Podcasts til din mobil

Lyt gratis,

På iPhone: Apple Podcasts

På Android: Podcast Addict

Søg efter Netavisen Pio i app'en og lyt med glæde.

Faglige Stemmer #31: Trepartsaftale og Lønstrukturkomitéen

Lovindgrebet overfor strejken på sygeplejerskeområdet tidligere på året var ledsaget af et løfte fra regeringens side om at nedsætte en lønstrukturkomité, som bl.a. skulle have til formål at analysere og sammenligne lønstrukturer og lønudvikling i den offentlige sektor. Dette skete i et forsøg på at imødekommende de strejkende  sygeplejerskers krav om at der blev taget et definitivt opgør med tjenestemandsreformen fra 1969, som ifølge sygeplejerskerne placerede dem på et lavere løntrin i forhold til de mandsdominerede fag, hvilket var det gennemgående argument for sygeplejerskernes krav om et lønløft.
 
I denne udgave af Faglige Stemmer kan du høre, hvilke tanker panelet gør sig om lønstrukturkomitéen, og hvorvidt vi her har at gøre med noget, der potentielt kan få gjort noget ved løngabet mellem traditionelle kvinde- og mandefag.

Derudover kan du høre, hvad panelet har at sige til den aktuelle debat om, hvorledes efterspørgslen på arbejdskraft skal håndteres - særligt med henblik på den trepartsaftale, som i sidste uge blev indgået mellem regeringen og repræsentanterne for arbejdsgiverne samt lønmodtagerne.

Vi stiller således spørgsmålene: Står vi overfor noget, der kan blive det definitive opgør med uligeløn på arbejdsmarkedet samt hvad bør der gøres for at håndtere den stigende efterspørgsel på arbejdskraft - Er løsningen at finde alene indenfor Danmarks grænser, eller er vi nødt til at rette blikket udlandet? Og bliver der i øvrigt gjort nok, for at trække på den arbejdskraftreserve, der endnu findes i Danmark?

I studiet er :
Bitten Persson - faglig sekretær i BUPL
Dennis Kristensen - tidligere forbundsformand i FOA
Daniel Skovhus, tømrer

Faglige Stemmer er Netavisen Pios debatmagasin for landets kloge hænder, der fri for Christiansborg-spin og -retorik, taler lige ud af posen om tidens aktuelle emner set fra et fagligt perspektiv.