Vil øge kontrollen med import af kinesiske kokke betydeligt

Udlændingeminister Mattias Tesfaye (S): Vil stoppe “to for en”-snyd hvor medfølgende hustru arbejder gratis eller næsten gratis som sushi-kok
Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) bebudede under et samråd i Folketingets beskæftigelsesudvalg onsdag, at han vil skærpe kontrollen med opholdstilladelser til importerede kokke fra Kina betydeligt.

Ministeren bebuder fire nye kontrol-tiltag på området efter at flere medier i de seneste måneder har afdækket, at der i udbredt grad bliver snydt med opholdstilladelser efter beløbsordningen til kokke importeret fra især Kina - og deres medfølgende ægtefæller.

at der i udbredt grad bliver snydt med opholdstilladelser efter beløbsordningen til kokke importeret fra især Kina

Antallet af arbejdstilladelser til kinesiske kokke er de seneste år steget markant. Fra 22 i 2010 til 582 i 2018. Læg hertil at der for næsten hver eneste opholdstilladelse kan lægges en medfølgende ægtefælle oveni. En række kontrolaktioner og medieresearch viser, at de medfølgende ægtefæller i stort omfang ender med at arbejde gratis eller arbejde for en meget lav betaling på kinesiske restauranter og sushi-restauranter.

Og netop denne “to for en”-model ønsker udlændingeminister Mattias Tesfaye at stoppe.

Han vil helt konkret kræve, at den medfølgende ægtefælle - typisk en hustru - i fremtiden selv skal søge om særskilt opholdstilladelse.

“Jeg vil vi se på muligheden for at kræve en særskilt tilladelse for medfølgende ægtefæller, hvis de ønsker at arbejde hos samme arbejdsgiver, som deres ægtefælle. Her skal der være krav om sædvanlig løn- og ansættelsesvilkår - også for ægtefællen,” lovede Tesfaye under samrådet.

Vil indføre formodningsregel

Tesfaye ønsker også at indføre en såkaldt formodningsregel:

"Det er en regel, som allerede findes for udlændinge, som søger hertil for at studere. Det vil styrke myndighedernes mulighed for fremadrettet at meddele afslag på opholdstilladelse, hvis de ud fra en samlet vurdering finder frem til, at forholdene omkring ansættelsen, virksomheden og ansøgeren ikke må formodes at være reelle," sagde Tesfaye under samrådet.

Formodningsreglen skal, ifølge ministeren, ikke blot gælde beløbsordningen, men også de fleste andre ordninger for import af udenlandsk arbejdskraft.

Udlændingeministeren vil desuden udstyre Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) med en selvstændig kompentence i forbindelse med udgående kontrol. I dag kan SIRI kun deltage i kontrolaktioner som en hjælp til politiet, som i udgangspunktet især er fokuseret på om udlændinge har gyldig opholdstilladelse eller ej:

SIRI bør udstyres med en selvstændig kompetence i forbindelse med udgående kontrol

"SIRI bør udstyres med en selvstændig kompetence i forbindelse med udgående kontrol. Og her skal fokus ikke blot være, om man har lovligt ophold eller ej, men også om man får den rigtige løn, om man arbejder det sædvanlige timetal, og alt det andet, som er grundlaget for opholdstilladelsen," forklarede udlæningeministeren.

Mattias Tesfaye overvejer som det fjerde at give SIRI lov til at kræve af virksomheder, at restauranter udfylder en logbog i forhold til ansatte i en periode:

"Det vil medføre, at vi får et ekstra kontrolredskab over for virksomhederne i vurderingen af, om der er risiko for at virksomheden overtræder de betingelser, der ligger til grund for opholdstilladelsen.”

SIRI har iøvrigt allerede besluttet at udtage omkring 100 sager om opholdstilladelse og/eller forlængelse af opholdstilladelse til kinesiske kokke til en ekstra kontrol.

Olsen Banden-tiden er fortid

Udlændingeminister Mattias Tesfaye understregede, at Danmark må droppe naiviteten og forstå at Olsen Banden-tiden er romatisk fortid:

Vi skal ikke lade fuskerne ødelægge det for de virksomheder, der spiller efter reglerne

"Jeg tror også det er vigtigt, at vi ikke er for naive og bilder os selv ind, at vi lever i et Olsen Banden-Danmark, hvor svindlerne er nogle hyggelige fætre med blød hat på. Vi lever i en globaliseret verden. Og som jeg ser det, er det kommet nogen mennesker og virksomheder til Danmark, som har en tilgang, der harmonerer meget dårligt med den måde, vi typisk gør tingene på i Danmark. Vi skal ikke lade fuskerne ødelægge det for de virksomheder, der spiller efter reglerne. Konkurrencen skal være fair og ordentlig. Og derfor skal vi endnu tættere på de her sager," lød det fra ministeren, der lovede at følge hele området "tæt".

Samrådet var indkaldt af SF's politiske ordfører, beskæftigelsesordfører Karsten Hønge, og beskæftigelsesordfører for Enhedslisten, Jette Gottlieb.

Viser råddenskaben på bunden af arbejdsmarkedet

Karsten Hønge modtog ministerens nye kontroltiltag meget positivt:

“Tak til ministeren, der lyder som om, at der er nogen gode initiativer på vej. Det er vi rigtig glade for. For der er i den grad brug for, at der bliver strammet op på det her”.

Jette Gottlieb var derimod "overhovedet ikke beroliget af ministerens svar.”

Hun henviste til, at kontrolindsatsen nu har kørt i ti år, men "alligevel forekommer der fortsat snyd i et foruroligende stort omfang". Gottlieb er "dybt bekymret over den kontrolindsats, som SIRI har udvist". Hun mener, at der er behov for at SIRI tilføres ekstra ekspertise.

Gottlieb opfordrede til, at man inddrager arbejdsgiverorganisationerne i kontrolindsatsen:

få nu endelig inddraget de forskellige brancheorganisationer

“Jeg tror det er meget vigtigt i forhold til at holde selvjustits blandt virksomhederne. Så få nu endelig inddraget de forskellige brancheorganisationer, når man skal lave nye retningslinjer for en øget kontrolindsats."

Hønge begrundede baggrunden for indkaldelsen til samrådet således:

Vinderne er de grådige arbejdsgiverne og de kyniske mellemhandlere

"Sagen om de kinesiske kokke afdækker råddenskaben på bunden af arbejdsmarkedet. Det er sagen med få vindere og mange tabere. Vinderne er de grådige arbejdsgiverne og de kyniske mellemhandlere. Taberne er fattige kinesere, der drømmer om et bedre liv, mens de møder virkeligheden i form af råhed og brutalitet på danske arbejdspladser. Mens arbejdsgiverne og mellemhandlerne gnider sig i hænderne, så sidder danske myndigheder øjensynligt på hænderne. Det er derfor vi har samrådet i dag”.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce