Migrantarbejdere på danske byggepladser udsættes for stort arbejdspres

Det er et af flere alvorlige problemer som en ny, stor forskningsrapport om migrantarbejderes vilkår på danske byggepladser afdækker
Foto: Colourbox
Migrantarbejdere på danske byggepladser udsættes for stort arbejdspres. Kravet om højt arbejdstempo er udbredt.

Det er et af flere alvorlige problemer som en ny, stor forskningsrapport om migrantarbejderes vilkår på danske byggepladser afdækker.

Bygge-, Anlægs- og Trækartellet(BAT-Kartellet) og 3F er rystede over omfanget af de problemer, som forskningsrapporten afdækker.

“Du skal skynde dig”

Forskerne bag rapporten har interviewet 84 migrantarbejdere i Danmark.

Migrantarbejderne mener, at det høje tempo forhøjer risikoen for ulykker:

“Også generelt er min erfaring, at de ulykker, som sker, det sker, fordi der bliver pålagt et højt arbejdstempo. Og når man skal udføre noget hurtigt, så går det hurtigt galt.” (Dawid fra Polen)

“Der er stor risiko ved, at vi skal have det store tryk på. Og vi arbejder, og vi mærker den risiko. Hvis der hele tiden er en, der råber ad en, at ”nu skal du lige gøre det her” og ”du skal

skynde dig” og ”du skal gøre det her hurtigere”. Så er der jo større og større risiko for, at der sker en arbejdsulykke.” (Fernando fra Guninea-Bissau/Portugal)

Ventede ikke på en kran, men tog fat med håndkraft

Andre migrantarbejdere peger på den langsigtede virkning af det høje arbejdstempo: Nedslidning.

“Jeg tror, at hvis man fortsætter på den måde, så er man sikkert nedslidt. Men jeg er også sikker på, at det er psykisk. Det skal nok komme frem, når man er 65. Det er både det fysiske og psykiske.” (Bastian fra Polen)

Aiko fortæller til forskerne, hvordan han ser sig nødsaget til at flytte et stillads med håndkraft på grund af krav om færdiggørelse:

så sprækkede både min muskel, og det hele knækkede over, min sene her i armen

“Det var på en arbejdsplads, hvor vi hurtigt skulle blive færdige. Det var en lørdag, og vi skulle gøre det færdigt, og der var vi på arbejdspladsen. Der var de der store kæmpe stilladser af aluminium, og de skulle flyttes til et andet sted, til en anden bygning. Og så tog jeg fat i det, for at flytte det med håndkraft. Og så sprækkede både min muskel, og det hele knækkede over, min sene her i armen.” (Aiko fra Litauen)

Andre fortæller om farlige løft på grund af det høje tempo:

“Der er sådan en lang metalstang. Som vejer 60 kilo. I henhold til reglerne, burde 5 personer løfte den. Når danske kollegaer skal løfte sådan noget, så venter de og beder om en kran. Vi har så travlt. Så vi kan finde på bare at løfte den 2 personer. Selv om den vejer så meget.” (Cibor fra Polen)

Danske byggearbejdere får langt mere tid

Migrantarbejderne mener, at der stilles langt højere krav til arbejdstempoet - sammenlignet med de krav arbejdsgiverne stiller til danske byggearbejdere. Der er tale om en tydelig forskelsbehandling, fortæller de forskerne:

“Tidsplanen på en opgave for danskere er på 3 dage og for polakker en time for den samme opgave.” (Jerzy fra Polen)

Den store forskel det er, at danskerne, de får lov til at holde pauser

“Den store forskel det er, at danskerne, de får lov til at holde pauser, og der er ikke det der arbejdspres, som der er hos de udenlandske. Så danskerne de får lov til at holde deres pause, de får lov til at arbejde i normalt tempo, og udlændingene de har de 2 pauser, hvor de spiser, men ellers er det bare arbejde arbejde arbejde.” (Estevo fra Portugal)

Den forventede højere produktivitet opleves som uretfærdig forskelsbehandling:

“Hvorfor skal vi, os der kommer udefra, arbejde sådan? Vi har tre dage. Men hvis det er et dansk hold, må de bruge fire eller fem dage. Og du tænker ”hvorfor?” Hvorfor skal jeg gøre det på næsten halvdelen af tiden?” (Andrei fra Rumænien)

Vi har tre dage. Men hvis det er et dansk hold, må de bruge fire eller fem dage

Igen og igen fortalte migranterne, ligesom Sergei og Ryszard, at ”danskerne arbejder lidt langsommere” og ”vi er mere produktive end danskerne”.

“Hvorfor agerer danskerne, som de gør? (Er det fordi]) de elsker os? Nej. Vi er meget mere produktive.” (Dawid fra Polen)

BAT-Kartellet: Arbejdsgiverne helt uden skrupler

“Undersøgelsen bekræfter det billede, vi længe har haft mistanke om. Men omfanget af diskrimination og de historier, som bringes frem, er dybt rystende,“ siger formand for BAT’s udvalg for udenlandsk arbejdskraft og næstformand i 3F’s byggegruppe, Palle Bisgaard, ifølge en pressemeddelelse.

“Rapporten tegner et tydeligt billede af, at der er arbejdsgivere i den danske byggebranche, der er helt uden skrupler. De tager alle midler i brug for at udnytte dem, der er allermest udsatte,” understreger Palle Bisgaard.

"Det er utilgiveligt, at det foregår i Danmark"

“Problemerne rangerer lige fra manglende lønudbetaling, over brud på arbejdsmiljøloven og helt op til trusler om vold og decideret menneskehandel. Hvis vi skal det her til livs, kræver det et langvarigt, tæt samarbejde mellem politi, myndigheder, fagbevægelse og arbejdsgivere. Det er utilgiveligt, at det foregår i Danmark, mener Palle Bisgaard.

Han og BAT-Kartellet ønsker kædeansvar indført overalt i Danmark:

“Vi har helt konkrete værktøjer, der kan bekæmpe problemerne. Vi skal have begrænset underentreprenørkæderne til ét led, indført kædeansvar overalt i Danmark, lavet en obligatorisk ID-kortordning, sørget for blandede sjak med udenlandske og danske arbejdere, blackliste de værste arbejdsgivere og meget mere.“

Byggearbejdere udnyttes over hele landet

Formanden for BAT-Kartellets Arbejdsmiljøudvalg, forbundsformand for Malerforbundet, Tonny Olsen, understreger, at udnyttelsen af byggearbejdere finder sted over hele landet:

“Arbejdsforholdene er ikke længere på vej ned ad bakke – de er i frit fald. Problemerne kan ikke kun isoleres til en enkelt branche. Udnyttelsen af udenlandsk arbejdskraft sker på tværs af professioner og landsdele.”

Tonny Olsen er rystet over at migrantarbejdere i stor stil trues til at holde mund om ulykker og lignende:

Vi ser også, at de migrantarbejdere trues til at tie stille

“Vi ser også, at de migrantarbejdere trues til at tie stille, når deres forfærdelige forhold resulterer i ulykker. Rapporten skønner, at kun i hvert femte tilfælde anmelder arbejdsgiveren migrantarbejderes arbejdsulykker. Hvis migrantarbejderne går til myndighederne, risikerer de at blive fyret og kørt til deres hjemlande. Det er under al kritik.”

3F og BAT-Kartellet vil overbringe rapportens resultater til regeringen og fremføre nogle af de løsningsforslag, som præsenteres i rapporten.

Hidtil største rapport om migrantarbejdere på byggepladser

  • Titel: Migrantarbejderes arbejdsmiljø og sikkerhed i bygge- og anlægsbranchen

  • Forfattere: Charlotte Hooper Overgård, Magnus Jespersen, Laust Høgedahl, Trine Lund Thomsen, Lærke Busk Sørensen & Nicoline Bisgaard Møller.

  • Udgiver: Aalborg Universitet

  • Medfinansiering: 3F’s Byggegruppe og Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT)

  • Rapporten fra Aalborg Universitet er resultatet af flere års forskningsarbejde og indeholder 84 interviews med arbejdere i byggebranchen fra andre EU-lande og fra lande uden for EU. Med omkring 200 sider er rapporten uden sidestykke i dansk og europæisk forskning inden for området.

  • Ifølge rapporten sættes udenlandsk arbejdskraft konsekvent til det mest beskidte, det mest nedslidende og det farligste arbejde. Rapporten anslår desuden, at kun hver femte arbejdsulykke blandt udenlandske arbejdstagere i byggebranchen anmeldes af arbejdsgiverne.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Ja, set er dybt skammeligt. Men desværre ikke første gang vi hører om den slags forhold.

Ovenstående artikel, med uddrag fra en rapport skrevet af såkaldte forskere fra Ålborg Universitet, bære tydelig præg af ukendskab til byggepladser i Danmark. Gad vide om de såkaldte forskere overhovedet har besøgt og observeret hvordan arbejdet på en byggeplads foregår? eller rapporten alene bygger på 80 interviews med de udenlandske bygningsarbejdere for så forstår jeg bedre det som er skrevet i artiklen.
At der skulle 5 danskere til at bære en "metalstang" på 60 kg. (mon ikke det er det vi kalder en stålbjælke) lyder noget overdrevet. Da jeg var murerlærling i 1960 vejede en sæk cement 50 kg. som vi selv måtte løfte og bære. Når en polsk håndværker (Jerzy) har oplyst at han fik en time til at udføre det samme arbejde som en dansk håndværker havde 3 dage til at udføre så er det noget vrøvl og skyldes nok dårlig tolkning af Polsk.
Jeg har i min tid haft adgang til mange forskellige byggepladser og også mødt udenlandske håndværkere og deres tempo var ikke højere end de danske, de fleste arbejder jo sammen på akkord. Det som nogen gange adskilte de udenlandske håndværkere fra danske var manglende finish på det færdige arbejde som nok skyldes at der var en anden standard i de gamle "østlande" hvor de kom fra.
Når det gælder sikkerhed har jeg i udlandet, bl.a. på Kreta set stilladsbyggeri som jeg ville være betænkelig at gå op på for ikke at glemme hvor der i stor højde blev arbejdet uden stillads.
Det ville havde klædt de såkaldte forskere at de selv havde prøvede at arbejde på en byggeplads inden de skrev en rapport bare ud fra interview med 80 udenlandske bygningsarbejdere.

I forbindelse med et arbejde på Aarhus Universitet, stod en af de ansatte akademikere og betragtede arbejderne. En af arbejderne stod og hvilede hovedet på skovlens skaft, hvortil akademikeren udbrød: 'ja man skulle have været arbejder' hvortil en af arbejderne svarede: 'så kunne du jo bare have læst videre'
.

6 forfattere og 80 interviews og 200 siders rapport!

Når man ser hvad håndværkere når i løbet af en dag bliver man oftest imponeret!

De kender arbejdsgangen, materialerne, redskaberne, og rækkefølgen!

Men det danske vejr er uforudsigeligt og forsinkelser forekommer oftest og tempoet bestemmer om bøder skal betales af arbejdgiveren for forsinkelser!

Oveni alt dette kan så lægges sprogproblemer, lønningspres, ukendskab til nationale regler, ukendskab til materialer, redskaber, procedurer…

Og hvis chefen bevidst vil score kassen uden hjælp med bolig, kost og logi, fagforeningsmedlemskab, osv., osv.

Lars Løkke mener jo der er penge i udenlandsk arbejdskraft?

Spørgsmålet er om vi danskere er parate til al det ekstra arbejde der ligger i udenlandske kolleger!

Der er så meget som de skal indføres i!

Ellers bliver oplevelsen som i rapporten!

Desværre!

Måske de tre af forfatterne skulle tilbyde en “task-Force” til kommende immigrant-arbejdere, hvori de tog højde for deres viden!

Eller måske blive håndværkere selv!

Så er problemet straks reduceret!

Hvis du spørger regeringen, LA, SF, konservative, Danmarksdemokraterne, DF,…

Væk med bureaukratiet!

Frem med flere håndværkere!

3 ville være en god begyndelse!

6 forfattere, 80 interviews og 200 sider!

Et nyt hus på Strandvejen kunne formodentlig bygges af 6 migrantarbejdere på den tid!

...Migrantarbejdere i Qatar udsættes for stort arbejdspres.

Det kan være svært at tage et personligt ansvar, langt de fleste har set folk der arbejder uden åndedrætsværn, uden handsker, uden hjelm og i det hele taget ganske ubeskyttet, nat og dag.Jeg er bange for at mange af os vender det blinde øje til og forholder os helt neutrale.
Hvis vi vil noget så ring, mail ell.hvad nu, til det firma hvis reklame der hænger ved arbejdspladsen og fortæl dem at vi mener at de gør er forkert.Ellers kan vi jo bare gå til højre, og se at kapitalen uhindret udnytter , først arbejderne og senere de fleste andre også.

Annonce