Annonce

Enhedslistens årsmøde opfordrer til dansk ratifikation af forbud mod atomvåben

Begrundet i at Ruslands invasion af Ukraine - udover oprustning - også har ført til forstærkede trusler om brug af atomvåben pålagde årsmødet Enhedslisten i Folketinget og i kommunalbestyrelser at arbejde for dansk ratifikation af FN’s traktat om forbud mod atomvåben.
Foto: Wikimedia Commons
Enhedslistens årsmøde opfordrer den danske regering og folketing til snarest at tage skridt til dansk ratifikation af FN’s traktat om forbud mod atomvåben
Lidt overraskende lykkedes det på første dag af Enhedslistens årsmøde - som det eneste blandt 55 forslag - at få accepteret et forslag med pålæg til Enhedslisten om at arbejde for dansk ratifikation af FN’s traktat om forbud mod atomvåben.

Enhedslistens hovedbestyrelse havde inden årsmødet - angiveligt på grund af tidsnød - indstillet til årsmødet ikke at behandle de mange forslag.

Men mandag, 2. pinsedag lykkedes det et klart flertal af de delegerede at få vedtaget pålægget.

Forstærkede trusler

Begrundet i, at Ruslands invasion af Ukraine - udover oprustning - også har ført til forstærkede trusler om brug af atomvåben pålagde årsmødet Enhedslisten i Folketinget og i kommunalbestyrelser samt i freds-, klima- og fagbevægelsen - gerne i samarbejde med andre politiske kræfter - at arbejde for dansk ratifikation af FN’s traktat om forbud mod atomvåben.

I juli 2017 vedtog 122 lande – to tredjedele af FN’s medlemslande – en ny FN-traktat om forbud mod atomvåben.

Traktaten forbyder udvikling, test, afprøvning, produktion, lagring, overførsel, brug eller trussel om brug af atomvåben og udfylder dermed et stort hul i Folkeretten.

FN's traktat med forbud mod atomvåben trådte i kraft 22. januar i 2021 og indtil nu har 68 lande ratificeret traktaten.

Fastfrosset i årtier

Forbudstraktaten er en reaktion på, at ikke-spredningsaftalen fra 1970 har været frosset fast i årtier alt imens, at atommagterne har udviklet og oprustet deres arsenaler af atomvåben.

Forbudstraktaten giver mulighed for, at FN’s medlemslande kan følge udrulningen af traktaten ved at deltage som observatører når landene bag FN’s forbudstraktat mod atomvåben mødes i New York i november 2023.

Enhedslisten vil sammen med andre partier arbejde for at den danske regering skal deltage som observatør.

Pensionist, cand.mag., historiker og tidligere underviser i international politik.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Giver ingen mening, når Danmark er medlem af verdens største atombombemagt NATO. Kommer der atomkrig, bliver alle NATO-lande udsat for atomangreb, uanset om de har atomvåben eller ej.

Det må være noget problemknuseren Pelle Dragsted kan tage sig af, han er uden tvivl velanskreven i Nordkorea,
Kina og ikke at forglemme Putin, han er den rette til at gå i dialog med disse regimer ,som han føler sig draget af.

Det er da, i sig selv, interessant at du ved hvad Pelle Dragsted føler. Erhvervelsen af den viden må vel kunne sidestilles med den viden, der kommer af at studere kaffegrums mhp. at kunne forudsige morgendagens hændelser.
Noget andet er så, at det da kunne være interessant at få klarlagt hvori ligheden mellem Nordisk Socialisme og Nordkorea, Kina og Rusland består. Jeg overbevist om at du er mand for at levere den analyse, der kan godtgøre eksistensen af en sådan lighed. Jeg læser gerne med, når du offentliggør denne dyberegående analyse. mvh. poul.