Ung energi: HK gør fagforeningen cool 

Fra kun at have en håndfuld aktive er HK Ungdom Hovedstaden gået til at have et stort unge-netværk af fagligt aktive.
Foto: HK Ungdom Hovedstaden
Anna Schmidt, forperson for HK Ungdom Hovedstaden, ses til højre
HK's ungeindsats er kommet op på dupperne. Målet er, at få flere unge til at engagere sig som frivillige i fagbevægelsen.

I HK Hovedstaden er man gået fra at de unge frivillige kun kan tælles på en hånd til over 30 unge.

Det betyder, at antallet af frivillige i HK Ungdom er seksdoblet på 2 år.

Lokaler og kurser lokker unge til

Ungdomsorganisator i HK Ungdom Hovedstaden, Sofie Carlø, forklarer, at fagforeningen har fokus på at få flere unge til at være aktive:

“Vi høster den frugt, som vi har sået for to års tid siden, da vi  begyndte at lægge en ekstra indsats i ungearbejdet,” siger hun til Netavisen Pio.

Blandt andet har HK Ungdom Hovedstaden fået sit eget ungdomslokale, og de har fået bevilliget penge til at lave kurset ‘Fagligt selvforsvar’, som skal klæde unge på til at kende deres rettigheder på arbejdsmarkedet.

“Det er et udviklingsprojekt, og det betyder, at vi hele tiden kigger på, hvad næste skridt skal være,” siger Sofie Carlø.

Og det er vigtigt, at ungdommen får en forståelse af fagforeningsarbejdet ifølge Anna Schmidt, forperson for HK Ungdom Hovedstaden.

Vi drømmer om at få nogle flere unge til at være fagligt aktive 

“Vi drømmer om at få nogle flere unge til at være fagligt aktive og ikke mindst forstå den danske model,” siger Anna Schmidt til Netavisen Pio.

Mad og politik 

Anna Schmidt peger på en særlig tilgang, som gør, at HK Ungdom er blevet bedre til at tiltrække frivillige.

“Jeg tror primært grunden til, at vi bedre kan tiltrække folk nu, er, at man er begyndt at gøre tingene på en anden måde,” siger hun.

“Vi har meget fokus på, at når vi holder et arrangement i HK Ungdom Hovedstaden, så skal der være noget fagligt, men der skal også være noget socialt. Og der er stort set altid også noget at spise,” uddyber hun.

På den måde kan HK Ungdom Hovedstaden nå ud til flere forskellige typer af frivillige, forklarer Anna Schmidt: 

“Der er dem, der kommer for kernens sag. De synes, det er helt vildt vigtigt at organisere unge. Og så er der dem, der kommer for det sociale. Og dem, der kommer for nogle af de goder, der er ved det som for eksempel, at der er nogle gange om måneden, man slipper for at lave mad,” siger hun.

For de fleste vil det dog være en blanding, slutter Anna Schmidt.

HK skal organisere flere: 

I HK’s målprogram 2022-2025, som blev vedtaget i efteråret 2022 er et af punkterne blandt andet at få bedre fat i de unge:

“I de kommende 5-10 år vil en relativt stor andel af vores medlemmer forlade arbejds- markedet. Samtidig vil gruppen af unge, der starter en klassisk erhvervsuddannelse inden for handel og kontor, blive mindre.

“Vi står derfor med en fælles udfordring om at få organiseret en større andel af de potentielle medlemmer, som vi allerede i dag har en god adgang til, på uddannelserne og arbejdspladserne. Vi skal bidrage til høj organisering på det danske arbejdsmarked, da det er en forudsætning for at kunne sikre medlemmerne gode vilkår.”

Kilde: HK’s målprogram 2022-2025.

“I de kommende 5-10 år vil en relativt stor andel af vores medlemmer forlade arbejds- markedet. Samtidig vil gruppen af unge, der starter en klassisk erhvervsuddannelse inden for handel og kontor, blive mindre.

“Vi står derfor med en fælles udfordring om at få organiseret en større andel af de potentielle medlemmer, som vi allerede i dag har en god adgang til, på uddannelserne og arbejdspladserne. Vi skal bidrage til høj organisering på det danske arbejdsmarked, da det er en forudsætning for at kunne sikre medlemmerne gode vilkår.”

Kilde: HK’s målprogram 2022-2025

Emma Inge Hansen er journalist på Netavisen Pio. 


Flere artikler om emnet

Annonce

Annonce