Lamborghini-reform

Fejlprioritering af dimensioner at nedsable Arbejdstilsynet

Det er for mig helt ubegribeligt, at regeringen uanfægtet og med åbne øjne fortsætter kursen med at skære ned i Arbejdstilsynet.