Annonce

Store bededag: FOA er stadig vred, men… 

… fagforeningen er mere positiv over for, om overenskomster bliver stemt hjem, end da utilfredsheden med fjernelse af helligdagen var størst.
Foto: FOA
Mona Striib, forbundsformand i FOA.
I Børsen den 9. januar var FOA-formanden, Mona Striib, oppe på dupperne på baggrund af regeringens beslutning om at fjerne store bededag.

Hun udtrykt dengang bekymring for at lønmodtagernes utilfredshed nåede et niveau, hvor FOA som organisation ikke var i stand til at skabe ro om overenskomsterne på hverken det private eller det offentlige område.

Adspurgt om konsekvensen kunne blive, at FOA ville anbefale at stemme nej til overenskomstresultatet, svarede FOA-formanden: “Ja”: 

I dag er alle store private overenskomster forhandlet hjem, og lønmodtagerne kan se frem til lønstigninger, hvis fagforeningens medlemmer stemmer ja til urafstemningen.

Selvom der ikke skal være tvivl om, at vreden stadig ulmer, så er gemytterne dæmpet.

Det ser bedre ud

“Folk er stadigvæk vrede over store bededag, men når jeg kigger på de forlig, der er indgået - både på det opstartende forlig på industriens område og transportforliget på normallønsområdet - så kan det virke som om, at den overhængende fare er klinget af,” siger Mona Striib til Netavisen Pio.

Folk er stadigvæk vrede over store bededag

“Men det er alt for tidligt at sige noget om det. Jeg hører, at der er tillidsvalgte på lokale virksomheder, som begynder at sætte spørgsmålstegn ved, om de vil være i stand til at hente det hjem, som man forudsætter i de lokale forhandlinger,” tilføjer hun.

Bedre i dag

Så i forhold til begyndelsen af januar, før forslaget om store bededag blev stemt igennem og før overenskomsterne blev forhandlet hjem, så er du mere positiv? 

“Ja, i hvert fald på det private område. På det offentlige område er jeg mere usikker, fordi alle de tekniske spørgsmål, vi har haft til lovforslaget om de midler vi har haft til helligdagen, bliver på vores overenskomst, ikke er blevet afklaret,” siger Mona Striib.
 

Emma Inge Hansen er journalist på Netavisen Pio. 


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Kommentar:

Det er selvfølgelig op til fagbevægelsens medlemmer, om de vil stemme ja eller nej til de fremlagte overenskomster...

Siger man ja, har Fagbevægelsens forhandlerer gjort sit arbejde ordentligt...Siger man nej, har Fagbevægelsens forhandlere noget af en udfordring, skal jeg hilse og sige...

Vedrørende afskaffelsen af Store Bededag, så har det virkeligt skabt utilfredshed hos en del Lønmodtagerer, men efter min mening, burde man fravælge skægvækst fra snot, og glemme Store Bededag når man afgiver sin stemme ved urafstemningen...

God Dag,

Erling Drews...

Stor bededag bliver ikkr glemt
Og der er mange måder at huske.
Og vær helt sikker på, at det danske folk ikke glemmer
denne voldtægt som regeringen har begået imod det danske folk
og der blev ikke engang spurgt og ingen dialog overhovedet
ingen samtygge fra en eneste dansker