Annonce

VLAK-regeringen er elitens villige lakajer

Man må konstatere, at det er farligt, hvis Venstre sidder for længe på magten. For når de sidder for længe, misbruger de embedet.
Så er opvarmningen til den kommende politiske sæson i gang. Halve og hele finter, politiske balloner og selvmål, krydret med gennemsyret foragt for Folkestyrets grundforudsætninger, har i en lind strøm fundet vej til medierne.

Politisk ideologi i Venstre, specielt lanceret af Anders Fogh Rasmussen, lagde grundlaget til den skatteskandale, der vel snart nu har kostet samfundet 200 milliarder. Hver dag mærker vi de negative konsekvenser for kvaliteten i velfærdssamfundets ydelser til borgerne. Jeg tænker ikke så meget på den velhavende elite, de har jo al tid hyttet sig selv, på den ene eller anden måde – senest kom det frem hvordan honoratiores i Danmark personlig har valgt at snyde og bedrage fællesskabet i Danmark ved at placerer deres midler i de såkaldte Panama Papers, eller lignende konstellationer, rundt i verdens lyssky skattely for at undgå at betale skat, til det fællesskab de er en del af.

Statsministeren optræder ved kvotekongernes torskegilde
Som om det ikke var nok, er det med rapporterne fra Rigsrevisionen og Statsrevisorerne, fremlagt beviser for, kvotekongernes hærgen i de Danske farvande. Det var ikke på Fladen Grund eller Dokkerbanke, de vandt slaget, det var i Erhvervsfiskeriudvalget, samt ved bearbejdning af en række ministre, de fik smidt fiskeolie på vandene og kontanter i det politiske system, der gjorde man totalt kunne modarbejde Folketingets intentioner. Også i denne sag optræder Statsministeren ved kvotekongernes Torskegilder, og igen sikre han en feberredning af Fiskeriministeren ganske få timer før han ellers skulle svare på spørgsmål om, hvorfor han havde modarbejdet Folketinget.

Man kan vist konstatere, at det er farligt for folkestyret, hvis Venstre sidder for længe på magten

Pudsig, at Lars Løkke altid står i kulissen, når det drejer sig om uretmæssigheder og mærkelige pengesager. Men det lærte han vel af Anders Fogh Rasmussen, den eneste skatteminister der måtte forlade Skatteministeriet på grund han havde talt usandt for Folketinget i AMBI sagen.

Man kan vist konstatere, at det er farligt for folkestyret, hvis Venstre sidder for længe på magten. For når de sidder for længe, misbruger de embedet. De baserer magten på kammerateri, vennetjenester og magtfordrejning.

Drømmen om minimalstaten lurer stadig
Alle undersøgelser af befolkningens holdninger til offentlig service, viser klart og ret entydigt, at folk hellere vil have en velfungerende offentlig sektor end skattelettelser, der vil medfører dårligere borgervendt service. Om det er sundhed, skole, pleje, politi, så er svarene ens.

På trods heraf, så varmer Regeringen nu op til skattelettelser. Det er jo egentlig utroligt, at vi som samfund har mistet i omegnen af 200 milliarder, især på grund af Venstres tanker om minimalstaten.

[read-also]

På trods af det, set det ikke ud til vi får ret mange af de tabte skatteindtægter tilbage og derfor reelt set kommer til at mangler dem. Alligevel fremturer de borgerlige nu med forslag om nye skattelettelser på 22 milliarder. Det er direkte uansvarlig.

Det er blålys og falsk politisk indpakning, når der ikke tales meget om konsekvenserne af yderligere skattelettelser. Hvor skal skruen strammes henne, hvilke stillinger skal nedlægges, hvilke behandlinger kan vi ikke give længere og så videre…

Borgerlig lokkemad: Lavere brotakster og andre småbidder
Og så prøver man at sælge skattenedsættelserne som særlig vendt mod almindelige mennesker – lavere brotakster, så ”pensionisten kan besøge sine børnebørn i Jylland” – hulk. Lavere brotakster og andre småbidder smides i manegen til de der ikke har for meget at gøre med – men at tro, at det er dem med lave indkomster, der får noget særligt ud af dette, har overhovedet ingen hold i virkeligheden.*

Der bliver ikke råd til mere social retfærdighed

Faktum er, at den måde skattelettelserne skrues sammen på betyder at de der tjener mest i dette land får mest ud af skattelettelserne. En beregning over de seneste 15 års skattelettelser viser, at af de 52 milliarder der er delt ud, er hovedparten gået til den mest velhavende del af befolkningen, den rigeste procent har fået 80.000, de fattigste 10 procent har fået 1000. Nu lægger man så op til, at skattegrænsen skal flyttes, så færre betaler topskat og loftet over jobfradraget fjernes. De mest velhavende scorer 30 til 35.000 på den øvelse, de fattige må bide i den sure bolle og nøjes med 1500. Halleluja.

Der bliver ikke råd til mere social retfærdighed, der bliver ikke råd til en forstærket indsats, så vi på sigt kan afværge flere unge havner i bandekriminalitet og der bliver ikke råd til det, der er en dansk værdi. Ordentlig Velfærd. De annoncerede ændringer vil samtidig fortsat medfører øget ulighed i dette land.

Velhaverne kan trække egen dovenskab fra i skat
Bilpriserne sættes ned, en Mercedes vil falde 100.000 i pris, jeg ville nu hellere have vi brugte de penge til bedre daginstitutioner og skoler til mine børnebørn. De rige skal såmænd nok få råd til at udskifte deres dyre biler. Regeringen vil også fortsætte og forstærke mulighederne for, at de fine mennesker der ikke selv kan passe deres hus og børn kan trække udgifterne fra i skat. Det er sygt, at de velhavende kan trække deres egen dovenskab fra i skat. Og så siger de borgerlige, det skal kunne betale sig at arbejde, men de gider jo ikke selv.

En Mercedes vil falde 100.000 i pris, jeg ville nu hellere have vi brugte de penge til bedre daginstitutioner og skoler til mine børnebørn

Denne regerings ønsker om skattelettelser er funderet i en beskeden del af befolkningen, den økonomiske og politiske borgerlige elite, som antalsmæssig ikke er ret stor. Den største del af befolkningen, som ikke tilhører den elite kommer til at opleve to ting.

Det de får ud af det, er ubetydeligt i hverdagen, men det er samtidig den befolkningsgruppe, der vil komme til at mærke de nedskæringerne mest, der skal financierer skattelettelserne til de rige.

Og de vil ikke få råd til at betale private løsninger, der hvor det offentlige ikke kan leverer.

De rige bliver rigere - og DF lægger stemmerne til
Så medens folk uden arbejdsevne mishandles i et brutalt beskæftigelses system, hvor lægelige vurderinger fejes til side af ansatte uden faktuel viden, og hvor de ulykkelige nægtes førtidspension og mister offentlig hjælp, så er der dog en ting de kan glæde sig over, de rige bliver rigere.

Salget af håndmasserede oksebøffer vil stige, medens almindelige mennesker knap kan få en ordentlig behandling

Salget af håndmasserede oksebøffer vil stige, medens almindelige mennesker knap kan få en ordentlig behandling.

Og vent og se, Dansk Folkeparti, der løgnagtig bryster sig af at være ”den lille mands parti”, lægger som de plejer og har gjort gennem alle årene, stemmer til øget ulighed i Danmark.

 

Poul Erik Skov Christensen var 1995-2013 formand for Danmarks største fagforbund SID, senere 3F. Han har tidligere arbejdet som blandt andet sømand, skibsværftsarbejder og jord- og betonarbejder.
Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Tidligere forbundsformand for 3F og medlem af kommunalbestyrelsen i Frederikssund Kommune for Socialdemokratiet. 


Flere artikler om emnet