Kvoter

Rigsrevisionen retter hård kritik af Lundes tidligere ministerium

Ministeriets indsats mod de såkaldte kvotekonger har været meget kritisabel, mener Rigsrevisionen.