Cheføkonom: Inflationshjælp til de svageste skal være målrettet og midlertidig

Inflationen stiger, og særligt personer med lave indkomster bliver ramt. Der er god grund til at give inflationshjælp – så længe den er målrettet og midlertidig.
Inflationen stiger for tiden – og den stiger hurtigt. Om du oplader din mobil, hælder mælk i din kaffe eller tanker bilen, så er det blevet noget dyrere, end det var sidste år.

Inflationen, målt ved ændringen i forbrugerprisindekset, var 5,4 procent. i marts 2022.

Det er den højeste inflation siden 1985. Til sammenligning var inflationen 1,0 procent i marts 2021.

Rammer os alle

Vi bliver alle sammen ramt – ikke mindst fordi prisen på fødevarer er steget med 6,8 procent og prisen på elektricitet er steget med 44,6 procent.

Både fødevarer og elektricitet er varer, vi alle sammen har brug for – varer som vi kun meget vanskeligt kan leve uden.

Men denne gang er inflationen steget så hurtigt og så højt, at lønningerne ikke har nået at følge med.

Inflationen er som sagt højere, end vi har været vant til de seneste mange år.

Normalt er inflationen ikke et problem, fordi løn og overførselsindkomster stiger (lidt) mere end priserne, og vi derfor får øget vores købekraft.

Men denne gang er inflationen steget så hurtigt og så højt, at lønningerne ikke har nået at følge med.

Et slag på tasken lyder, at købekraften, målt ved reallønnen, faldt med ca. 1,5 procent i første kvartal 2022. Sidst reallønnen faldt var i 2012 – og der var faldet under 1 procent

Hjælpen bør være målrettet og midlertidig

Lønmodtagerne står dermed i en situation, de ikke har stået i de seneste ti år. Men endnu værre ser det ud for offentligt forsørgede.

Overførselsindkomsterne steg med 0,15 pct. 1. januar 2022 og stiger ikke igen før 1. januar 2023. Købekraften for personer på overførselsindkomst er dermed mere end 5 procent lavere i marts 2022 i forhold til året før.

I forvejen bruger overførselsindkomstmodtagere en større del af deres indkomst end for eksempel lønmodtagere – simpelthen fordi vi alle sammen bruger nogenlunde det samme på elektricitet, men det udgør en større andel, når indkomsten er lav.

Derfor falder forslagene om hjælp til at afbøde inflationen i form af varmecheck, øget ældrecheck og øget befordringsfradrag på et tørt sted – både for lønmodtagere og for overførselsindkomstmodtagere.

Der skal altså ikke bare pumpes penge ud generelt, men i afmålte portioner.

Det kan være en god ide at søge at afbøde konsekvenserne ved stigende inflation en smule.

Det er dog vigtigt, at pengene gives målrettet, således at det er de hårdest ramte, der tilgodeses.

Det er for eksempel tilfældet med varmechecken, der gives til lavindkomsthusstande, der fyrer med gas eller opvarmningsmidler med lignende prisstigninger.

Ligeledes skal tiltagene være midlertidige og begrænsede. Der skal altså ikke bare pumpes penge ud generelt, men i afmålte portioner.

Målet er ikke at friholde overførselsindkomstmodtagere helt – det ville stille dem bedre end lønmodtagerne og ville dermed give en sær skævvridning.

Men man vil forsøge at afbøde slaget fra den stigende inflation en smule for personer med de laveste indkomster, og det giver god mening – så længe tiltagene er målrettede, midlertidige og begrænsede.

Sofie Holme Andersen er cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, hvor hun især beskæftiger sig med konjunkturer og økonomiske modeller.


placeholder

Kommentarer

Nej... der er afgjort ingenting i sol og måne der tyder på at FØRTIDSPENSIONISTER OG FOLKEPENSIONISTER nogensinde vil få en klækkelig permanent økonomisk stigning. HVORFOR SKAL DER VÆRE FORSKEL PÅ SATSER FOR FØRTIDSPENSIONER FRA FØR 2oo3 OG EFTER ? Og hvorfor skal førtidspensionister der har fået pension EFTER 2oo3 gå NED i indtægt når de overgår til Folkepension ? Førtidspensionister der har fået tildelt pension FØR 2oo3 går IKKE ned i sats når de overgår til Folkepension. Hvilken uforskammet URETFÆRDIGHED.

Ika, Jeg kender en som fik tilkendt førtidspension i 1995 efter en arbejdsskade, hun overgik til alm. folkepension da hun fyldte 67 år i 2008, så det du skriver er ikke korrekt. Hun er enlig og bor i lejet lejlighed og har ikke andre indtægter, men hun har "sat tæring efter næring" så hun klare sig med sin pension uden at klynke. Men du kan jo fremlægge dine oplysninger på hvad forskellen er, jeg kan ikke finde det, men du må jo have nogle andre oplysninger der viser at jeg tager fejl.

Og med pensionskommissionens nye udspild kommer de fleste folkepensionister til at vinke farvel til ældrechecken - Nu er Dansk Folkeparti jo også udraderet og har tjent det blå svindlerholds formål godt. De har ingen værdi for det blå svindlerhold længere som nyttige idioter - De mange tilskud folkepensionister kan søge som f.eks. varmehjælp forsvinder. Målet er på sigt helt at afskaffe folkepensionen og erstatte den med en fattighjælp til de mest trængende som det ses i Tyskland. Det blå svindlerhold har opdaget, at de faktisk kan skære alt væk fra de økonomisk svage stort set uden konsekvenser. For de svageste har ingen ressourcer til at protesterer. Og når først de for alvor på i økonomiske eksistens krise, hvor det bliver vanskeligt i det hele taget at opretholde livet, ja så får de mennesker mere end travlt med bare at skaffe til det mest livsnødvendige. Se hvordan de kan slippe af sted med at nærmest mishandle de mindre bemidlede i et rigt land som USA.

Det blå svindlerhold har i Danmark for alvor opdaget at der er mange penge at hente ved at udbytte de svageste, som ingen ressourcer har til at stå i mod. De har intet andet valg end at lade sig udbytte. Fra velfærdsstat til moderne slaveri. Men vi har selv stemt os derhen med særligt Dansk Folkeparti som nyttige idioter. Samtidig har vi skabt yngre generationer, som skider empati et stykke og kun har egne behov for øje.

God fornøjelse i det lille "smørhul" Danmark. I har fået det som I vil have det. Åbenbart.

det blå svindlerholds
det blå svindlerhold
Det blå svindlerhold
det blå svindlerhold

Kun 4 gange! DU må da kunne finde på noget mere at brokke dig over
.

Det passer simpelthen ikke jeg er ftp'er fra før 2003 med højeste invaliditetsbeløb - da jeg blev 66 gik jeg voldsomt ned i indtægt til alm. folkepension - ikke engang mit invaliditetsbeløb beholdt jeg - så man må jo tro at man ved et mirakel ikke er invalid længere når man fylder 66 ??? eller hvad pensionsalderen nu er. Mennesker som mig som ikke kan yde - har jo ingen chancer for at tjene lidt ved siden af - det burde være en menneskeret at når man er invalideret -så beholder man det beløb livet ud.

IKA
Har du sat dig grundigt ind i den "reform" af førtidspensionen, som blev lavet i 2003. Hvis du gør det, så vil du kunne få svar på dine spørgsmål angående førtidspensionen og de forskelle der er, om man man har fået førtidspensionen tilkendt før eller efter 2003. Og husk at holde for øje, at der er fordele og ulemper ved begge versioner.
Hilsen en der fik tilkendt før 2003

FØRTIDSPENSIONISTER OG FOLKEPENSIONISTER ER EN UDSKAMMET GRUPPE DER BLIVER BEHANDLET OG IGNORERET SOM NOGET DER INTET ER VÆRD.

Hørt!

Når jeg læser dette:
"Målet er ikke at friholde overførselsindkomstmodtagere helt – det ville stille dem bedre end lønmodtagerne og ville dermed give en sær skævvridning."
bliver jeg meget træt.
Vi ved alle, at gennem den neoliberale periode fra 2003 og frem til 2019 er de største indkomster vokset langt hurtigere end lav- og overførselsindkomsterne. Både forringelserne i arbejdsløshedsdækningen og pensionerne længe kun dårligt fulgt med den almindelige prisudvikling, og stiller disse grupper stadigt relativt ringere, selv om den generelle vækst i BNP er markant, hvilket efterlader landet med en stadigt ringere indkomstfordeling. Til dette skal lægges, at den voldsomme forringelse af SKAT's effektivitet, særligt i Fogh perioden, har invalideret skatteligningen med den virkning, at der også uden om lovgivningen har været tolereret skattebegunstigelser til plattenslagerne og folk med råd til en revisor og en aktie i Luxemburg finten.
Når man til dette lægger, at de aktuelle prisstigninger særligt slår ud på de daglige fornødenheder, rammer prisstigningerne relativt hårdere på lave indkomster, hvor en stor del af forbruget jo netop er rettet mod disse goder. Derfor forekommer det ikke urimeligt at overveje generelle stigninger i satserne, så denne gruppes indkomstniveau ikke permanent og i særlig grad udsættes for udhuling af købekraft.

"Cheføkonom: Inflationshjælp til de svageste skal være målrettet og midlertidig"

Det var en cheføkonom også den rette lige at udtale sig om. I årtier har de økonomisk stærkeste fået deres bankkontier fyldt op, mens de økonomisk svage har fået deres plukket. Hvilken effekt har det så på inflationen, at dem der har mest får flere penge til rådighed? Priserne på ejendom er på den baggrund braget i vejret uden nogen har råbt vagt i gevær af den grund. Og hvad med de stigende priser på biler? I det hele taget skyldes inflation ikke, at de fattigste mangler penge til at købe for. Den skyldes først og fremmest, at de mest velhavende har for mange penge og dermed skubber forbruget op og derigennem skaber en mangel situation, som så skaber inflationen. Men ifølge denne her cheføkonom, så er det åbenbart dem der har mindst, som forårsager situationen - Det vil jeg kalde FAKE-NEWS.

Hvor ofte har man ikke hørt såkaldte cheføkonomer og økonomiske eksperter udtale sig på et forvreden grundlang?

Den blå løgn, svindel, bedrag og manipulation af den danske befolkning fortsætter.

Tak til Jeppe for endnu en begavet kommentar
.

Man skulle næsten tro den her cheføkonom har gået på Herlofsholm, hvor vores såkaldte kommende "ledere" lærer at det er helt i orden at ydmyge og udnytte andre mennesker hensynsløst. At de er overmennesker, som har retten til at påtvinge sig andre menneskers underkastelse. Tænk at sådan en psykopat fremmende skole for lov til at eksistere. Et parallelsamfund med forvredne værdier, som skaber forstyrrede mennesker i forhold til det resterende danske samfund.

Det skulle bare lige have været en muslimsk kostskole, som opførte sig på samme vis. Så var den blevet lukket med et brag uden tøven.

Jeppe tag dig nu sammen!
Glemte du, at 8 minutter tidligere skrev en kommentar?? Det gjorde du vist.
.

Når de mere velhavende får mere i løn og skattelettelser har det tilsyneladende ingen betydning for en stigende inflation. Ifølge det blå svindlerhold er det udelukkende de mindst bemidlede, som skaber inflation, når de får lidt ekstra udbetalt for lige at holde næsen over vandet. Det blå svindlerhold har sin helt helt egen logik, som udelukkende går ud på, at deres adfærd ikke har nogen skadelig effekt hverken på inflation eller klimaet og ressorce overforbruget. Man må ifølge det blå svindlerholds logik forstå det kun er fattige der har en skadelig opførelse.

Nye Borgerlige har således fået "eksperter" til at se på fattige mennesker syd for Sahara og deres livsstils påvirkning af CO2 udslippet. Og her har klimaeksperten Pernille Vermund konkluderet, at de sviner langt mere end os i vesten, da de bruger brænde hver aften, når de tilrette lægger deres aftensmad. Og det udleder LANGT mere CO2 end både flytrafikken og 2.600.000.000 køretøjer og et elforbrug så højt at der ikke findes et forståeligt tal for det.

Sådan er det. Det blå svindlerhold har ALTID en bekvem sandhed at fortælle for at påvise deres uskyld.

det blå svindlerhold
Det blå svindlerhold
det blå svindlerholds
Det blå svindlerhold

Jeppe Lindholm - 7 maj, 2022 - 08:28 - #23288
Jeppe Lindholm - 7 maj, 2022 - 08:36 - #23289
Jeppe Lindholm - 7 maj, 2022 - 08:53 - #23290
Jeppe Lindholm - 7 maj, 2022 - 15:30 - #23314

4 kommentarer fra Jeppe der åbenbart har svært ved at samle tankerne, og få det hele med første gang

et beundringsværdigt engagement, tak Jeppe
.

Det her er i hvert fald ikke opskriften på en saglig debat om ydelser og kompensation. Jeg er selv førtidspensionist og kan da godt mærke, at det strammer, men det gør det vist også i mange børnefamilier med kun en forsørger.
Jeg tror ikke, at råben og skrigen giver højere ydelser. Jeg kigger mig rundt i Europa, og er stadig glad for, at være borger i Danmark.

Du har fuldstændig ret i det du skriver. Det er ikke altid dem som "klynker" højest, der har mest brug for hjælp.

Annonce