Annonce

Vrede blå politikere: “Når man ligger på sofaen, er i gang med at slå mave”

Oprørte blå politikere reagerer på ændring af familiesammenføringsreglerne efter menneskerettighedsdom - med ti dages forsinkelse
Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl sekunderet af udlændingeordførerne Marcus Knuth (K) og Mads Fuglede (V) - reagerer skarpt og med udtalt vrede over, at udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) “i al stilhed” har “sneget” en, som det udtrykkes, markant lempelse af udlændinge- og flygtningepolitikken igennem uden om Folketinget.

Venstres udlændingeordfører, Mads Fuglede, føler således, at S-regeringen ikke kan være bekendt at informere om sagen, bedst som han ligger på sofaen og slapper lidt af oven på en hård politisk arbejdsuge:

“Når man ligger på sofaen, er i gang med at slå mave,” som han udtrykker det over for Jyllands-Posten.

Folketinget informeret for ti dage siden

Sagen handler om, at Mattias Tesfaye fredag eftermiddag den 1. oktober orienterede Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg om, at en dom ved Menneskerettighedsdomstolen i juli betyder, at Danmark må ændre praksis således at flygtninge med midlertidig beskyttelse fremover - som udgangspunkt - kan få familiesammenføring efter en ventetid på to år, mod hidtil tre år.

Mattias Tesfaye fredag eftermiddag den 1. oktober orienterede Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg

Der er tale om et femten sider langt juridisk notat med titlen “Juridisk vurdering af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 9. juli 2021 i sagen M.A. mod Danmark”.

Sent fredag eftermiddag den 1. oktober udsendte ministeriet yderligere en pressemeddelelse om sagen, som bliver omtalt af Ritzau lørdag - blandt andet bragt i Jyllands-Posten online lørdag formiddag. Netavisen Pio omtaler sagen mandag den 4. oktober.

Det fremgår desuden af regeringens lovprogram, der blev fremlagt tirsdag den 5. oktober, at regeringen forventer at fremsætte ændringen af familiesammenføringsreglerne - som følge af dommen fra menneskerettighedsdomstolen - som lovforslag februar 2022.

Havde travlt med at rense tagrender

Her ti dage efter orienteringen af Folketinget udtrykker Kristian Thulesen Dahl, Marcus Knuth og Mads Fuglede så vrede over, at Tesfaye “sniger” sagen igennem:

Jyllands-Posten noterer, at regeringen orienterer Folketinget “på tærsklen til weekend”.

Kristian Thulesen Dahl skulle, ifølge avisen, tidligt op lørdag og hente en lift, fordi han skulle rense tagrender hjemme i parcellen i Thyregod. Marcus Knuth havde også andet at se til. han skulle møde en gruppe veteraner i Hedensted. Mens Mads Fuglede, Venstres udlændingeordfører, var på vej hjem til sin familie, efter at han havde været til et foredrag i Bjerringbro.

Kristian Thulesen Dahl oplyser over for Jyllands-Posten, at han ikke har hørt om sagen, før han bliver kontaktet af Jyllands-Posten. Han betegner det som “vildt”, at regeringen lader domstolen afgøre dansk udlændingepolitik. Og uden at inddrage “os”.

Dansk Folkeparti vil nu - med ti dages forsinkelse - indkalde ministeren til et hastesamråd

Dansk Folkeparti vil nu - med ti dages forsinkelse - indkalde ministeren til et hastesamråd og have svar på, hvorvidt der er andre muligheder end at ændre ventetiden fra tre til to år.

Også De Konservative mener, at Tesfaye “lusker” en “kæmpe” lempelse ind ad bagdøren.

“Han lusker det ind ad bagdøren en fredag aften og udskyder lovbehandlingen et helt år. Det virker fordækt,” siger partiets udlændingeordfører, Marcus Knuth, til Jyllands-Posten.

V-ordfører var lige i gang med at slå mave

Venstres udlændingeordfører, Mads Fuglede, mener, at ministeren og regeringen lusker sagen igennem - bedst som han lige fik sig en morfar på sofaen:

“At ministeren lusker det ud, når man ligger på sofaen, er i gang med at slå mave og næsten ikke orker at lave mere revolution i den uge, ligner jo en tanke.”

Fuglede understreger dog over for avisen, at Venstre meget vel ender med at stemme for ændringen af den kommende lov, fordi partiet ikke ønsker, at Danmark overtræder internationale konventioner eller går imod afgørelser fra internationale domstole.

Det fremgår af regeringens juridiske notat, at Danmark vil kunne genindføre den tre-årige ventetid for familiesammenføringer i tilfælde af massetilstrømning af flygtninge a la det man så tilbage i 2015.

Minister til blå kritik: Jeg står til rådighed

Mattias Tesfaye glæder sig netop over, at Danmark hurtigt kan sætte ventetiden for familiesammenføringer op til tre år igen:

Og ikke mindst, at vi hurtigt kan sætte grænsen op til tre år igen

Som jeg tidligere har sagt, er jeg naturligvis ærgerlig over, at dommen gik imod Danmark. Jeg glæder mig dog over, at det med rekordlave asyltal stadig er muligt at have en 2-års-regel. Og ikke mindst, at vi hurtigt kan sætte grænsen op til tre år igen, hvis der pludselig skulle komme et stort migrationspres, som var baggrunden for, at reglen i sin tid blev indført,” skriver han i et mail-svar til Netavisen Pio.

Tesfaye understreger, at Danmark er nødt til at ændre praksis efter dommen:

“Vores jurister har allerede undersøgt dommen grundigt, og deres konklusion er meget klar. Der er ingen vej udenom: Vi skal følge afgørelsen. Vi lever trods alt i en retsstat.”

Vi skal følge afgørelsen. Vi lever trods alt i en retsstat

Som svar på kritikken fra de blå udlændingeordførere siger Tesfaye, at han står til rådighed, hvis partier i kølvandet på det juridiske notat har spørgsmål til sagen:

“Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg blev orienteret om den juridiske vurdering i fredags, og hvis der er nogle partier, der har spørgsmål til vurderingen, står ministeriet naturligvis altid til rådighed.”

Tesfaye: Afgørende at indvandringen er under kontrol

I sit skriftlige svar til Netavisen Pio henviser Tesfaye til, at han også tidligere har udtalt sig om sagen: Nemlig dengang dommen, der gik Danmark imod, faldt ved mennesrettighedsdomstolen tilbage i juli.

Her udtalte Tesfaye 9. juli til flere medier, at det - trods dommen - er vitalt for S-regeringen, at indvandringen til Danmark “er under kontrol”:

“Jeg vil fastholde, at hensynet til sammenhængskraften i samfundet er meget væsentligt for regeringen. Derfor er det også afgørende for regeringen, at indvandringen til Danmark er under kontrol.”

Også ved den lejlighed både ærgrede og glædede Tesfaye sig over dommen: 

retten til familiesammenføring kan udskydes for personer med midlertidig beskyttelse

“Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol mener, at udskydelsen i den konkrete sag var for lang. Jeg konstaterer dog, at Domstolen anerkender, at retten til familiesammenføring kan udskydes for personer med midlertidig beskyttelse.”

Udlændingeminister Mattias Tesfaye sagde allerede i juli, regeringen vil forholde sig til “dommens rækkevidde og nærmere konsekvenser”:

“Jeg kan se, at der allerede er flere, der drager hurtige konklusioner om dommens konsekvenser udover den konkrete sag. Men jeg afventer, at juristerne har nærlæst og vurderet dommen. Derefter vil regeringen forholde sig til dommens rækkevidde og nærmere konsekvenser.”

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Tesfaye og andre fremturer med at "vi lever i en retsstat". Det gør jo netop ikke, når en fremmed domstol blander sig i vores egen forvaltning efter danske love og regler.
Personligt vil jeg gerne leve i en retsstat, og hvis Tesfaye vil det samme, så skal han sidde Menneskerettighedsdomstolens domme overhørig. Siger juristerne at det ikke kan lade sig gøre, så skal vi bare skrive menneskerettighederne ud af dansk lovgivning hurtigst muligt. De burde aldrig være skrevet ind i dansk lovgivning.

Helt enig. Vi har brug for et socialdemokratisk opgør med konventionerne.

Ja, i den grad.

Gunnar, vedr. 'danske love og regler'.
DR tekst TV 'fre 08 okt' side 155.
2. afsnit:
"EU-Kommissionens formand Ursula Von der Leyen slår nu fast, at EU's fælles lovgivning altid har forrang, hvis der skulle opstå en konflikt med en national lovgivning".
3. afsnit:
"-Det er det, som alle EU-medlemslande har skrevet under på som medlemmer af EU. Vi vil bruge al den magt, som traktaterne giver os, til at sikre dette, siger hun ifølge Reuters".

>>>EU's fælles lovgivning altid har forrang<<<. Og grundloven?

Jeg tror lille Mutti har misforstået noget.

Sikken en gang vrøvl

Sikken dog en gang ævl Gunnar Johansen.

Det er netop ikke en fremmed domstol. Vi er en del af EU og har valgt at tilslutte os det fællesskab, hvor denne domstol altså hører under og respekteres.

Du skriver det endda selv. Det er dansk lovgivning. Det har vi besluttet at det er. Find du bare et flertal, der vil have os ud af EU først, så kan vi tage snakken om hvorvidt vi skal eller ikke skal følge de forpligtigelser som et medlemsskab af EU giver os og som vi selv 100% har valgt at følge.

Det har ikke noget med EU at gøre.
Der sidder en dansk dommer med ved dommerbordet, eller hvad det hedder.
Der sidder 46 andre dommere med ved dette dommerbord.

Selvfølgelig har det noget med EU at gøre. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. I charteret til EU fremgår det at alle medlemslande skal efterleve den Europæiske Menneskerettighedskonvention, herunder afgørelserne fra domstolen.

Man kan ikke være medlem af EU uden.

Hej Erik.
Europarådets mest kendte dokument er formentlig den europæiske menneskerettighedskonvention
vedtaget i 1950. Enhver, der mener, at hans eller hendes rettigheder i henhold til
konventionen er krænket, kan, når de nationale retsmidler er udtømt, indbringe en
klage for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.
Europarådet er ikke en del af EU, og man må derfor ikke, forveksle Europarådet
med ”Det Europæiske Råd” eller "Ministerådet/Rådet" som er to af de vigtigste
institutioner i EU-systemet.
Derfor Erik er det et faktum, man kan sagtens være medlem af Europarådet
uden at være medlem af EU, det er der 20 lande i Europa som er.
Europarådet er en international organisation oprettet i 1949, som har det formål
at fremme værdier som demokrati, menneskerettigheder og udviklingen af retssamfund.
Så de 47 lande er tilsluttet Europarådet, uden at være medlem af EU.
Danmark har kun været medlem af EU siden 1972.

Tesfaye informerede den dag dommen blev afsagt. Og sagde at man blev nødt til at ændre tre til to år. Som medlem af EU er vi fandt til at rette os efter domstolen. De blå skaber sig. De er fjollede og høre på. Kan de ikke snart stoppe med deres signal politik og komme ind i virkeligheden

Det er ikke EU-domstolen, men EMD. Du forveksler Europarådet med EU.
Og nej, det har vi ikke. Finland ignorerer flittigt EMD's afgørelser.

Det fremgår af EU's charter at alle lande skal efterleve de Europæiske Menneskerettigheder herunder domme fra domstolen. Så jo, det har alt med EU at gøre.

Har du en henvisning til den påstand? Jeg er dog enig i at chartret mudrer den juridiske situation.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har intet med EU at gøre, men ja, de blå skaber sig også i denne sag. Jeg mener fortsat at vi skal se stort på denne dom, ellers kan vi ikke fortsætte med at være en retsstat.

Den Europæiske menneskeretsdomstol har til hus i Strasbourg,
er domstol for 47 europæiske lande, har derfor 47 dommere ansat,
en fra hvert land. domstolen blev oprettet i 1959 af Europæiske
lande som ville have ens afgørelser i alle de europæiske lande, som
frivillig har tilsluttet sig de Europæiske menneskerettigheder,
domstolens afgørelser skal indgå i de enkelte landes lovgivning.

Det fremgår af EU's charter at alle lande skal efterleve de Europæiske Menneskerettigheder herunder domme fra domstolen. Så jo, det har alt med EU at gøre.

Hej Erik, vi taler om 2 forskellige ting, du taler om EU,
Vi andre taler om Europarådet.
"Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ligger i Strasbourg.
Den blev etableret i 1959 som en uafhængig institution i organisationen Europarådet.
Domstolens afgørelser er bindende for Europarådets medlemsstater,
og har gennem tiden fået stor indflydelse på udviklingen inden for menneskerettighedsområdet."

Så det kan da godt være at EU medlemsstater, skal følge
domstolens afgørelser, men så er det fordi de også er medlem
af Europarådet.
Europarådets menneskerets konvention er ratificeret i Dansk lov.
Organisationens ti oprindelige medlemsstater var Frankrig, Storbritannien, Belgien,
Nederlandene, Luxembourg, Italien, Irland, Norge, Sverige og Danmark.

Nu må PIO tage sig sammen. Jeg sidder her og er ikke blevet klogere. Fik Tulle renset sine tagrender, og hvordan gik Mads Fugledes familiebesøg, eller blev han på sofaen hele dagen. Ja, de blå har nok at se til.

👍🤓

“Når man ligger på sofaen, er i gang med at slå mave,” som han (Mads Fuglede) udtrykker det over for Jyllands-Posten."
Så kan MF jo glæde sig over, at han bor i hovedstaden, hvor man på ryggen i Sofaen helt uforstyrret snildt kan tjene en skattefri dagløn ved stigende ejendomspriser.

:-)

I blå blok synes der at være noget tomt i krybben, når man skal deles om at angribe regeringen for en lempelse af den stramme indvandrerpolitik. Det, der rinder i hu, er vel mest H. C. Andersens fortælling om den lille myggevinge, der blev en snes fuldvoksne hanelefanter. Mage til verbalt affald skal man da lede længe efter.
Det er EU, og ikke regeringen. der har vedtaget en ændring i retten til familiesammenføring, og iflg. de internationale aftaler Danmark har tiltrådt med sit medlemskab af EU, kan regeringen ikke fravælge at implementere dette i dansk lov. Særligt Fuglede og Knuth burde bide sig selv i tungen, da de jo begge i fuld ornat går ind for medlemsskabet og endda tilslutter sig en udvidelse heraf.