Ungdomskultur

Nej, du er ikke et 4-tal, Klara

Ambitioner er godt, men konkurrence- og præstationskulturen er gået for vidt blandt unge.