Annonce

Fagbevægelsen vil have trepart om ukrainske flygtninge

Ukrainere, der kommer til Danmark, skal hurtigt og smidigt i arbejde på ordnede vilkår, lyder det fra FH, der opfordrer regeringen til at indkalde arbejdsmarkedets parter.
Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) foreslår, at regeringen indkalder arbejdsgivere og lønmodtagere til trepartsdrøftelser, der skal sikre, at ukrainske flygtninge hurtigt og effektivt kommer i arbejde under ordnede forhold.

Flere partier i Folketinget har foreslået, at op mod 20.000 ukrainske flygtninge, der lige nu flygter fra Ruslands invasion af landet, skal have mulighed for at træde direkte ind på det danske arbejdsmarked uden om de normale regler for flygtninge og asylansøgere.

Hurtigt i arbejde

Fagbevægelsen ønsker at bidrage og tage et medansvar for, at ukrainske flygtninge hurtigt overgår til arbejde og selvforsørgelse.

”Vi står i en særlig situation med krig i Europa og vi må alle gøre, hvad vi kan for at hjælpe. En stor flygtningestrøm fra Ukraine kan give lange sagsbehandlingstider, hvor mennesker på flugt sidder og visner frem for at bidrage til det danske samfund."

"Det kan ingen være tjent med, hverken danskere eller ukrainere, så lad os få ukrainerne i gang på ordnede danske vilkår så hurtigt som muligt”, siger Lizette Risgaard, som er formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Lizette Risgaard peger samtidig på, at en del af den østeuropæiske arbejdskraft der har været i Danmark bliver udnyttet ved at blive tilbudt urimelige løn og arbejdsvilkår.

Det skal ikke være tilfældet med ukrainerne:

”Underbetaling og urimelige arbejdsvilkår er aldrig i orden, og vi har selvfølgelig en forpligtelse til i fællesskab at løfte opgaven med de ukrainske flygtninge på en ordentligt og værdig måde for dem, for arbejdsgivere og for lønmodtager i Danmark.

"Derfor skal de ukrainske flygtninge selvfølgelig arbejde under ordnede forhold," fastslår Lizette Risgaard.

Fakta: FH foreslår:

- At regeringen søger opbakning i Folketinget til at afsætte midler til hurtig sagsbehandling i asylsystemet eller på anden vis lovgivningsmæssigt sikrer hurtig adgang til arbejdsmarkedet. Vi skal ikke gentage fortidens fejl og lade folk hænge fast i systemer, men muliggøre en hurtig vej ind på et fair og ordentligt arbejdsmarked.

- At regeringen indkalder arbejdsmarkedets parter til trepartsdrøftelser om en alliance, der sikrer hurtig og effektiv arbejdsmarkedsintegration på overenskomstmæssige vilkår for de ukrainske flygtninge.

- At alliancen blandt andet bør sikre effektive forløb målrettet brancher med mangel på arbejdskraft, der f.eks. indeholder intensiv danskundervisning, opkvalificering og ordinær ansættelse, samt adgang til hurtig kompetenceafklaring og meritering af udenlandsk uddannelse, der kan bruges i Danmark.

- At fagforeningernes unikke kendskab til brancher og jobåbninger bringes i spil i arbejdet med jobformidling til ukrainske flygtninge.

Kilde: Fagbevægelsens Hovedorganisation

David Troels Garby-Holm er forhenværende redaktør og souschef på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Længe leve NATO Hær
Nej tak til EU Hær

Det er meget fint, at de ukrainske flygtninge kan arbejde i Danmark fra dag et de ankommer. Ligesom det er fint, at danske virksomheder har lovet arbejde til alle ukrainer , som kan og vil. At fagbevægelsen kommer på banen for at sikre løn- og arbejdsforhold som overenskomster foreskriver.

Men hvad der knap er så fint er, at ledige danskere, som f.eks. ledige på 55+ år nu nærmest ikke vil kunne finde et arbejde. Det kan de jo i forvejen ikke.

Så hvad har fagbevægelsen, regeringen og folketinget tænkt sig at gøre for danske ledige, som nu bliver flyttet endnu længere ned bag ved i rækken af ledig og hvor mange fremover kan vinke farvel til nogensinde igen, at få en fod inden for på det danske arbejdsmarked?

Det er mennesker, som har arbejdet et helt liv og aldrig krævet noget, som nu står til at blive kasseret og smidt i skraldespanden lige kort før deres tilbage trækning far arbejdsmarkedet og tiltræde en velfortjent pension - Dem er der slet ingen som har nævnt. Måske løsningen er, at de får et ukrainsk pas.

Sørgeligt.