EU-skepsis

Vestlige akademikere er den fri bevægeligheds vindere

Langtuddanede fra vest og kortuddannede fra øst bruger den fri bevægelighed klart mest. Kan det skabe EU-modstand?