Annonce

Nyvalgt lokalformand opfordrer til at droppe centralisering af fagbevægelsen 

“Det giver fordele at være lokal,” mener formanden for Danmarks største fagforening Peter Jacques Jensen
Foto: HK Hovedstaden
Formand for HK Hovedstaden Peter Jacques Jensen
Fagforeninger skal ikke detailstyres fra et hovedkontor.

Tværtimod er det de lokale afdelinger, som skal drive fagbevægelsen frem og løse fremtidens udfordringer.

Det mener den nyvalgte formand for Danmarks største fagforening, HK Hovedstaden Peter Jacques Jensen.

Centralisering virker ikke

“Der er dele af forbundet, som mener, at vi skal centralisere langt mere. Og i virkeligheden underminere det lokale led,” siger Peter Jacques Jensen til Netavisen Pio.

Den nyvalgte fællesformand for HK Hovedstaden blev valgt til posten den 11. april, men har været en del af HK siden 2010, hvor han fik job som organizer. Efterfølgende blev Peter Jacques Jensen faglig sekretær og formand for HK It, Medie og Industri.

Det er langt fra den klassiske vej ind i HK, som den nyvalgte formand har taget. Peter Jacques Jensen startede nemlig sit arbejdsliv som slagter i Slagelse, og der står hverken sekretær, salgsassistent eller finansrådgiver på hans CV.

Tværtimod er Peter Jacques Jensen uddannet officer fra Hæren og han stiftede bekendtskab med fagforeningen gennem Fødevareforbundet NNF.

Peter Jacques Jensen kom først ind i HK, da han fik arbejde på Esbjerg Højskole, der var et uddannelsessted for fagforeningsmedlemmer.

Står det til den nyvalgte lokalformand, bør alle tanker om øget centralisering i HK droppes.

“Det giver fordele at være lokal. Det giver nogle handlemuligheder. Vi kan reagere hurtigere i modsætning til forbund, hvor alle mulige interesser skal mødes. Hvis vi opdager et problem, kan vi løse det på timer eller dage snarere end at skulle sætte gang i store, endeløse processer. Her synes jeg at lokale organisationer har deres store berettigelse,” siger han.

Spørger man Peter Jacques Jensen, vil centralisering næppe fungere godt i fagbevægelsen.

“Hvis de centrale løsninger organiseringsmæssigt var den rigtige vej at gå, så ville man have en formodning om, at hele forbundet svingede i takt. Altså det vil sige, at når man drejede på en knap i Weidekampsgade, så ville alle følge med. Og det kan vi se ikke er rigtigt,” siger Peter Jacques Jensen med henvisning til forbundskontoret for HK Danmark, som ligger på Weidekampsgade på Islands Brygge i København.

Den organiserende fagforening er den lokale fagforening

“Og derfor synes jeg også, at man må kigge på løsninger med at få de lokale led til at virke endnu stærkere. For det er os, der har kontakten, dialogen og relationen til medlemmerne, til klubberne og de faglige fællesskaber ude på arbejdspladserne. Den organiserende fagforening er den lokale fagforening,” understreger fagforeningsformanden.

“Det gælder her i hovedstaden, men det gælder også i Herning,” tilføjer han.

Problem for de aktive medlemmer 

Det skulle undre om ikke en lokalformand slår på tromme for det lokale. Adspurgt om, hvad hans argumenter er for det lokale, peger Peter Jacques Jensen på de aktive medlemmer som en af tingene.

Jeg vil hellere have et aktivt medlem end tre ikke aktive medlemmer

“Man skal huske på, at vi står og falder med de aktive medlemmer. Jeg vil hellere have et aktivt medlem end tre ikke aktive medlemmer. Det påvirker de aktive medlemmer hver gang man laver den øvelse med at centralisere,” siger Peter Jacques Jensen og tilføjer: 

“HK har allerede betalt en stor pris ved at have så store afdelinger."

Ifølge Peter Jacques Jensen er de aktive medlemmer en vigtig ingrediens - hvis ikke den vigtigste - for at skabe en succesfuld fagbevægelse: 

“Min analyse er drøn simpel. Vi kan se, at der hvor vi har aktive medlemmer på arbejdspladser med overenskomst, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der virker det. Så dem skal vi have nogle flere af - og deres arbejdsbetingelser skal forbedres,” siger Peter Jacques Jensen, der understreger, at der ikke er nogle gode undskyldninger, hvis HK ikke er stærk og tiltrækker medlemmer.  

“Jeg vil gerne have et bæredygtigt HK og et HK, der klarer sig godt. Det synes jeg, at fagbevægelsen er afhængig af. Fordi specielt blandt funktionærer og ikke mindst privatansatte funktionærer, så kommer der flere af dem. HK kan samlet set ikke sige, at vi har demografien imod os. Så hvis HK ikke lykkes, så synes jeg, at det ser svært ud for fagbevægelsen,” siger Peter Jacques Jensen.

Emma Inge Hansen er journalist på Netavisen Pio. 


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Centralisering er en demokratisk katastrofe. Særligt kommune sammenlægning, samt nedlæggelse af lokale sygehuse til fordel for få super sygehuse har vist, hvor galt det kan gå.

Det har gjort Danmark til et menneskeligt fattigere land til fordel for penge. Før var det mennesket først i Danmark. Nu er det pengene først i verdens lykkeligste land.

Det er så rigtigt - kontakten, dialogen og relationen til medlemmerne - det er grundlaget, det er fundamentet. For hvem er fagforeningen? Det er nu en gang medlemmerne, og gerne aktive medlemmer der involverer sig. Centralisering er næste skridt mod afvikling.
Husk det FOA!

Centralisering er al magt til budgetterne der kommer fra centralt hold og nedbryder engagementet i det lokale demokrati over hele landet. Magten over egen økonomi er den første forudsætning for at et demokrat kan eksistere og et er under afvikling i hele EU.
Hvem der har fået ideen om at afskaffe demokratiet i EU, ligger nok hos dem der tror man kan opretholde et demokrati, ved at betale chefen en overdådig høj løn og lade medlemmerne eller borgerne sætte et kryds hvert fjerde år.