klimaet får måske en chance, nær charterrejser erstattes med egen velfærdsopsparing!

Socialdemokraterne tør blot ikke sige det højt!

Tænk hvis man mistede 10 borgmesterposter på at fortælle folk sandheden!

Tænk hvis virkeligheden kom på bordet i alle de glittede velsmurte reklamefremstød fra Venstre og Socialdemokratiet!

En klimalov! En velfærdslov!

Gennemtænkt af velbetalte spindoktorer og departementschefer, der sletter alle spor, når virkeligheden banker på!

Drop alle mellemleddene! Spar selv op!

Og hvis du støtter LA kan du få skattefradrag for opsparingen!

Kommunalvalget er mere spændende end nogensinde!

Virkeligheden er så småt ved at gå op for danskerne!

På vejret og klimaet!

På sundhedsvæsenet og din alderdom!

Det ser sort ud, hvis du/I ikke gør noget selv!

Danskernes slette-funktion er erstattet af virkelighedssans!

Klima koster! Velfærd koster!

Er blåbær importeret fra Sydafrika eller Argentina nu også nødvendige?
Der er masser af dansk frugt! Årstidens frugt?

Og der er et kommunalvalg?

Livet består af valg! Valget er dit!

Hvis slette-funktion tror du mest på?

Vi har lukket øjnene i årevis!

Rødt eller blot er hips som haps!

Klima og velfærd er summen af dine valg! Minut for minut, time for time, dag for dag!

Valgboksens splitsekund og dit kryds afgør “flokkens vej”!

Den nye stime, flokmentalitet, !!!

Selv fugle og fisk flytter deres “når vi er mange nok” adfærd!

“ Hvaleksperten Carl Kinze vurderer, at der formentlig er mindst syv delfiner, der har fundet bopæl i danske farvande. Men faktisk er det ikke et nyt fænomen med delfiner i Danmark. - Vi har det første belæg for, at der fandtes delfiner i Danmark for 6000 år siden.”

Dengang boede danskerne i mindre familiebofællesskaber!

Sjovt som tiderne ændrer sig med klimaet!

Annonce