Fuldtidsarbejde

Regionernes mål om flere på fuldtid har slået fejl

Den største barriere for fuldtid er økonomien. Fuldtidspolitikkens forudsætning om, at det ikke må medføre en merudgift spænder ben.