S

S

Som tillidsmand har jeg brug for et stærkt EU

De danske medlemmer af Europa Parlamentet sikrer at danske synspunkter bliver hørt. Men de skal også sikre at EU går forrest i kamp mod skævvridende statsstøtte