Annonce

Afgående DSU-formand: “Arbejderbevægelsen har et uforløst potentiale”

Fagbevægelsen er blevet bange for at tale om politik og Socialdemokratiet har mistet følingen med civilsamfundet, mener Frederik Vad Nielsen.
Foto: Sille Veilmark, Grafisk Afdeling
Frederik Vad - forbundsformand, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
Fagbevægelsen er blevet bange for at tale om politik og Socialdemokratiet har mistet følingen med civilsamfundet.

Samlet set står arbejderbevægelsen med en historisk udfordring, mener Frederik Vad der i weekenden forlader posten som forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU).

En post han har siddet på i fem år.

Den afgående ungdomsformand er bekymret over den udvikling i arbejderbevægelsen, som han har været vidne til på nærmeste hold i de fem år.

Mangler fælles rum

Ifølge Frederik Vad mangler der formelle rum, hvor fagbevægelsen og parti kan sætte sig sammen og drøfte både de langsigtede udfordringer og konkrete løsninger.

“Der bliver ikke længere talt tilstrækkeligt på tværs i arbejderbevægelsen, for de rum, man tidligere havde er enten blevet færre eller helt forsvundet.”

“Da fagbevægelsen og Socialdemokratiet formelt gik fra hinanden i slutningen af 90’erne, troede mange, at det ville stoppe medlemsflugten fra fagbevægelsen,” siger han og fortsætter:

“Desværre er der blot sket det, at fagbevægelsen er blevet bange for at stå ved sine historiske bånd, og den er blevet afpolitiseret, mens medlemmerne fortsat forsvinder. Det betyder, at lønmodtagerne står svagere og svagere i den offentlige debat.”

Fagbevægelsen er blevet bange for at stå ved sine historiske bånd

Det behøver ikke være sådan, mener Frederik Vad og henviser bl.a. til Fagbevægelsens Hovedorganisations norske og svenske pendanter, norsk og svensk LO, som har bibeholdt de formelle bånd til Arbeiderpartiet og Socialdemokratiet, og som i disse år har medlemsfremgang.

“Mange troede, at opsplitningen ville være godt for begge parter. Fagbevægelsen kunne koncentrere sig om om det faglige arbejde og partiet kunne koncentrere sig om politikken. Desværre har begge parter mistet den styrke, der ligger i fællesskabet,” lyder hans diagnose.

En arv af socialdemokratisk arrogance

Selv om Frederik Vad godt kunne ønske sig at man havde reformeret de formelle bånd mellem parti og fagbevægelse, frem for at rive dem fra hinanden, så erkender han, at det tog er kørt.

Der er dog stadig brug for et samarbejde som blandt andet handler om konkrete forandringsprojekter, og som bygger på en grundlæggende gensidig og ligeværdig relation:

“Da jeg blev formand for DSU og kom rundt og talte med fagforeningsfolk, havde jeg den opfattelse, at mange af dem troede, at vi bare ville tigge penge og så gå vores vej igen."

"Det var nok en arv af socialdemokratisk arrogance, hvor man forventede, at pengekassen stod åben til valgkampe, og hvor partiet så ikke ringede tilbage før næste valgkamp,” siger han.

Medlemmerne skal møde danskerne

En anden ting, som den afgående ungdomsformand ser som problematisk, er, at der er for meget fokus på kommunikation og for lidt på organisering, mener Frederik Vad.

“Helt grundlæggende har arbejderbevægelsen et kæmpe uforløst potentiale, men alt for meget af det vi laver, både i parti og i fagbevægelsen, handler om envejs-kommunikation ud til vælgere eller medlemmer, hvad enten det er gennem sociale medier eller kampagner.”

Mange af vores medlemmer har en større berøringsflade med flere dele af samfundet

I hans øjne er det vigtigere, at en større del af partimedlemmerne bygger tillidsfulde relationer andre mennesker, end at de holder møder med sig selv og hinanden i partiet.

“En af de ting jeg er mest stolt af som DSU-formand er ændringen af vores kultur, som betyder, at mange af vores medlemmer har en større berøringsflade med flere dele af samfundet.”

“Det kan godt være, at folk kunne lægge en indsats i DSU og gøre DSU stærkere, men det er vigtigere, at de er aktive i lærlingearbejdet, i elev- og studenterbevægelsen og i andre civilsamfundsorganisationer, hvor mennesker er,” siger han.

“Det i hvert fald i DSU nogle muligheder for at møde nogle helt andre mennesker, end dem vi normalt har fået i tale,” siger Frederik Vad, der for nyligt blev opstillet som folketingskandidat for Socialdemokratiet i Slagelse og dermed får chancen for at fortsætte den politiske karriere.

Kanalerne til civilsamfundet er cuttet

Erfaringerne med arbejdet i de folkelige bevægelser er noget, som han nu vil tage med ind i arbejdet som “voksenpolitiker”.

“Problemet er, at Socialdemokratiets egen medlemsskare ikke længere er repræsentativ for samfundet. Der er ikke særligt mange tilbage, og dem der er, er for gamle,” siger han.

“Kanalerne ud til civilsamfundet er blevet cuttet. Det gælder både fagbevægelsen, naturfredningsforeningen og idrætslivet. Tilbage har man kun kommunepartiet, og ikke et ondt ord om det, men det er bare ikke nok.”

“Det er både et konkret problem, når man skal finde kandidater til byråd og folketing, men også når partiet ikke længere har spydspidser ude på arbejdspladserne, som kan forklare og forsvare partiets politik.”

Tidligere var fagbevægelsen en af de helt store kilder, når Socialdemokratiet skulle rekruttere kandidater, men i takt med at fagbevægelsen er blevet afpolitiseret, er den kilde tørret ud.

Må ranke ryggen

Frederik Vad håber, at fagbevægelsen indser, at den selv har en interesse i at styrke Socialdemokratiet.

Hvis man skal sikre lønmodtagerne i det her land gode arbejdsforhold og et stærkt velfærdssamfund, så kræver det, at Socialdemokratiet også står stærkt

Hvordan kan fagbevægelsen forsvare overfor sine ikke-socialdemokratiske medlemmer, at de skal betale for at støtte et politisk projekt, som de ikke selv deler?

“Helt grundlæggende handler det om lederskab og om tillidsmandssystemet. Det handler om at fagbevægelsens ledere, både lokalt og på nationalt niveau, skal ville det, ranke ryggen og tage debatten med medlemmerne.”

“Der har altid været medlemmer som ikke var socialdemokrater, men ud fra en kynisk magt-betragtning, så har fagbevægelsen brug for et stærkt, pragmatisk lønmodtagervenligt parti på Christiansborg.”

“Der er ledere i fagbevægelsen som gør det, men flere skal turde sige til medlemmerne, at hvis man skal sikre lønmodtagerne i det her land gode arbejdsforhold og et stærkt velfærdssamfund, så kræver det, at Socialdemokratiet også står stærkt. At der er et politisk parti til at presse på,” mener Frederik Vad.

“Det kan også få den positive betydning forhåbentligt, at flere stærke ildsjæle med faglært baggrund, kan kanaliseres over på kandidatlister og i organisationen hos Socialdemokratiet. Her kan de så kæmpe vigtige dagsordener, som kommer dem de repræsenterer til gavn.”

DSU holder kongres i weekenden og her bliver Frederik Vad Nielsen efter planen afløst på formandsposten af den nuværende næstformand Katrine Evelyn Jensen - hun er den eneste formandskandidat.

Når kongressen er slut, starter Frederik Vad i et nyt job som udviklingsansvarlig i TAMU, der arbejder med arbejdsmarkedsuddannelser.

David Troels Garby-Holm er redaktør og souschef på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Frederik Vad har desværre fuldstændig ret. Her vil jeg kun forholde mig til kommunepartiet, der har cuttet samspillet med civilsamfundet/lokalsamfundet. Selv hvis lokalsamfundet beslutter en organisation, som partierne kan arbejde med, er Socialdemokratiet et af de sværeste partier at trække til truget, og har de magtens kommunen tror de, at det handler om kommunikation fra oven og ikke om ligeværdig dialog og efterfølgende handling på et fælles grundlag.

Kommunal bestyrelser består i dag kun af "robuste", som kan skære igennem efter kommune sammenlægningen i 2007. Et skæbnesvangrene år da demokratiet i Danmark blev ødelagt og almindelige mennesker jaget ud af kommunal politik.

Alt sammen en brik i det blå Danmarks angreb på velfærdsstaten for at give dem råd til overflødig luksus og føle sig hævet over almindelige hårdt arbejdende mennesker.

Andet steds her på pio kan man læse om lærlingeoprør som kræver samme respekt som gymnasierne. Det kan I godt glemme. I er fremtidens slaver for de blå og deres grådighed. Tiden hvor I blev anset som mennesker er forbi. Nu skal i bare stå ret og gøre som de velhavende siger I skal gøre. Respekt må I finde hos Jer selv. I for den for fremtiden ingen andre steder fra.

Med mindre I går massivt ind i de overenskomst bærende fagforeninger og stemmer til venstre for midten. Gør I ikke det har I ikke en chance.

Det var da godt nok hurtigt du gav op på os lærlinge. Tænk engang hvis Louis Pio havde givet op tilbage i 1918, bare fordi de borgerlige havde magten og de fleste ikke mente at han havde en chance. Så var arbejdernes tid aldrig kommet. Louis Pio krævede en normalt, fast arbejdstid, arbejdsfrie søndage, forbud mod at kvinder og børn arbejdede på fabrikkerne og at staten ansatte folk til at sikre at disse forhold blev overholdt. Det var uhørt dengang, men helt normalt og forventet i dag, 104 år senere. Thorvald Stauning krævede i Kanslergadeforliget, økonomisk hjælp til de ældre og de handicappede, lovbestemt forlængelse af overenskomster, forbud i et år mod lockout, som sikrede arbejderne mod en nedgang på 20% i deres løn, samt K. K. Steineckes socialreform om bl.a. sygekasse, arbejdsløshedsunderstøttelse (dagpenge), statsstøtte til boligbyggeri, lempelse af ejendomsskatter, mv. Alt sammen også politik som mange tager for givet i dag, men som også var uhørt dengang. Tænk hvis han bare havde givet op overfor oppositionen. Så ville Danmark slet ikke være så rigt og så lige et samfund som vi er i dag.

For alt det vi tager for givet, er kommet gennem Socialdemokratisk kamp. Og Lærlingeoprøret vil ikke slå fejl. Jeg er selv snedkerlærling og var delegeret i weekenden på DSU's 44. Kongres. Vi lærlinge har ikke i sinde bare at give op og finde os i nedslidt værktøj og ødelagt materiel. Vi vil ikke finde os i forældede maskiner der minimum er 40 år gamle og som vores lærepladser har udskiftet for længst. Vi har ikke i sinde at finde os i at få leveret undervisningsmaterialet og ikke se vores lærer igen før eksamen, eller opleve utilstrækkelig undervisning fra dem der ellers skulle være de bedste i landet til deres fag, bare fordi der ikke er økonomi til de rigtige kurser. Vi vil ikke finde os i at betjene maskiner med så høj mangel på sikkerhed, at vores lemmer og liv sættes på spil hver dag vi går på arbejde eller at den undervisning der kræves for at vi kan sikre Danmarks grønne energi- og miljøreformer, bliver sparet væk med forventningen at "vi jo nok lærer det når vi står overfor det". Vi vil ikke acceptere at vores undervisningslokaler bliver beskåret i størrelsen til et punkt hvor der ikke længere kan begås fejl eller at alle materialer til svendeprøven på de dyreste uddannelser, står for egen regning, til trods for en løn der er så lav at det kun kan lade sig gøre ved en skrabet livsstil. Det er ikke godt nok.

Hvorfor skulle vi betale for eget værktøj, når gymnasie elevernes værktøj, aka deres bøger, er statsfinansieret? Hvorfor skulle vi acceptere forældede maskiner, på minimum 40 år, når gymnasierne let kan få nye projektorer, smartboard tavler, kompleks software, lydsystemer, osv? Hvorfor skulle vi acceptere at vores lærere dukker op på første dag for at aflevere undervisningsmaterialet og derefter ikke ser dem igen før eksamen eller at vores undervisningsmateriale ikke rummer reel, faglig viden, når det på gymnasierne er under al kritik, hvis læreren kommer bare 2 min. for sent til timen? Hvorfor skulle vi finde os i maskiner og vilkår der sætter vores liv, helbred og sikkerhed på spil, når gymnasie eleverne bliver skærmet med behandsket hånd? Hvorfor skulle vi finde os i at vores undervisningslokaler bliver mindre og mindre og at vores materialer og værktøj til undervisningsbrug, skal betales af egen lomme, når der landet over kan bygges state-of-the-art gymnasier og tildeles millioner af kroner til top moderne materiel? Hvorfor skulle vi finde os i alt dette og meget mere? Hvorfor skulle vi give op, bare fordi kampen er svær?

I din kommentar nævner du at vi lærlinge er fremtidens slaver for de blå og deres grådighed. Det er ikke helt korrekt. Ja, der er blå partier der er imod os, men det er ikke hele blå blok. DSU gjorde lærlingeoprøret til virkelighed, men det bliver støttet af både Venstre Ungdom og Konservativ Ungdom. Ja selv Mette Thiesen kom og holdt tale og viste at Nye Borgelige også støtter oprøret for bedre uddannelser. Nok er jeg uenig i deres politik, men deres støtte skal ikke gå uhørt forbi. Uanset hvor uenig jeg er med dem, så skal ret komme til ret. Ellers vil vi aldrig formå at gennemføre noget som helst i dette land.

Arbejderne og lærlingene her i landet behøver ikke at gå massivt ind i de overenskomstbærende fagforeninger. De behøver blot at melde sig ind og stemme liste A. Så skal vi aktive i DSU og S nok klare resten og kvæle de stemmer der ønsker at undertrykke den arbejdende befolkning, de svage og de ældre. Ekstremisme har aldrig hjulpet nogen til langvarig succes og det vil det heller ikke nu. Stem liste A og er man under 30, så bliv støttemedlem hos DSU, SUF, eller en af de andre ungdomspartier der støtter liste A på borgen. Man behøver ikke blive aktiv hvis ikke man ønsker at lave politik.

Mvh.
Simon Bak

Frederik Vad har desværre fuldstændig ret. Her vil jeg kun forholde mig til kommunepartiet, der har cuttet samspillet med civilsamfundet/lokalsamfundet. Selv hvis lokalsamfundet beslutter en organisation, som partierne kan arbejde med, er Socialdemokratiet et af de sværeste partier at trække til truget, og har de magtens kommunen tror de, at det handler om kommunikation fra oven og ikke om ligeværdig dialog og efterfølgende handling på et fælles grundlag.

Frederik Vad har desværre fuldstændig ret. Her vil jeg kun forholde mig til kommunepartiet, der har cuttet samspillet med civilsamfundet/lokalsamfundet. Selv hvis lokalsamfundet beslutter en organisation, som partierne kan arbejde med, er Socialdemokratiet et af de sværeste partier at trække til truget, og har de magtens kommunen tror de, at det handler om kommunikation fra oven og ikke om ligeværdig dialog og efterfølgende handling på et fælles grundlag.

I er en flok sløve pader, som INTET har gjort for ar forhindre de ødelæggelser det blå svindlerhold har påført velfærdsstaten Danmark og den danske model. Se dog nu at komme i gang. 20 år med tavshed. Ingen stemme for landets svageste. I lader det bare ske.

Så ja. I har noget kæmpe uforløst at itale sætte. Hel grundværdien ved at være Socialdemokrat.

Kom nu igang.

det blå svindlerhold

igen en kommentar fra den blå 'røvvasker' smølf
.

Jeg er helt uenig med Frederik Vad her. Og jeg er vel at mærke både socialdemokrat og 3f-medlem.

Nedgangen i fagforeningernes medlemstal skyldes først og fremmest to ting:

1) At eksklusivaftaler har været forbudt siden 2006, og den tid kommer ikke tilbage. Så i og med at ingen længere var nødt til at være medlem for at kunne beholde jobbet, har fagforeningerne mistet medlemmer både bandt dem, som var sure på deres fagforening, dem som af ideologiske grunde ikke støtter fagbevægelsen, og dem som bare vil spare pengene.

2) At de yngre generationer ikke har fået foreningskulturen ind med modermælken på samme måde som de ældre. Så det er ikke kun fagforeninger, der har færre medlemmer end i tidligere tider, det gælder foreninger meget bredt.

Dermed ikke sagt at man ikke kan få flere medlemmer ind i fagbevægelsen, men løsningen er absolut ikke at gøre fagbevægelsen til noget i retning af et parti med politik på alle hylder. Det vil tværtimod kun fremmedgøre medlemmerne, når deres kontingent går til sager, de ikke selv støtter, og da de ikke er tvunget til at være medlem, vil de også meget hurtigt finde udgangen.

Fagbevægelsen skal være meget tydelige og meget aktive på alle de områder, som samler medlemmerne, og det er sådan noget som arbejdsmarkedspolitik, løn- og arbejdsvilkår, pensionsområdet generelt, videreuddannelse, a-kasser og understøttelse og meget mere.

Til gengæld skal de være helt fraværende på alle de områder, som deler medlemmerne, og det gælder sådan noget som udenrigspolitik, EU, forsvarspolitik, retspolitik og meget andet. Dermed undgår man at fremmedgøre medlemmer, som ikke behøver være medlem, og som hurtigt kan være ude af døren, hvis de ser deres kontingent gå til sager, de ikke støtter.

Det er helt elementært. Og Socialdemokratiet kan da sagtens være fagforeningsvenligt alligevel uden nogen formelle bånd til fagbevægelsen, ja faktisk er det jo netop en af partiets allervigtigste kerneværdier at være på fagbevægelsens side. Så det giver under alle omstændigheder sig selv.

Ja fagforeningen skal være bedre til at varetage sine helt egne interesser og springe op og falde ned på socialdemokratiets eller andre partiers, det handler om at være en god fagforening der er til aktuel fordel for sine medlemmer.
Det er derimod Socialdemokratiets opgave at sørge for at fagforeninger får de bedst tænkelige muligheder for at kunne fungere i samfundet, det er nemlig partiet der skal være tjeneren eller soldaten for fagforeningens interesser, aldrig omvendt.

Efter fagforeningerne blev tvunget væk fra samarbejdet med socialdemokratiet er det kun gået en vej for arbejderklassen.

Lodret nedad. Og er nu på vej til sit selvforskyldte endelige med så lave lønninger så det bliver svært at opretholde livet og arbejdsforhold som gør de aldrig mere har fri og med udsigt til pension som 74 årig.

Og det kan de takke sig selv for med deres bejlen til de gule fagforeninger og Dansk Folkeparti fra det blå svindlerhold. Ærlig talt. Hvor idiotisk kan man lige være. 150 års kamp smidt på gulvet på mindre end 10 år.

God fornøjelse. I for det som I vil have det.

det blå svindlerhold

skriver den blå 'røvvasker' smølf
tak for det
.

Hvis det skulle gå så galt som du siger det, så vil det ikke være Socialdemokratiets endeligt, men blot dets genfødsel. Vi kom frem på netop at sikre en virkelighed hvor lønningerne var høje nok til at opretholde livet og arbejdsforhold der gav frihed. Din kommentar om bejlen til de gule fagforeninger, kan jeg ikke genkende. Jeg har aldrig oplevet rød blok bejle til andre end HK, 3F, FOA, Dansk Metal, Blik og Rør, Lærernes Landssammenslutning, osv. Og de er alle blodrøde. Det Faglige Hus og lign. omtales ikke i gode vendinger i hverken DSU eller Socialdemokratiet. Der har du fat i de forkerte.

Du behøver såmænd ikke tage Jeppe så alvorligt. Han fylder meget, men det er 90% kvantitet og 10% kvalitet.

Hørt! Fra indersiden af fagbevægelsen er det godt at se, hvor meget Socialdemokratiet fortsat har snuden i sporet ift. arbejdsmarkedspolitik. De er - heldigvis - stadig en vigtig politisk faktor og hjælp til at fastholde en dansk model under pres. Men selv om forbindelsen til partiet formelt er droppet for over 25 år siden, så er der mange steder stadig en skjult selvforståelse af, at det er "vores" parti. Men her er jeg også helt uenig med Frederik Vad, for mens man kan være helt på linje på ét politisk område, kan man jo være rimeligt uenige på andre, og en del - både ansatte og medlemmer - får det stramt, når det bliver taget for givet, at man da må tænke socialdemokratisk, når man er i fagforening, for det er i høj grad en fejlbehæftet formodning. Målet må være at fastholde det gode samarbejde - og at fagbevægelsen fortsætter med at påvirke politisk på tværs af Christiansborg og tale med alle dem, der vil høre. Dels af respekt for fagforeningernes medlemmer, både eksisterende og forhåbentligt nye, og dels som almindelig politisk interessevaretagelse.

Hvordan vil det skulle kunne lade sig gøre, når andelen af stemmerne på borgen der vil høre, er støt faldende? Frederik siger jo direkte at et bredere samarbejde med S ikke skal gøres for det historiske bånds skyld, men for at varetage det som medlemmerne jo i første omgang må være interesseret i, ift. deres medlemskab. Nemlig bedre vilkår for dem på deres arbejdsplads. Det kommer blå blok aldrig til at sikre for dem og det eneste røde parti der er stort nok til at gå i regering, er Socialdemokratiet. Hverken SF, Enhedslisten, Alternativet eller Radikale Venstre har stemme opbakning nok til det. Så hvis medlemmernes grundlæggende interesse skal respekteres og realiseres, så er fagforeningerne nødt til at gå i politisk dialog med Socialdemokratiet og dets støtte partier. Ingen andre vil kæmpe for dem, så hvis fagforeningerne forbliver så apolitiske som de er nu, så vil deres eksistensgrundlag bortfalde totalt og så er Danmark da for alvor blevet fattigere.

Fagbevægelsen tabte dengang folkeskolelærerne blev sat på plads af Mette Frederiksen.

Mette Frederiksen elsker den danske model!

Men når folkeskolelærere oplever at modellen kun virker for privatansatte, der kæmper med de “forfærdelige” arbejdsgivere, ja, så mister samfundsfagslærerne troen på den danske model!

Samfundsfagslærerne og historielærerne der i 9. klasse lærer danske folkeskoleelever om fagbevægelsen, overenskomstsystemet og de danske partier herunder Socialdemokratiet.

Hvad lærerne oplever på egen krop bliver en naturlig del af undervisningens nuancer!

Hvorfor være medlem af en fagforening når Mette Frederiksen alligevel bestemmer overenskomstvilkårene!

Spørg blot jordemødre, sygeplejersker og sosuer!

Opdragelsen af kommende generationer starter i folkeskolen!

Den pædagogik logger så fjernet fra Mette Frederiksen, der kun ser Arne og alle de privatansatte som værende fagbevægelsen!

Mette Frederiksen har sovet grundigt i timen!

Nu er turen kommet til gymnasierne!

Her er demokratiet sat ud af spillet!

Den socialdemokratiske model gælder!

Frie menneskers muligheder for at organisere sig i fagforeninger og have indflydelse på egen arbejdssituation er blevet en saga blot!

Ingen spørger gymnasielærere og elevorganisationer!

Ingen spørger de politiske partier bredt!

Den socialdemokratiske model løser alle problemer!

Hvorfor bruge penge på et virkningsløst fagforeningsmedlemskab?

Og som Mette Frederiksen siger:

- Under en krig kan vi ikke hjælpe alle med at modstå inflation og mangel på bestemte varer som energi!

Spar fagforeningskontingentet og du får mulighed for at bestemme over en lille del af din egen indkomst!

Den eneste chance for skattelettelse som selv en Mette Frederiksen kan finde.

Lyt til debatten i Folketingets afslutningsdebat imellem Pape og Frederiksen!

De næste fem år bliver flugten over plankeværket fra fagforeningerne!

Fra folkeskolens undervisning bliver der ikke megen hjælp!

Sygeplejersker kan næppe heller se nogen grund til at være medlem af en fagforening!

Mette Frederiksen har holdt dem for nar i snart otte år!

Renovationsarbejdere kan bruge en fagforening til at lukke landet ned og få stanken til at stige i alle socialdemokratiske folketingsmedlemmers baghaver!

Det kan måske give en lønforhøjelse!

Hvis fagforeningsformanden hedder Zelenskij!

DEN RØDE ROSE ER VISNET OG DØD . Den fik ikke nok næring og pleje . DEN RØDE ROSE er ikke mere i FOLKETS HAVER !!

DEN RØDE ROSE ER VISNET OG DØD . Den fik ikke nok næring og pleje . DEN RØDE ROSE er ikke mere i FOLKETS HAVER !!

Derouten for bunden af det danske samfund ser ud til at være ustoppelig. Ikke mindst pga. flugten fra de overenskomstbærende fagforeninger. Men den væsentligste årsag skyldes de mennesker, som op gennem 00'erne og indtil det seneste valg stemte på Dansk Folkeparti, som muliggjorde det blå svindlerholds nedskæringer på velfærden. I kan takke Jer selv for de forhold Jeres børn kommer til at leve under med tyske og amerikanske tilstande i Danmark. Uden Jeres støtte til Dansk Folkeparti pga Jeres udlændinge forskrækkelse ville det ALDRIG have været mulig.

det blå svindlerholds

utroligt at den blå 'røvvasker' smølf kan blive ved
.

Fagbevægelsen har fejlet, ja, men det har Socialdemokratiet også.

S har været så reformivrige, at de fuldstændig har hevet sikkerhedsnettet væk. Reduceret efterlønnen, øget pensionsalderen, halveret dagpengeperioden, udhulet dagpengene, indført nyttearbejde til ledige (reelt er tvangsarbejde), halveret kontanthjælpen til unge, sendt syge på kontanthjælp (ressourceydelse), fjernet mulighed for førtidspension til syge (med mindre de nærmest ligger for føden) osv.

Flexicurity er blevet til ren flex. Der er ikke noget security tilbage. Konsekvensen er, at ansatte finder sig i forringede arbejdsvilkår. Mange skal nærmest stå til rådighed 24/7. De kender først deres mødetid dagen før, eller de skal møde kl 6, arbejde 4 timer, har så 3 timers pause uden løn, hvorefter de så igen skal arbejde 3 1/2 time. Kl 18.30 har de fri, og har de 1 times transport hjem, så har de kørt hjemmefra kl. 5 om morgenen, og er tilbage kl. 19.30. De kan lige nå at sove og så af sted igen.

Og hvad gør socialdemokraterne eller fagbosserne: ingenting.

De vender det blinde øje til mere og mere elendige arbejdsforhold og et øget arbejdstempo, som ingen holder til i længden.

Medlemskredsen er blevet for gammel, siger Frederik Vad.

Det er en rystende nedladende og aldersdiskriminerende kommentar.

Desværre er det blevet ganske almindeligt, at unge opfatter alle på 50+ som gamle, forstokkede boomere. Og de forsøger ikke engang at holde deres diskriminerende tankegang skjult. De tror tilmed, det er smart at ytre sig så nedladende.

Frederik Vad stiller op i Slagelse. Er det ikke et rent boomende vælgerlandskab?

Hvordan i alverden skal Frederik Vad dog kunne repræsentere dem med hans så aldersdiskriminerende tankegang.

Flere og flere partier appellerer til de unge ud fra samme tankegods. Og ved nyvalg ses konsekvensen, nemlig at alle nyvalgte er unge mennesker. De ældre puffes til side og får dårlige valgkredse. Folketinget bliver yngre og yngre. Alle ministre er vist også under 50.

Det står i skarp kontrast til at ca. halvdelen af vælgerne er over 50 år. De er snart ikke længere repræsenteret i Folketinget.

Folketinget er ikke længere repræsentativt. Og jeg frygter, at de ældres forhold vil blive endnu mere tilsidesat. Dårligere hjemmehjælp, udhulet folkepension og en ignorering af den aldersdiskrimination, der foregår i rekrutteringen på arbejdsmarkedet, for også her er man forhippet på at lade de unge komme til.

NU tror jeg at Frederik taler om de helt unge mennesker og ikke de akademikerer der er repræsenteret i Folketinget for socialdemokraterne. Unge mennesker som lærlinge på Erhvervsuddannelserne og studerende og arbejdere . Jeg tror socialdemokraterne har mistet den årgang i deres forsøg på at bevare magten ved at føre den samme politik som DF . Partitoppen i Socialdemokraterne virker meget lukkede og de M2 sager der har været i Partiet er blevet nærmest tiet ihjel og unge folk har meldt sig ud. Vi har en Udenrigsminister Jeppe Kofod der da han var 34 år gammel partisoldat krænkede en kun 15 årig DSUer på en arbejderhøjskole i Esbjerg ved at have fuldbyrdet samleje med en ung socialdemokrat . Jeppe Kofod sidder Magteliten i Partiet. Ikke så mærkeligt hvis de unge mennesker i Danmark finder Socialdemokratiet yderst utroværdigt. OG medlemstallet blandt de unge falder . Der vil ikke komme ret meget nyt rødt blod til i Socialdemokratiet. Og særlig ikke kvindeligt . Vi har enkvindelig statsminister der kun omgiver sig med mænd og som åbent har sagt at kvinder i socialsemokratiet ikke er parate og modne endnu til at sidde i Partitoppen i Socialdemokratiet. Hvilken kønsdiskriminering i egne rækker og en nedvurdering af kvindelige partimedlemmer .
DEN RØDE Socialdemokratiske ROSE er DØD. Visnet . GÅET bort. OG det ved ungdommen godt !!

Alle problemer i et umenneskeligt system som USA kan løses meget simpelt. Støt op omkring Bernie Sanders og hans bevægelse om et menneskeligt USA. Stem på ham, hvor det er muligt. Han var tæt på at blive demokratienes præsidentkandidat i 2021. Men blev snydt for sit kandidatur fordi eliten i demokraterne tilsidesatte ham. Selv om han i mange delstater vandt over Hillery Clinton.

Det blå svindlerhold skal bekæmpes verden rundt. Eller fortsætter skoleskyderier, krig og menneskelig elendighed.

Nu var det jo ikke svært for Bernie Sanders at vinde over Hillary Clinton i 2021, hun var ikke opstillet. Det var hun i 2016, hvor Bernie Sanders "stædigt" vedblev at kæmpe for at blive præsidentkandidat for Demokraterne hvilket betød at Hillary Clinton blev svækket i sin kamp for at slå Donald Trump. Bernie Sanders har ingen chance for at blive valgt som præsident i USA, dertil er det store flertal af Amerikaner for højreorienteret og betragter selv socialdemokrater som "yderliggående" kommunister.
Mon ikke det er for sent at bakke op om Bernie Sanders, han er født i 1941 og bliver 81 år senere i år, så hans fremtid ligger bag ham.

Kender i ordsproget
Man kan ikke se skoven for bare træer

Hvem kan se hvad der skal ske hvis det bliver et ja
til afskaffelse af forsvars forbeholdet

Fagforeningerne, enhedslisten, vensterfløjen,det almendelige menneske,arbejderne
skal blande sig meget meget mere i EU

Så EU kan gå en anden retning end den gør idag for det er den
forkerte vej dem nede i EU med smoking og slips er på vej,
og de er de få, og de siger vi skal stå sammen og det, er det
de gør alle de der arbejder i EU

Prøv at se skoven prøv at se træerne

Skal vi have mere militære, er det,det vi som mensker vil have
Fagforeningerne skal være meget mere tilstede i EU

Før det er for sent,det er vores liv det gælder

Ja til EU men i en anden retning,med hjælp fra fagforenigerne

Ham Axel sabotere mere end han gavner med de lange indlæg
og blander alt for meget sammen

Det er min menig

Fagbevægelsen er blevet bange for at tale om politik og Socialdemokratiet har mistet følingen med civilsamfundet.

Når Danmark på onsdag stemmer nej!

Når Erdogan holder Finland og Sverige ude af NATO!

Ja, så kommer Tom Cruise og Top Gun på vingerne!

Stop den krig, siger folk til Mette Frederiksen, når hun møder dem på gaden!

Og Mettes svar er at afskaffe forsvarsforbeholdet!

Mette får på onsdag et æble i turbanen!

Norden danner en angrebsbataljon af 150 fly, der placeres på tre hangarskibe, der sejler rundt i Østersøen.

Hvis Putin nærmer sig Østersølandene angribes der straks!

Putin på vej med en militærkolonne skydes altid i sænk!

Straks!

Top Gun i Østersøen!

Bliver Østersø-ledernes store svar på Putins trusler!

Vi har pengene! 2% af BNP! USA har udstyret!

Et stærkt Østersø-fællesskab holder Putin i en hård Top Gun næve!

Hvad vil vi i fremtiden, spørger Lars Løkke!

Vi vil styre Putin! Vi vil hjælpe Rusland til at tilbyde sine borgere et godt liv, også når Parisaftalen føres ud i livet!

Med konventionelle jagerfly og sund fornuft skal Østersølandene og Rusland leve i fred og fordragelighed.

Med mættede munde i Rusland og Østersølandene!

Fagbevægelsen er blevet bange for at tale om politik og Socialdemokratiet har mistet følingen med civilsamfundet.

Verden er en hel anden efter 24. februar.

Svaret er 150 angrebsfly. Og masser af fødevarehjælp til den almindelige russer!

Arbejderklassen kræver at blive hørt! Hele vejen rundt om Østersøen!

Mette Frederiksen har længe nok interesseret sig for Afrika!

Vi lever i Norden! Vi arbejder i Norden! Vi skal skaffe maden i Norden! Norden er vores nærområde. Østersøen er vores nærområde!

I 900 tallet styrede de nordiske vikinger østersøområdet helt til Moskva!

Maersk bestemmer at dansk forsvar jager pirater i Afrika.

18 milliarder ekstra skal forsvaret koste om året!

Sidste år scorede Maersk 50 milliarder ekstra på coronakrisen!

Maersk og dens aktionærer kan selv betale sit forsvar ude på verdenshavene!

Vi almindelige danskere må koncentrere os om Putin!

Fjenden i vores nærområde!

Fordi han ikke kan skaffe fødevarer nok til sin befolkning som følge af Parisaftalen der fremmer sulten i verden!

Fagbevægelsen er blevet bange for at tale om politik og Socialdemokratiet har mistet følingen med civilsamfundet.

Vi må stå tættere sammen siger Mette Frederiksen!

Maersk har ikke budt ind med en krone endnu!

Maersk må sejle sin egen sø!

Almindelige danskeres fjende er inflationen.

Den skyldes Parisaftalen og coronaen!

Putin så problemstillingen først!

Og forsøgte på udemokratisk vis at løse problemet for sig selv og sine!

Danske arbejderes forsvar handler om nærområdet -Østersøen.

En fjende lig Putin! Top Gun løser problemet!

Finland, Sverige er klar til at stå skulder ved skulder med Norge, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen og Tyskland.

Kære Mette Frederiksen!

Torsdag morgen ringer du rundt!

Inden jul er Putin smadret og fødevaresituation og energisituationen i Østersøregionen er afklaret!

Kreativitet, forhandlingsevner og Østersøaftaler er vejen frem for Danmark og Norden!

Glem alt om Afrika og Lars Løkkes flygtningestrømme!

Den sag ordner Middelhavslandene!

“Arbejderbevægelsen har et uforløst potentiale”

Selv hos de konservative stemmer man nej på onsdag!

Østersøforsvaret er en kaserne i Holstebro og Skive!

Hvor naivt!

Forsvaret handler ikke om hvor Ellemann har været?

Forsvaret handler om fly, fly, fly, der kan holde styr på Putin!

Kom i gang Mette!

At opbygge Mette! Et Østersøforsvar! Glem alt om Balkan og Afrika!

Nærområdet er den danske arbejders interesse!

Tom Cruise og Top Gun er svaret sammen med Marshall hjælp til den russiske befolkning!

Inflation og sult kommer til at ramme danskere som russere!

Verden er ikke den samme mere!

Kun Maersk scorer kassen! Oligarker hedder de i Rusland!

“Arbejderbevægelsen har et uforløst potentiale”

Internationale!

Parisaftalen gjorde forskellen!

Ikke 24. februar 2022!

Hønen eller ægget! Parisaftalen eller Putin!

De rige vil altid springe over hvor gærdet er lavest!

Putin startede en krig!

Hitler startede en krig!

Fødevaremanglen i verden var ægget!

“Arbejderbevægelsen har et uforløst potentiale”

Viden om den almindelige dansker og russers liv!

International sammenhold når Parisaftalen skal føres ud i livet!

De første sulter og fryser allerede i Danmark
De første sulter og fryser allerede i Rusland
De første er allerede døde i Ukraine.

Stem nej på onsdag!

Tving de danske politikere til at tage kampen op imod Putin sammen med Sverige og Finland!

“ Vi står her i dag fordi Putin har angrebet Ukraine!” Sagde Mette Frederiksen.

Stem nej og tving folketingspolitikerne til at tænke Top Gun. Oprustning med ildkraft!

- Jeg ved det for jeg var der selv! Sagde Danmarks Tom Cruise alias Jacob Ellemann Jensen.

Angreb er det bedste forsvar! Østersø-angrebsunion her og nu!