Annonce

Femern-farvel ender for domstolene

Det bliver nu op til de danske domstole at afgøre, om 28 udviste russiske søfolk, der anklages for at have arbejdet illegalt på Femern-forbindelsen, er dækket af danske løn- og arbejdsvilkår
Mens 28 russiske søfolk mandag blev udvist for at have arbejdet illegalt på byggeriet af Femern-forbindelsen, så rejser Kammeradvokaten nu tvivl om denne afgørelse, og sagen ender for domstolene.

En redegørelse fra selskabet Femern A/S henviser således til, at Kammeradvokaten oplyser, at der består en ”ikke-uvæsentlig fortolkningstvivl” i forhold til, hvornår arbejder til søs er omfattet af reglerne om opholds- og arbejdstilladelser.

”I sidste ende vil dette spørgsmål ifølge Kammeradvokaten bero på en konkret vurdering,” hedder det i redegørelsen til transportminister Benny Engelbrecht (S).

Femern A/S har på denne baggrund iværksat en nærmere undersøgelse af de konkrete forhold med arbejdet.

Minister har krævet forklaring

Benny Engelbrecht bad om redegørelsen, efter at politiet og udlændingemyndighederne tidligere på måneden slog til og anholdte de 28, der arbejdede på to russiske slæbebåde.

”Der skal være styr på tingene på de statslige anlægsprojekter,” skrev Benny Engelbrecht på Twitter.

Hvis der er mistanke om urent trav

”Jeg er derfor glad for, at politiet skrider resolut ind, hvis der er mistanke om urent trav. I denne sag er mistanke rettet mod ansatte hos entreprenør på Femern-byggeri.”

placeholder

Slæbebåde, Conwenna og Trewenna, har bugseret pramme i forbindelse med bygningen af det nye havneanlæg på Femern-forbindelsen, danmarkshistoriens største byggeprojekt til 53 milliarder danske skattekroner.

18 kilometer

Sagen har vagt opsigt, fordi bygherren er den danske stat i form af Femern A/S, og fordi der i aftalen bag byggeprojektet står beskrevet, at al arbejde på den 18 kilometer lange tunnel mellem Danmark og Tyskland skal foregå under danske løn- og arbejdsvilkår.

placeholder

Femern A/S har dog hyret en række selskaber til at stå for forskellige dele af byggeriet af tunnellen mellem Rødby på Lolland og Fehmarn i Tyskland og det hollandske konsortium Fehmarn Belt Contractors (FBC) står for de dele af byggeprojektet, der foregår til vands.

Ifølge FBC gælder de danske regler om opholds- og arbejdstilladelser imidlertid ikke i forhold til de russiske søfolk. FBC henviser blandt andet til, at de russiske søfolk til fulde opfylder alle krav i Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) konvention om søfarendes arbejdsforhold, der beskytter deres rettigheder.

Slæbebådene har således ikke selvstændigt foretaget anlægsarbejder og de er alene gået i havn i Rødbyhavn, når de har skulle hente forsyninger, bunkre olie samt udskifte besætning.

De russiske søfolk har overnattet på slæbebådene og ved udskiftning af besætningen er de påmønstrende søfolk indrejst via Københavns lufthavn og er efterfølgende kørt til Rødbyhavn i bil. De afmønstrende søfolk er omvendt kørt til Københavns lufthavn og er udrejst derfra.

Kurs mod Kaliningrad

”FBC har tilkendegivet, at konsortiet ikke vil acceptere eventuelle bødeforlæg, samt at konsortiet vil gøre et erstatningskrav gældende overfor både de relevante myndigheder og Femern A/S i anledning af det som konsortiet opfatter som en uberettiget politiaktion,” hedder det i redegørelsen fra Femern A/S.

Overgå til behandling ved de danske domstole

”På det grundlag må det på nuværende tidspunkt forventes, at sagen vil overgå til behandling ved de danske domstole.”

De russiske slæbebåde og besætningen på de 28 blev eskorteret ud af dansk farvand af det danske flådefartøj Freja P521 og satte derefter kurs mod hjemstavnen i Kaliningrad.

Minister indkalder til møde

Benny Engelbrecht kalder det i dag "helt afgørende", at anlægsarbejdet udføres inden for lovgivningens rammer og hæfter sig ved, at Femern A/S ikke vurderer, at der er grundlag for at kræve de to slæbebådes arbejde standset.

"Nu er den konkrete sag overgået til domstolene, og jeg kan derfor ikke gå ind i den," siger transportministeren til Netavisen Pio.

"I forhold til det fremadrettede, vil jeg invitere Femern A/S til et møde, hvor vi kan drøfte, om de har brug for yderligere værktøjer eller redskaber for at kontrollere arbejdet."

Opdateret klokken 17:50 med kommentar fra Benny Engelbrecht

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

De begik en stor fejl. De kom for at bidrage. Den somaliske øksemand Mohamed Geele er på fri fod. Han vil ikke arbejde, kun forsørges og myrde, så han er ingen trussel imod socialstaten.