Vrede hos transport-ordførere: DSB-ledelsen bosser sig igennem

SF-ordfører Karsten Hønge ”fatter ikke en brik af” hvad DSB-ledelsen har gang i. S-ordfører Rasmus Prehn: Ikke lige tiden til blodbad.
DSB, Jens Hasse
DSB-ledelsens fremfærd over for de ansatte vækker undren og vrede blandt transport-ordførere fra Socialdemokratiet og SF.

Vreden gælder DSB’s indmeldelse i Dansk Industri, DSB-ledelsens nedskæring af antallet af tillidsmænd fra 99 til 29 og medarbejderrepræsentanternes udsmidning af DSB’s bestyrelse.

Den socialdemokratiske transportordfører, Rasmus Prehn, ser et element af brutalitet i ledelsens måde at lede DSB på:

”Først og fremmest er det vores opgave som transportordførere at have tillid til, at det klarer arbejdsmarkedets parter selv. Når det er sagt, så er vi jo blevet orienteret om den her situation af DSB’s ledelse. Jeg synes måske nok, at tiden er inde til at organisere sig anderledes, end det man har gjort indtil nu. Men jeg havde klart foretrukket, at man kunne lave nogen løsninger i mindelighed - i stedet for at køre frem med et element af brutalitet, som det virker til. Jeg synes DSB’s ledelse skal overveje - i en situation, hvor DSB står midt i rigelige problemer i forvejen  - om det lige er nu, man skal have et blodbad. Det burde kunne lade sig gøre at have et mere mindeligt samarbejde med medarbejderne,” siger Rasmus Prehn til Netavisen Pio.

i stedet for at køre frem med et element af brutalitet

Prehn advarer DSB-ledelsen mod at bosse sig igennem:

”Jeg havde klart foretrukket en situation, hvor DSB’s ledelse kunne sidde sammen med formandskabet i Jernbaneforbundet og tillidsrepræsentanterne og aftale en strategi, hvor man får gjort tingene i en form for samarbejde – i stedet for at bosse sig igennem. Bosser man sig igennem, så kan jeg godt være bange for, at man ender med at skulle bruge nogen år på at reetablere et tillidsforhold. Det er ikke det, der er brug for. Vi har brug for glade medarbejdere, der møder ind for at give vores kunder en god tog-oplevelse,” siger Prehn.

”Opfører sig som en hund i et spil kegler”

SF’s transportordfører, Karsten Hønge, er om muligt endnu mere kritisk over for DSB-ledelsens fremfærd:

Jeg synes DSB’s ledelse opfører sig som en hund i et spil kegler

”Jeg fatter ikke en brik af, hvad de laver. Jeg synes DSB’s ledelse opfører sig som en hund i et spil kegler, ” siger Hønge til Netavisen Pio.

Hønge forstår heller ikke, hvorfor DSB’s ledelse par tout melder sig ind i arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri:

”Noget af det dyrebareste, vi har, det er en model, der bygger på samarbejde med hinanden. Det er svært, når den ene part ruster op så ensidigt og for mine skattekroner melder sig ind i arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri. DSB-ledelsen opfører sig meget provokerende over for de ansatte. Man laver et direkte benspænd på samarbejdskulturen ved at skære dramatisk ned på antallet af tillidsmænd. Jeg forstår simpelt hen ikke, hvad de har gang i.”

Hvis det stod til Hønge, burde DSB tværtimod ”gå foran med en udstrakt samarbejdskultur og dialog med de ansatte.”

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Det er helt uholdbart og aldeles utilstedeligt, den måde som DSB`s nuværende Chef behandler DSB og dets loyale, dygtige og dedikerede mangeårige medarbejdere på.. Det er en svinestreg af det onde.. som man behandler folkene på, som har tjent DSB nat og dag og alle årets dage og nætter..og på alle tidspunkter.. Det er klart et forsøg på, at spare penge, og så behandler man bare medarbejderne og passagererne som det værste skidt.. Det eneste man ønsker er at ødelægge den danske arbejdsmarkeds model, så man kan udnytte personalet til hudløshed, og presse lønnen, ved at udlicitere til laveste udbyder, samt måske skræmme nogle af de tjenestemandsansatte, togpersonale og lokomotivpersonale.. m.fl. væk, så man kan spare at skulle købe dem ud. Alt er åbenbart lige gyldigt, nu om stunder.. ingen anstændighed.. er åbenbart ladt tilbage i den tidligere så værdige Statslige etat..Ja, tænk man har ovenikøbet ved DSB tvunget igennem, at melde sig ind ved Dansk Industri.. Og er nu i gang med, at ville skære 70 tillidsrepræsentanter ud, af de 99 eksisterende væk..

Annonce