Adgangskrav

Underklassens børn skal overpræstere for at få adgang til gymnasiet

Alle børn skal have lige vilkår for at komme i gymnasiet, uanset deres forældres uddannelsesbaggrund. Ellers udelukkes underklassen fra den demokratiske samtale.