Vismændene: Regnemetode er skæv

Lizette Risgaard: ”Dagpengemodellen skal ikke bare på værksted – den skal totalrenoveres”.
Foto: Jesper Ludvigsen
Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation
De økonomiske vismænd påpeger i sin forårsrapport, der udkom tirsdag, at Finansministeriets regnemodeller overdriver, hvor mange flere, der vil gå ledige, hvis dagpengene sættes op.

Rapportens konklusioner glæder Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH):

Vi har gennem mange år sagt, at man i ministerierne regner pilskævt på dagpengeområdet

”Vi har gennem mange år sagt, at man i ministerierne regner pilskævt på dagpengeområdet. Metoden er ubalanceret, og der er ikke nok forskning på området. Alligevel antager man i ministerierne, at tusindvis af lønmodtagere lægger sig i hængekøjen selv ved små forbedringer af arbejdsløshedsforsikringen,” siger Lizette Risgaard, formand for FH.

Pris for dagpengeforbedringer sat for højt 

FH fremlagde i 2019 rapporten "Regneregler - bedre balance og mere åbenhed". Rapporten påpegede, at ministeriernes tilgang var baseret på et utilstrækkeligt grundlag.

”Den skæve model betyder jo i praksis, at forbedringer af dagpengene har fået et alt for højt prisskilt på i årevis. Det er hverken rimeligt overfor de over to millioner a-kassemedlemmer eller over for politikerne, der skal tage beslutningerne.”

“Det er helt fair med politisk uenighed om dagpengene, men alle må have en interesse i et nuanceret og retvisende beslutningsgrundlag,” siger Lizette Risgaard.

Med De Økonomiske Råds kritiske gennemgang forventer FH, at Finansministeriet som et minimum foretager en grundig evaluering af ministeriets egne regneprincipper.

Det duer jo ikke, at ministerierne anvender så enøjede regnemetoder

”Den her rapport viser, at det ikke er tilstrækkeligt med et overfladisk serviceeftersyn. Jeg forventer sådan set en totalrenovering. Det duer jo ikke, at ministerierne anvender så enøjede regnemetoder på noget så vigtigt som dagpengeområdet. Hvis modellen gav et mere nuanceret billede kunne det være, at flere politikere ville prioritere at investere i dagpengesystemet og den danske model,” siger Lizette Risgaard.

HK: De Økonomiske Råd slår ned på det ømme punkt

Finansministeriets indregner såkaldte ”tilgangseffekter”, som gør det markant dyrere at hæve dagpengene. Men ifølge De Økonomiske Råd fylder tilgangseffekterne alt for meget i Finansministeriets beregninger – meget mere, end der er belæg for.

Den konklusion bør Finansministeriet tage til sig, lyder det fra HK Danmarks næstformand Mads Samsing:

“Det er fuldstændigt urimeligt, at forslag om at hæve dagpengene kommer til at se meget dyrere ud, end de egentlig er, fordi Finansministeriets regnemetoder ikke holder.”

Det skal kunstigt oppustede tal ikke stå i vejen for

“Så vi glæder os meget over, at De Økonomiske Råd slår ned på et ømt punkt. Det er afgørende for vores samfundsmodel, at vi har et ordentligt sikkerhedsnet for ledige. Det skal kunstigt oppustede tal ikke stå i vejen for.”

3F: Punkterer myten om dovne arbejdere

3F's formand, Henning Overgaard, skriver på Twitter, at han glæder sig over, at vismændene med dagens rapport punkterer myten om dovne arbejdere:

Myten har gjort det fem gange så dyrt at stoppe udhuling

"Jeg har aldrig mødt et medlem, der spekulerer i fyring og dagpenge. Glædeligt at de økonomiske vismænd punkterer myten om dovne arbejdere. Myten har gjort det fem gange så dyrt at stoppe udhuling af dagpenge og forbedre et for hullet sikkerhedsnet."

Også 3F's cheføkonom, Frederik I. Pedersen, glæder sig over De Økonomiske Råds konklusioner:

"Vi bifalder derfor konklusionen om at gentænke regneprincipperne på dagpengeområdet herunder inddrage andre effekter end dem, der er i dag, for eksempel tilknytningen til a-kasserne og vores fleksible arbejdsmarked."

Dansk Metal: Bemærkelsesværdigt

Hos Dansk Metal betegner cheføkonom, Erik Bjørsted, betegner De Økonomiske Råds konklusioner på dagpengeområdet som bemærkelsesværdige:

"Vismændene mener at regneprincipperne på dagpengeområdet bør gentænkes. Bl.a. konkluderer de at grundlaget for tilgangseffekten - som dækker over hvor mange beskæftigede der overgår til dagpenge, når dagpengesatsen hæves - er svagt. Det er meget bemærkelsesværdigt."

placeholder

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Kommentar:

"Det dur jo ikke, at ministerierne anvender så enøjede regnemetoder"

Det har og er sådan, at regnemetoder og politiske mål, ikke på nogen måde holder vand...

Samtidigt er hele A-kasse systemet forældet - Ligeså Feriereglerne vedrørende feriepenge...

Det mest vilde jeg hører er, at hæves dagpengene, så forlader lønmodtagerne arbejdsmarkedet for at være på dagpenge...Det med saglighed og troværdighed er overtaget af Konspirations tilgange m.m.

God Aften,

Erling Drews...

Jamen, så lad os da hæve dagpengene, og alle associerede satser med op til 12-1500 kr,-/md. Det har jeg talt for i årevis !!

Annonce