Omprioriteringbidrag

LA-minister lukker VUC-tilbud med åbne øjne

Til sommer lukker otte VUC-afdelinger og yderligere tretten er truet af samme skæbne. Undervisningsministeren vil ikke gribe ind.