Voldsomt fald i FGU-elever

Den Forberedende Grunduddannelse, som skal hjælpe unge, der har svært ved at komme i gang med en uddannelse, mister hver tredje elev, viser undersøgelse.
Engang blev de kaldt for restgruppen - unge, der efter folkeskolen aldrig finder et job eller kommer i gang med en ungdomsuddannelse.

Derfor startede man for tre år siden den særlige Forberedende Grunduddannelse (FGU), som et tilbud til de unge, som af forskellige årsager er sat på sidelinjen.

Men efter en god start, hvor man i 2020 nåede op på det politisk fastsatte mål om 12.000 FGU-elever, faldt antallet i 2021 til 8.600.

Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd - AE.

udpeget som en vigtig brik

De seneste tal svarer til et fald på 30 procent.

FGU er fra politisk hold udpeget som en vigtig brik til at få unge i gang med en uddannelse eller i ordinært job og dermed en vigtig brik til at skaffe hænder til det hungrende arbejdsmarked. Derfor kommer det voldsomme fald på tværs af de politiske ambitioner.

Tusindvis uden job eller uddannelse

Ifølge de seneste tal fra 2020 stod 46.600 unge under 25 år uden hverken job eller uddannelse uden at have fået en uddannelse ud over grundskoleniveau, hedder det i undersøgelsen, som dog ikke kan forklare det voldsomme fald i antallet af FGU-elever.

Det faldende antal elever har ramt FGU-uddannelserne på økonomien, som er styret efter taxameter-princippet, hvor bevillingerne følger antallet af elever.

vi ved reelt ikke, hvad årsagen er til det faldende antal deltagere

Nogle skoler har derfor grebet til fyringer af lærere, ligesom der har været kritik af de fysiske rammer for FGU-uddannelser, som har holdt til i nedslidte bygninger.

Desuden har kritikere peget på, at det er kommunerne, der visiterer de unge og betaler for de enkelte FGU-forløb. Det kan have ført til, at kommunerne vælger billigere løsninger end at sende de unge på et FGU-forløb.

Oven i kommer corona-pandemien, som kan have påvirket optaget af elever.

”Man kan samlet set sige, at de her uddannelser på flere ledder er kommet skævt fra start. Men vi ved reelt ikke, hvad årsagen er til det faldende antal deltagere på FGU-uddannelserne, og hvor de unge er gået hen, når nu de ikke er i FGU-forløb - om de bare ligger derhjemme på sofaen, er kommet i job eller er startet på en ordinær uddannelse,”  siger chefanalytiker og projektchef i AE, Mie Dalskov Pihl til Netavisen Pio.

Henrik Rasch er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Når man ikke ved, om faldet skyldes, at de unge er kommet i arbejde eller uddannelse, er undersøgelsen jo ikke noget værd. De unge skulle netop på FGU, fordi de ikke var i arbejde eller uddannelse. Er det skatteyderne, der har brugt penge på endnu en tomgang, der skal udtrykke akademisk videnskab? Eller er det fagforeningsmedlemmer, der har finansieret den værdiløse undersøgelse?
Enhver kan jo tælle antal deltagere på en uddannelse - det kræver blot, at indskrivningen ved start er korrekt, eller man tæller, hvor mage der gennemfører.

Til alle unge. Stop med at uddanne Jer. Stop med at arbejde. Så skal I bare se. hvilken magt I har. For uden Jeres offervilje vil resten af landet være total på skideren.

I har reel magt, hvis I står sammen. Gør I det, så er det ubetinget Jer som bestemmer. Den økonomiske og politiske magtelite frygter Jer ad helvede til. For uden Jer er de total på røven. Så bliv hjemme og tag en slapper. Stå sammen, så har I den totale magt.

Annonce