Som tillidsmand har jeg brug for et stærkt EU

De danske medlemmer af Europa Parlamentet sikrer at danske synspunkter bliver hørt. Men de skal også sikre at EU går forrest i kamp mod skævvridende statsstøtte
Den 26 maj 2019 er der valg til Europa parlamentet. Desværre er der væsentlig færre danskere der stemmer til EU valg, end der er til valg til Folketinget. Det er ærgerligt, for det betyder faktisk noget for Danmark og danske arbejdspladser, hvad der sker i Europa og i resten af verden.

Hele tre ud af fire tillidsrepræsentanter, mener at globalisering er en fordel for den arbejdsplads, de arbejder på

Ifølge en undersøgelse fra Dansk Metal mener hele tre ud af fire tillidsrepræsentanter, at globalisering er en fordel for den arbejdsplads, de arbejder på.

Til kamp for den danske model

Som tillidsrepræsentant på en større virksomhed i Esbjerg, hvor eksport er størstedelen af vores forretning, ved jeg hvor meget det betyder at der føres en politik i EU som støtter produktions Danmark.

Som tillidsrepræsentant ved jeg hvor meget det betyder at der føres en politik i EU som støtter produktions Danmark

Jeg mener at de danske medlemmer af Europa parlamentet har en rigtig vigtig rolle, som består i at sikre de danske synspunkter bliver hørt og implanteret i EU. Det er dem som skal være med til at sikre den danske model fremover.

De skal også være med til at sikre at de godt 700 andre politikere i EU forstår vigtigheden af produktion i EU og ikke mindst i Danmark. Det er vigtigt at stemme på de politikere, som støtter op om produktions Danmark den 26. maj.

Dansk Metal har udarbejdet en række punkter som EU og de danske politikere i parlamentet kan arbejde med og dermed understøtte produktion i Europa. Det er en række forslag som jeg er meget enige i.

EU skal gå forrest i kampen mod skævvridende statsstøtte

Det er for eksempel meget vigtigt at styrke EU’s kamp mod udenlandsk statsstøtte. En lang række lande uden for EU anvender statsstøtte til at holde hånden under deres produktion. Det gælder for eksempel Kina og Sydkorea, de bruger milliarder af kroner på statsstøtte til eksempelvis den maritime sektor og værfter med metalarbejdspladser.

Det giver en kæmpe konkurrencefordel til de asiatiske virksomheder i kampen mod virksomheder i EU. Det risikerer derfor at koste arbejdspladser i EU. Der er brug for at øge indsatsen i EU for at sikre at der ikke sker en konkurrenceforvridning.

Det er for eksempel meget vigtigt at styrke EU’s kamp mod udenlandsk statsstøtte

Europa Kommissionen bør opprioritere denne indsats modv konkurrenceforvridende statsstøtte. Den nye EU-udenrigsminister og handelskommissær bør derfor få skrevet denne opgave direkte ind i deres arbejdsbeskrivelser. Samtidig bør EU’s udenrigstjeneste styrke arbejdet med at overvåge og bekæmpe statsstøtte, som forvrider konkurrencen for virksomheder i EU.

Vi har brug for nye handelsaftaler 

En anden ting som bør prioriteres er indgåelse af nye bæredygtige handelsaftaler. Industrien står for 40 procent af den danske eksport. De danske virksomheder er afhængige af, at de kan afsætte deres produkter på det globale marked.

Også her er jeg enig med Dansk Metal om at, Europa Kommissionen i den kommende valgperiode bør lægge fundamentet for, at der kan indgås nye handelsaftaler, herunder med USA. Det er altafgørende, at handelsaftalerne indeholder bindende bæredygtighedskapitler, som beskytter arbejdstagerrettigheder og miljø.

Europa Kommissionen bør lægge fundamentet for, at der kan indgås nye handelsaftaler

Min opfordring er, at vi alle kommer afsted den 26 maj og får stemt til EU valget, især på de kandidater som bakker op om produktions Danmark.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Rasmus Rasmussen er smed og byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Esbjerg.


placeholder

Annonce