Regeringen kom i mindretal om udviklingsbistand

De konservative gjorde alvor af deres trusler og stemte blankt til et forslag fra SF om, at penge afsat til udviklingsbistand i 2015 skal bruges. Dermed kom regeringen i mindretal.

Regeringen kom i dag i mindretal i Folketinget. Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale, SF og Alternativet har nemlig pålagt regeringen, at sikre sig at pengene alligevel bliver brugt. At regeringen kom i mindretal skyldtes at de konservative valgte at stemme blankt.

Benny Salen

Dermed blev forslag B21, der lyder som følger, vedtaget:

”Forslaget pålægger regeringen at gennemføre for ca. 1,4 mia. kr. af de bremsede udbetalinger til udviklingsbistand, således at den danske udviklingsbistand kommer til at udgøre ca. 0,8 pct. af BNI i 2015.

De overførsler, der prioriteres gennemført, skal bedst muligt afspejle de særlige danske prioritetsområder og/eller bidrag til institutioner, som Danmark mundtligt har givet tilsagn om specifikke beløb, og/eller hvor det vurderes at have store konsekvenser, at Danmarks bidrag reduceres.”

Regeringen har valgt ikke at bruge pengene, et beløb på knap 1,4 milliarder kroner, selvom de var afsat på sidste års finanslov. Regeringens argument har været, at selv om pengene er sat af på finansloven, så har de ikke været juridisk forpligtiget til at bruge dem.

Regeringen havde dog ikke opbakning til den politik fra de konservative.

”Når man har lovet samarbejdspartnerne et bestemt beløb, skal man overholde det. Så er det en uskik at skære samme år. Jeg ved godt, at udenrigsministeren har sagt, at det ikke er juridisk bindende, men en aftale er en aftale,” sagde udenrigsordfører Naser Khader (K) til Ritzau inden afstemningen.

Hvordan regeringen nu vil handle står hen i det uvisse, for hverken udenrigsminister Kristian Jensen eller Venstres ordfører ville tage ordet til debatten i salen.

Efterfølgende sendte den radikale gruppeformand Sofie Carsten Nielsen, denne elektroniske stikpille, til Kristian Jensen på Twitter.

SCN Kr Jensen

David Troels Garby-Holm er redaktionssekretær, debat-redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce