Vil tidoble kapaciteten for havvind i Nordsøen og 3F-formand takker Folketinget

Netavisen Pio samler de væsentligste historier fra dansk politik, fagbevægelsen og verdens gang
10.000 vindmøller af de allerstørste af slagsen skal tidoble kapaciteten for havvind i Nordsøen. Formanden for 3F takker et enigt folketing for ny lov mod menneskeudnyttelse. Og så besøger Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, Danmark.

Dermed velkommen til dagens Aktuelt.

 

Vil tidoble kapaciteten for havvind i Nordsøen

Danmark, Tyskland, Holland og Belgien vil indgå aftale om at tidoble kapaciteten for havvind i Nordsøen til mindst 150 gigawatt frem mod 2050.

De 150 gigawatt kan forsyne cirka 230 millioner europæiske husstande med grøn strøm.

Havvind-planen i Nordsøen vil kræve samlede investeringer for over 1000 milliarder kroner.

Det skriver Jyllands-Posten.

“Hvis vi skal høste al den vind, der kan høstes i Nordsøen, bliver vi nødt til at gøre det i fællesskab. Nordsøen kan rigtig meget, og det er også derfor, at dette tætte samarbejde skal i gang nu,” siger statsminister Mette Frederiksen (S).

Ifølge EU-Kommissionen er der brug for 300 gigawatt havvind i hele EU frem mod 2050.

Regeringschefer for de fire lande vil sammen med kommissionsformand Ursula von der Leyen onsdag være til stede i Esbjerg, hvor erklæringen underskrives.

Ifølge Politiken skal der sættes 10.000 af de allerstørste vindmøller - på højde med Storebæltsbroens pyloner - op i hovedsageligt Nordsøen.

Regeringen vurderer, at knap en fjerdedel af de gigantiske vindmøller skal stå i den danske del af Nordsøen.

Klimaminister Dan Jørgensen præsenterer Nordsø-planen på Twitter med ordene: The word of the day is 'windy':

placeholder

 

Klimaministeriet præsenterer dagens Nordsø-topmøde således på Twitter:

placeholder
 

 

3F’s formand takker Folketinget for lov mod menneskeudnyttelse

Udnyttelse af sårbare arbejdere ”under åbenlyst urimelige forhold” kan fremover koste en tur bag tremmer. Folketinget har nemlig netop vedtaget en lov, der betyder at menneskeudnyttelse fremover kan straffes.

”Vi møder i 3F desværre et stadigt stigende antal sårbare, udenlandske kolleger, der arbejder og lever under aldeles umenneskelige og uacceptable forhold. Bl.a. i landbruget, i fiskeriet, i restaurationsbranchen, i transportsektoren og i byggeriet,” siger formanden for fagforbundet 3F, Henning Overgaard.

”Derfor er der al mulig grund til at takke regeringen og de politiske forligspartier for deres aftale og initiativer, rettet imod denne kyniske praksis. Den nye straffelovsbestemmelse, der netop er vedtaget enstemmigt, kan koste bagmænd dyrt; også en velfortjent fængselsstraf, hvis de bliver dømt,” siger 3F’s formand.

Henning Overgaard kvitterer særskilt for det grundige arbejde, partiernes ordførere har leveret under Folketingets behandling af lovforslaget. Her er der i dialog med regeringen lavet tilføjelser, som vil forstærke den forebyggende effekt, lovbestemmelsenskal have:

”Det er nu en skærpende omstændighed, hvis der er tale om udnyttelse af særligt sårbare – eksempelvis flygtninge. Prostitution og børnepornofotografering er omfattet af lovbestemmelsen. Og retten kan også idømme en ekstra bødestraf under hensyntagen til bagmændenes økonomiske gevinst.”

3F’s formand retter i forbindelse med Folketingets vedtagelse af den nye straffelovsbestemmelse en særlig tak til tidl. justitsminister Nick Hækkerup (S), der har været tovholder i de politiske forhandlinger om en styrket indsats imod menneskeudnyttelse – som bl.a. også har omfattet forligskredsen omkring de såkaldte SSA-midler (til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet).

”Nu har politikerne leveret væsentlige værktøjer til en markant styrket myndighedsindsats, som kan supplere fagbevægelsens mangeårige, faglige kamp imod tvangsarbejde og grov, grov udnyttelse. Jeg vil indtrængende opfordre til, at arbejdsgiverne og deres organisationer nu også stempler ind i kampen og det opsøgende arbejde imod de her uhyrligheder,” siger Henning Overgaard.

 

Statsministeren tager imod NATO’s generalsekretær

Torsdag besøger NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg København.

Under besøget mødes generalsekretæren med statsminister Mette Frederiksen (S), udenrigsminister Jeppe Kofod (S) samt forsvarsminister Morten Bødskov (S). Her skal de blandt andet drøfte NATO's reaktion på Ruslands invasion af Ukraine samt det kommende NATO-topmøde.

Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Statsminister Mette Frederiksen, forsvarsminister Morten Bødskov og NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg vil desuden besøge NATO-centeret for kvanteteknologi, som etableres på Niels Bohr Instituttet.

Der vil blive afholdt fælles pressemøde på Kastellet i Kommandantgården, Søofficers-Foreningen klokken 15.05.

Statsminister Mette Frederiksen udtaler:

"Den sikkerhedspolitiske situation i Europa er forandret. Det har Putin gjort klart med sin brutale krig i Ukraine. Jeg ser meget frem til at mødes med NATO's generalsekretær og drøfte, hvordan vi også fremadrettet skal forholde os til Ruslands aggressive adfærd. Og med Sverige og Finlands ønske om at blive medlemmer af NATO står vi foran et vigtigt og historisk NATO-topmøde i juni, hvor vi skal sikre, at Alliancen fortsat tilpasser sig den nye sikkerhedspolitiske virkelighed."

 

Nyt medlem i TV 2’s bestyrelse

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) har udpeget Naja Nielsen, digital direktør hos BBC News, som nyt medlem af TV 2’s bestyrelse.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

”Som kommerciel public service virksomhed spiller TV 2 en afgørende rolle i, at alle danskere har adgang til journalistik af høj kvalitet og programmer, der samler os. Det glæder mig, at Naja Nielsen med sin brede journalistiske erfaring og kendskab til public service fra blandt andet DR og BBC vil indgå i arbejdet med at sætte retningen for TV 2, så kanalen også i fremtiden er en hjørnesten i danskernes medieforbrug.”

Naja Nielsen er digital direktør for BBC News og tidligere nyhedschef i DR.

På Facebook takker Naja Nielsen for tilliden:

placeholderTV 2’s bestyrelse vil fremover bestå af Jimmy Maymann (formand), Bo Foged (næstformand), Ane Hendriksen, Charlotte Thomassen, Hermann Haraldsson og det nye medlem Naja Nielsen samt de tre medarbejdervalgte medlemmer Astrid Søndberg, Thomas Breinholt og John Jäger.

Nyhedsoverblikket Aktuelt skrives på skift eller i fællesskab af redaktionen på Netavisen Pio.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce