Vognmænd taber principiel sag: Byretsdom freder konfliktret

Konfliktretten var på spil i en sag mod 3F og Transportministeriet, der var anlagt af 39 vognmænd
Foto: Colourbox
Har en faglig organisation ret til at konflikte for at opnå overenskomst? Ja, er svaret i det principielle spørgsmål, som Københavns Byret har taget stilling til i fire prøvesager anlagt af 39 vognmænd.

Vognmændene tabte sagen og fik en regning på en kvart million kroner med hjem i sagsomkostninger. De fik alle påstande afvist i den langvarige og komplicerede sag, hvor 3F og Transportministeriet var stævnet.

Det skriver Fagbladet 3F.

"Det er en vigtig og stor sejr," siger forhandlingssekretær i 3F Transport Kim René Busch til bladet.

Have kortsluttet den danske model

"Hvis vognmændene havde haft held til at få byretten til at behandle spørgsmål, der handler om retten til at gå i konflikt, ville de have kortsluttet den danske model. Den bygger jo på frivillige aftaler mellem arbejdsgivere og arbejdstagere om løn- og ansættelsesvilkår og retten til konflikt, siger Kim René Busch og fortsætter:

"Det er Arbejdsretten, der skal afgøre, om en varslet konflikt er lovlig eller ej, og det fastslår byretten med dommen, der blåstempler den danske model."

Sag anlagt i 2018

Sagen blev anlagt i 2018, hvor de 39 vognmand stod bag et gruppesøgsmål, der var skruet sådan sammen, at sagen skulle behandles i Københavns Byret og ikke i Arbejdsretten, der normalt tager sig af tvister om konflikt.

Det var et såkaldt anerkendelsessøgsmål, hvor påstanden var, at 3F skulle anerkende, at fagforeningen ikke var berettiget til at tage kollektive kampskridt – konfliktvåbnet  – i brug for at opnå overenskomst.

Vognmændene og deres advokat mente nemlig, at godskørselslovgivningen fastsatte løn- og ansættelsesvilkår for de vognmænd, der var omfattet af myndighedernes tilladelse til at køre med gods.

Og argumenterede på den baggrund med, at 3F derfor ikke havde ret til at konflikte for at opnå overenskomst. Vognmændene mente altså, at det via lovgivning var vedtaget, hvilket niveau, der skulle aflønnes efter.

Overvejer anke

Ifølge vognmand Frede Matzen, Ribe, der som grupperepræsentant stod i spidsen for de 39 vognmænds søgsmål, er hans indstilling, at sagen skal ankes til Landsretten.

"Det er en principiel dom, der gik os imod, så det er jo selvfølgelig ikke en god dom," siger Frede Matzen til Fagbladet 3F.

"Jeg mener, at vi skal anke, men det skal vi først drøfte i kredsen af 39 vognmænd. Vi kæmper for, at arbejdsgiverne får de samme rettigheder som lønmodtagerne," siger Frede Matzen.

Transportministeriet var også stævnet med et krav om, at ministeriet skulle sørge for, at 3F ikke iværksatte kollektive kampskridt for at opnå overenskomst.

Hvis vognmænd lider tab på grund af en konflikt, ville sagsøgerne have ministeriet til at være erstatningsansvarlige.

Men byretten afviste altså samtlige påstande, og tvister om konflikt vil forsat blive behandlet i Arbejdsretten og ikke i det civile retssystem.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har noteret sig dommen og er tilfreds med, at Transportministeriet ikke bliver trukket ind i et arbejdsretligt spørgsmål.

Alle parter skal respektere

"Med den danske model har vi meget klare aftaler om, hvordan konflikter skal løses, og det synes jeg, at alle parter skal respektere," siger transportministeren til Fagbladet 3F.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce