Vuggestuekaos i København kan koste dyrt

Der er ikke længere enighed om at hæve normeringen på københavns vuggestuer. Nu risikerer forældre længere transporttid og kommunen en millionregning.
Der er blevet født flere børn end forudset i København, og det betyder, at der er akut mangler vuggestuepladser til de mindste.

Derfor har Børne-og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune foreslået, at man i en midlertidig periode tillader at indsætte to børn mere per stue i udvalgte vuggestuer under forudsætning af, at man samtidig tilfører vuggestuerne flere ressoucer, så der kan indsættes ekstra pædagoger.

Jeg synes, det er ansvarsflygtende af de partier, som har siddet og kigget på de samme prognoser som os

Forslaget stod til at blive stemt igennem kommunens Børne- og Ungeudvalg, men Dansk Folkeparti er sprunget fra aftalen i sidste øjeblik, og nu vil der formentligt ikke kunne samles et flertal for aftalen, når forslaget skal behandles i Borgerrepræsentationen torsdag. Det betyder, at forældre i visse områder kan risikere at skulle fragte deres børn op til 6-8 kilometer om morgenen, og at kommunen principielt kan risikere at skulle betale millionregning til forældrene i København, hvis ikke pasningsgarantien kan overholdes.

Det ærgrer Jonas Bjørn Jensen (S), politisk ordfører i Borgerrepræsentationen i København: “Jeg synes, det er ansvarsflygtende af de partier, som har siddet og kigget på de samme prognoser som os, som har stemt for de samme udvidelser af daginstitutionerne, som vi har, men som nu siger, at kommunen har sovet i timen.”

Babyboom overgår prognoserne
Der fødes, eller tilflytter, langt flere børn til især nye byområder, end prognoserne har forudset. Alene i Valby og i Sydhavn er antallet af 0-5-årige steget med op til 17 procent siden 2015, og på blot et år fra 2016 til 2017 voksede prognosen for 0-2-årige i 2018 med flere end 500 børn.

Alene i Valby og i Sydhavn er antallet af 0-5-årige steget med op til 17 procent siden 2015

Derfor har Børne- og Ungeforvaltningen i Københavns Kommune fremsat et forslag om blandt andet at hæve normeringen af børn i udvalgte vuggestuer. Forslaget skulle i første omgang gælde for to år frem, eller indtil der er etableret nye institutioner, hvorefter antallet af børn igen ville blive skruet ned.

Men både Alternativets og Enhedslistens medlemmer af udvalget har været så meget imod beslutningen, at de har benyttet sig af det, der hedder ‘standsningsret,’ som betyder, at sagen nu bringes for Borgerrepræsentationen, hvor forslaget behandles torsdag eftermiddag.

Der er ikke en plan B
Hvis forslaget ikke går igennem, vil det på kort sigt betyde, at forældrene vil skulle ud på en længere køretur for at aflevere deres børn. “I nogle områder vil det formentlig betyde, at man skal køre 6-8 kilometer for at få passet sit barn, hvor det i dag maksimalt er fire kilometer fra hjemmet,” forklarer Jonas Bjørn Jensen, som understreger, at der ikke endnu findes en plan B.

Nogle af de alternative løsninger, man diskuterer, er at etablere flere udflytterbørnehaver, hvor børn fragtes fra byen i bus til et naturområde, hvormed man kunne frigive plads til at etablere vuggestuer i de tidligere børnehaver eller at satse på at få etableret flere hjemmepasningsordninger eller dagplejere.

Problemet er, at de alternative løsninger allerede er afsøgt.

Men ifølge Jan Hoby, næstformand i Landsforeningen for Socialpædagoger, LFS, er de alternative muligheder allerede udtømte:

“Problemet er, at de alternative løsninger allerede er afsøgt. I 2017 skabte man allerede 800 ekstra pladser, men der er grænser for, hvor mange dagplejepladser og hvor mange udflytterbørnehaver, man kan etablere. Den løsning, som ville kunne frigive det største antal pladser, det er at skrue op for antallet af børn i en begrænset periode. Men det virker lidt som om, at politikerne ikke rigtig forstår, hvor mange pladser det faktisk er, der skal findes.”

 Kritik fra forældreorganisation
Det midlertidige forslag har mødt kritik fra blandt andet Forældreorganisationen i København og kritikken har, blandt andre faktorer, gjort, at Dansk Folkeparti er sprunget fra forslaget i sidste time, hvormed der ikke længere er flertal.

Forældreorganisationens kritik går på, at det vil være en dårlig løsning for børnene, hvis der kommer for mange børn på stuerne. Den opfattelse deles af Enhedslisten:

“Vi ved fra forskningen, at jo større børnegrupperne bliver, des dårligere bliver betingelserne for at lave et ordentligt pædagogisk arbejde,” siger Knud Holt Nielsen, der sidder i Børne- og Ungdomsudvalget for Enhedslisten og forklarer, at hans parti ikke mener, det er hensigtsmæssigt at hæve antallet af børn fra 12 til 14, skriver Politiken.

Kan koste kommunen millioner
Jan Hoby forklarer, at han for så vidt er enig i Enhedslistens pointe om, at det ikke er godt for børnene eller det pædagogiske arbejde, at der kommer flere børn på stuerne. “Forskningen viser, at det optimale antal børn per vuggestue er 9. 12 er ikke godt og 14 er selvfølgelig endnu mindre godt. Men det betyder altså ikke, at det på nogen måde er skadeligt for barnet. Og så skal man huske, at længere transporttid jo også betyder, at børnene vil komme til at tilbringe mindre tid sammen med deres forældre og længere tid i institution,” siger han.

Det er ikke en optimal løsning at hæve normeringen, men hvis alternativet er, at man risikerer ikke at kunne overholde pasningsgarantien, så vil der komme en kæmpe regning på 9 millioner kroner

Han påpeger derudover, at hvis ikke det lykkes for kommunen at finde alternative pladser, vil kommunen skulle betale et månedligt millionbeløb til alle de forældre, som ikke får plads til deres børn:

“Det er ikke en optimal løsning at hæve normeringen, men hvis alternativet er, at man risikerer ikke at kunne overholde pasningsgarantien, så vil der komme en kæmpe regning på 9 millioner kroner per måned, som skal tages af daginstitutionernes budget. Det er en slags pest eller kolera og derfor er det forstemmende, at der er nogen, der slår politisk plat på det her.”


Kommentarer fra Facebook