Annonce

Klar til at modtage 1.000 ukrainere

Yderligere kan et par tusinde pladser gøres klar på kort tid, oplyser udlændingeminister Mattias Tesfaye (S)
Danmark er nu og her klar til at modtage op til 1.000 ukrainske flygtninge. Men i løbet af ganske kort tid kan yderligere et par tusinde pladser gøres klar.

Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i et mailsvar til Netavisen Pio.

"Konkret har Udlændingestyrelsen cirka 1.000 ledige sengepladser stående klar og kan i løbet af meget kort tid have plads til indkvartering af yderligere et par tusind personer," skriver Tesfaye og fortsætter:

"Jeg vil følge situationen tæt i den kommende tid, og myndighederne arbejder naturligvis løbende videre med forberedelserne til at tage imod en eventuel tilstrømning. Asylsystemet skal jo kunne tilbyde tag over hovedet og tre måltider mad til en hel del mennesker, hvis der bliver brug for det, og det har vi allerede i noget tid forberedt os på."

Udlændingestyrelsen har torsdag skrevet ud til samtlige Danmarks 98 kommuner for at undersøge, om de også kan være behjælpelige med for eksempel yderligere indkvarteringskapacitet, hvis det bliver aktuelt, oplyser ministeren.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Klart vi sal have rum og plads for disse mennesker i nærområdet. som er udsat foren Tyrans overmagt, han burde s...., slettet af censuren. Bølle af værste skuffe er han.

Hvis dit ordforråd ikke er større, kan jeg kun anbefale at du undlader at skrive kommentarer her på PIO, så er der ingen der opdager hvor dum du er.

Stupid is who stupid does.....

Der er mange gode grunde til at vi ikke igen skal til at tage imod udlændinge hverken som flygtninge eller som udenlandsk arbejdskraft. Pas på med at kalde andre dumme det kunne være de havde tænkt sig mere om end dig selv.

Tesfaye, det vil jeg kalde en god start. Men der kan blive brug for op mod genhusning af 50.000 Ukrainske flygtninge i Danmark. Borgmesteren i Haderslev har meldt ud med det nedlagte Sygehus i Haderslev med 30.000 m2 med alt, hvad der er brug for. Super.

De Ukrainske flygtninge skal være mere end hjertelig velkommen.

Det er vist ikke alle der er enige med dig i den udlægning af danskernes holdning til flygtninge akkurat nu. Vi har ikke brug for mere konkurrence selvom mange borgerlige ikke kan få nok sålænge det ikke er dem selv som skal konkurrere.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) holdt i forbindelse med fejringen af 60-året for ophøret af samarbejdspolitikken (29. august 1943) en tale på Søværnets Officersskole den 29. august 2003. Talen vakte stor opmærksomhed, idet han kritiserede samarbejdspolitikken under besættelsen. I talen beskyldte han bl.a. de danske politikere for at svigte moralsk, og han brugte dette argument til at forsvare Danmarks deltagelse i Irak-krigen, der var indledt 20. marts 2003.

Mine damer og herrer,

Den 29. august 1943 er en dato, vi bør huske - og være stolte af. Den dag blev Danmarks ære reddet. Den danske regering stoppede langt om længe samarbejdet med den tyske besættelsesmagt og gik af. Efter godt tre års samarbejde med tyskerne blev der endelig rene linier. Det var heller ikke en dag for tidligt.

Datoen den 29. august 1943 er også en stolt mærkedag i Søværnets historie. Den dag angreb tyske enheder alle danske militære installationer.

Kl. 04.00 om morgenen ankom de tyske enheder her til Holmen. De danske søofficerer vidste, at der var risiko for at tyskerne ville forsøge at tage kontrollen med flåden. De havde forinden besluttet, at de i så fald skulle søge neutralt svensk territorium eller, hvis dette var umuligt, sænke skibene, så de ikke faldt i tyske hænder. Det lykkedes at få sænket langt hovedparten af den danske flåde, og nogle af de enheder, der befandt sig til søs, nåede til Sverige.

Begivenhederne i Danmark blev bemærket hos de allierede. Der er ingen tvivl om, at sænkningen af flåden bidrog til at forbedre Danmarks omdømme hos dem.

Det var ikke regeringens, Folketingets og det etablerede Danmarks fortjeneste, at samarbejdet med tyskerne ophørte. Tværtimod havde det officielle Danmark fra starten af Danmarks besættelse den 9. april 1940 lydigt rettet sig efter tyskerne, samarbejdet på alle niveauer, og opfordret befolkningen til at gøre det samme.

Ved sin tiltrædelse som udenrigsminister i 1940 erklærede Erik Scavenius at ”de store tyske sejre” havde ”slået verden med forbavselse og beundring”. Han fandt, at Danmark nu skulle finde sin plads i et nødvendigt og gensidigt aktivt samarbejde med tyskerne.

Ikke nok med at Danmarks politiske ledelse besluttede at følge en passiv tilpasningspolitik i forhold til tyskerne. Den daværende regering valgte bevidst og åbenlyst en aktiv politik overfor besættelsesmagten i det håb, at noget af suveræniteten ville blive respekteret.

Ny historisk forskning afslører, at der tilmed var tale om en meget aktiv tilpasningspolitik. Mange var overbevist om tysk sejr. Både politikere, embedsmænd og organisationer begyndte at forberede Danmarks plads i det ny, nazistisk-dominerede Europa. Centralt placerede embedsmænd syslede med planer om at omdanne dansk økonomi efter nazistisk planøkonomisk mønster.

Hovedargumentet for samarbejdspolitikken var, at al dansk modstand mod den tyske overmagt var nytteløs. Ved at samarbejde med besættelsesmagten blev Danmark og den danske befolkning skånet for de fleste af krigens rædsler. Og det lykkedes. Danskerne slap for de værste ødelæggelser. Landbrug og industri tjente på krigen. Så ud fra et sådant gustent overlæg vil nogle måske kalde samarbejdspolitikken nødvendig, klog og hensigtsmæssig.

Men det er en meget farlig tankegang. Hvis alle havde tænkt som de danske samarbejdspolitikere, ville Hitler med stor sandsynlighed have vundet krigen, og Europa var blevet nazistisk. Men briterne og senere amerikanerne og russerne tænkte heldigvis ikke som den danske elite. De kæmpede en kamp på liv og død mod nazisterne og sikrede derved vor frihed.

I sidste ende var det befolkningens voksende utilfredshed med samarbejdspolitikken og modige modstandsfolks indsats, som tvang regeringen til at opgive samarbejdet med tyskerne. Det skal vi være glade for og stolte af. Vi skylder en stor tak til de modstandsfolk, som gennem sabotage mod tyskerne og samarbejde med de allierede trodsede samarbejdspolitikerne og sikrede i sidste ende Danmark en plads på den rigtige side i kampen mod nazisterne.

Nu skal man naturligvis være forsigtig med at fælde domme over fortiden på nutidens præmisser. I dag ved vi, at nazisterne tabte krigen efter at USA og Sovjetunionen blev inddraget i 1941 – og derfor fremstår den aktive danske tilpasningspolitik som fejlagtig og forkastelig. Hvis den var blevet fortsat til krigens ende, ville Danmark have fremstået som tysk lydstat og partner. I historiens lys ville det have været en katastrofe.

Men tog det sig anderledes ud ved krigens start? Hvis nu tyskerne havde sejret, ville Danmark så ikke have profiteret af at tilpasse sig den tyske dominans i tide?

Sådan tænkte mange. Det forekommer dog naivt at tro, at Hitler ville have taget særlige hensyn til Danmark i tilfælde af en tysk sejr. Der var da også højt placerede embedsmænd, som allerede fra krigens start tog afstand fra disse naive forestillinger.

Danmarks uafhængige gesandt i Washington, Henrik Kaufmann, og legationsråd Vincens Steensen-Leth ved det danske gesandtskab i Berlin anså fra starten tilpasningspolitikken for at være naiv og fejlagtig. De advarede om, at Danmark aldrig ville få indrømmelser af nazisterne, hverken på det ene eller andet punkt, fordi det var selve den demokratiske retsstat, nazisterne ville til livs.
Nazisterne accepterede kun én form for system – det nationalsocialistiske. Der var ikke plads til særbehandling i hvad Hitler kaldte ”småstatsskramlet”.

Selv bedømt på datidens præmisser forekommer den danske politik naiv, og det er stærkt forkasteligt, at den politiske elite i Danmark i den grad førte ikke blot neutralitets- men aktiv tilpasningspolitik.

I kampen mellem demokrati og diktatur kan man ikke stå neutralt. Man må tage stilling for demokratiet og mod diktaturet. Det er på dette punkt, at den aktive tilpasningspolitik udgjorde et politisk og moralsk svigt.

Alt for ofte i historiens løb har vi danskere blot sejlet under bekvemmelighedsflag og ladet andre slås for vor frihed og fred.

Læresætningen fra 29. august 1943 er, at hvis man mener noget alvorligt med vore værdier, med frihed, demokrati og menneskerettigheder, så må vi også selv yde et aktivt bidrag til at forsvare dem. Også imod svære odds. Selv når der skal træffes upopulære og farlige beslutninger.

Lad os ære vore landsmænds indsats i modstandsbevægelsen og forsvaret for frihed og demokrati.

Tak!

Det var Anders Fogh Rasmussen anno 2003. Han har netop her i februar 2022 kritiseret den danske socialdemokratiske mindretalsregering for håndteringen af FE.

Men hvor er frihedskæmperen og modstandsmanden Anders Fogh Rasmussen i forhold til Ruslands besættelse af Ukraine.

Måske hjælper han allerede på de indre linjer regeringen ved hemmelige overførsler af penge, våben, gamle F16 fly, m.m., således at man undgår de internationale aftaler, der i den nuværende situation er den reelle besættelsesmagt.

Hvis NATO så bort fra de internationale regler, kunne NATO sættes ind i morgen.

Samarbejdspolitikken består således i at NATO overholder de internationale regler, som Putin gir fanden i.

Verden har således igen brug for modstandsfolk og frihedskæmpere!

Hvis Fogh eller andre således over internettet eller anden genial vis fik samtlige jægere i Danmark til at samle våben og få dem på en hemmelig transport til Ukraine før russerne lukke grænsen imod Polen, ja, så ville vi danskere igen kunne kalde sig frihedskæmpere.

Rige danskere med egne privatfly kunne ligeledes tage en tur ind over Ukrainsk luftrum og smide våben ned som englænderne gjorde det i Jylland under besættelsen.

I Venstre findes der mange kloge folk der har haft tjeneste på allerhøjeste niveau.

Skal Ukraine reelt hjælpes skal alle gamle Venstre-folk se at komme i gang.

Anders Fogh Rasmussen giver ovenfor den tale som alle ungdomsorganisationerne kan tage udgangspunkt i i morgendagens demonstrationer.

Under besættelsen var hovedparten af frihedskæmpere og modstandsfolk unge, der havde friheden til at agere.

Demonstrationer imod Putin og Rusland er en by i Rusland.

Hitler og Putin forstår kun et sprog!

Hitler begik selvmord, da våbenføre mænd og kvinder stod uden for hans dør!

Desværre! Alt andet er samarbejdspolitik!

Putin har allerede Tjernobyl. Forklar de unge hvad det betyder!

Strålingsforurening der vil ødelægge al fødevareproduktion i Europa!

De grønne og røde partier har fået ungdommen til at frygte klimakrisen.

Hvis ikke Putin bliver nedkæmpet inden en måned, bliver fødevarekrisen den afgørende for europæernes overlevelse.

Frihedskæmpere og modstandsfolk er ikke længere et valg!

Vi står midt i det!

Kun de russiske soldater ved Tjernobyl kender vores fremtid!

De trykker på kanonknapperne!

De har muligheden for at lade være, hvis de fornemmer, at Putin taber nok!

Vestenvinden vil føre strålingen fra Tjernobyl ind over Rusland!

Russerne har lige så meget på spil som EU-landene.

Men kun i Vest-Europa er der tradition for modstandsbevægelser.

En ide er at købe våben på nettet og sende dem til Ukraine!

Den danske regering kan desværre ikke rådgive dig og din undergrundsorganisation.

De er jo bundet af de internationale regler som NATO har indgået med Rusland.

Og det ved Putin.

Hitler troede også at han havde aftaler, men som Anders Fogh Rasmussen så flot sagde: “ Læresætningen fra 29. august 1943 er, at hvis man mener noget alvorligt med vore værdier, med frihed, demokrati og menneskerettigheder, så må vi også selv yde et aktivt bidrag til at forsvare dem. Også imod svære odds. Selv når der skal træffes upopulære og farlige beslutninger.”

Herfra hvor jeg skriver er der allerede fløjet fem små fly hen over nattehimmelen. Måske Boris Johnson allerede viser vi danskere vejen!

Sov godt! Og udtænk allerede i morgen hvordan du kan hjælpe Ukraine og Tjernobyl tilbage på demokratiske hænder!

Men fortæl det kun til dig selv!

Det er hele ånden i modstandsfolk og frihedskæmpere!

Tænk at have kørt 200 jagtgeværer til den polsk/ukrainske grænse.

Noget at fortælle børnebørnene om i 2072!

Peace in our time!

Tak til Anders Fogh Rasmussen! Tidligere NATO-generalsekretær.

Krig i Europa! EU er blevet besat! NATO er sat skak-mat!

De europæiske lande har indledt en samarbejdspolitik med Putin.

“Vi står sammen med det ukrainske folk i denne mørke tid. Ud over de foranstaltninger vi præsenterer i dag, er vi forberedt til at træffe yderligere foranstaltninger for at holde Rusland ansvarlig for dets handlinger, siger von der Leyen.”

Omkring 100.000 personer fra Ukraine er flygtet til nabolandet Polen.
Tusindvis af ukrainere har samlet sig på togstationen i byen Lviv i forsøget på at komme ombord på et tog ud af landet.
Billeder fra togstationen viser, hvordan de mange mennesker står pakket sammen på perronen, mens de prøver at flygte fra den russiske invasion.

Har du et ledigt værelse, brugt tøj i skabet, lidt overskud i madbudgettet og er et tålmodigt menneske!

Så kan Danmark tage imod langt flere flygtninge end Putin og “samarbejdsregeringen” behøver vide!

For som den ukrainske ambassadør udtalte i Deadline: “Det danske forsvarsministerium har et godt samarbejde med Ukraine”.

Det er tilsyneladende alt som Anders Fogh Rasmussen behøver at vide.

Ægte modstandsfolk og frihedskæmpere ved hvornår man holder kæft!

Og pludselig en dag er Putin væk! Præcis som nazisten Hitler! Som ingen unge kender i dag!

Så på demonstrationen i morgen. Gå blot rundt og aftal ting stille og roligt med hinanden.

Få talerne udleveres som flyverblade. Husk dem! Og destruer dem!

Frihedskæmpere arbejder i det skjulte!

Alt på nettet kan opspores. Mød hinanden på hemmelige steder. Lav kun aftaler med de færrest mulige!

Handlinger der hjælper ukrainerne med det som de ønsker, er det eneste der dur!

Danmark for folket!

Silkeborg, Guldborgsund, Aabenraa og Haderslev har allerede meldt ud de er klar til at modtage flygtninge fra Ukraine. Hvor mange har Gentofte, Hellerup og Frederiksberg mon meldt ud de kan modtage, som Danmarks absolut rigeste kommuner?

Sikkert ikke så mange. Jo flere penge, jo mindre solidaritet. Her i de kommuner tæller kun en selv og intet andet. For man er jo vant til at kunne betale sig fra alt. Nemt og bekvemt.

Hvor var så de pågældende kommuner , politiker, borgere som er nu er klar til at modtage fygninge da det var syre og fra mellemøsten der flygt3de og flygter fra krig , død og ødelæggelser og hvor forargelsen og harmen når der er isral der begå krigsforbrydelee på vestbreden ?
Og hvor er kontrollen af løn og arbejdfohold og hvor er kravet om ovenenkomsmæsig løn når der nu er ukrainske fygnine def skal " hjælpes" ?
Såles afhænger den hjælp man som arbejgiver tilbyde sig åbrnbef om hvad man selv kan tjene af penge
Og den hjælp som man som kommune politike og som borger tilbyde sig åbenbart om hvem man er og hvor man kommer fra når man fygter
Lige som man taler at dem med penge ikke udvier solidaritet, men så ike selv er solidarisk over for dem der har mindre end sig selv
Såles er det netop penge der kommer ført alt andet " frihed er blot en vare def sælges for mønt" som bifrost synger
Såles er "kapitalen syg" som MAX skiver mennder er så åbrnber ikke gået op folk folk, og det er tvilom om det kommer til at ske, når vi som MAX skrev bliver fristet af det som kalitalen på kost kan give os og så nrtop ikke har indset hvad det vil føre til nemligt at nogle bliver rige på bekostning af andre