Annonce

Inflationshjælp til ledige er gratis for staten

Dagpenge-modtagere bør have en økonomisk håndsrækning, så længe inflationen raser, skriver Eva Obdrup, formand for Danske A-kasser.
Foto: Pressefoto/3F
Formand for Danske A-kasser og forretningsfører i 3F's a-kasse, Eva Obdrup.
Brød er steget med næsten 14 procent og benzinen med omkring 37 procent. Samlet set har inflationen betydet, at forbrugerpriserne er steget med 8,7 procent det seneste år. Det er blandt andet følgerne af coronakrisen og krigen mellem Rusland og Ukraine, der har resulteret i, at vi nu oplever den højeste inflation i næsten 40 år.

Prisernes himmelflugt står i skærende kontrast til, at dagpengene kun er steget med 0,15 procent i år. Det svarer til, at en dagpengemodtager før skat kun har fået knap en krone mere at leve for om dagen - i forhold til, hvad de fik sidste år.

Tillægget vil være en gratis omgang for staten

Derfor har vi i Danske A-kasser opfordret politikerne til at indføre et midlertidigt inflationstillæg til dagpengemodtagere. En opfordring som politikerne ikke kan sidde overhørig - alene af den grund, at tillægget vil være en gratis omgang for staten. Tillægget bør gives med det samme og bør som minimum vare til udgangen af 2023. Hvis priserne til den tid er faldet igen, så kan det bortfalde.

Brug for støtte til de, der har mindst

Vi har med glæde bemærket, at finansministeren har lovet, at der på finansloven skal afsættes en pulje til inflationshjælp til udsatte grupper. Så vi kan konstatere, at man fra politisk hold har indset, at der er brug for økonomisk støtte til de, der har mindst.

Halvdelen af de ledige med hjemmeboende børn må spare på børnenes sociale aktiviteter.

Udfordringen for dagpengemodtagerne er jo, at de i forvejen har skåret ned på alle de udgifter, de kan - og lidt til. Det viste en undersøgelse som Danske A-kasser og 12 a-kasser lavede i 2020.

De ubarmhjertige resultater viste blandt andet, at halvdelen af de ledige på dagpenge må ty til økonomisk eller materiel hjælp fra familie eller venner, mens halvdelen af de ledige med hjemmeboende børn må spare på børnenes sociale aktiviteter, for eksempel fødselsdage og fritidsaktiviteter.

Undersøgelsen viste også, at en tredjedel på dagpenge ligefrem må spare på børnenes personlige pleje og helbred for at få pengene til at række.

Med de resultater in mente kan man så prøve at forestille sig, hvordan hverdagen er for dagpengemodtagerne nu, hvor inflationen galopperer afsted.

A-kassernes medlemmer betaler selv regningen

Vores forslag til et inflationstillæg vil betyde, at dagpengene hæves med 3,5 procent. Det vil sige, at den højeste dagpengesats stiger med 677 kroner pr. måned, mens medlemsbidraget og dermed kontingentet for alle forsikrede stiger med 12,5 kroner pr. måned – eller godt ni kroner efter skattefradrag. Medlemsbidraget fastsættes - efter gældende regler - altid ud fra dagpengesatsen.

Vi håber ikke, at nogle politikere vil være bekendt at sige nej

Når vi slår fast, at forslaget er uden omkostninger for statskassen, er det fordi medlemsbidragene ved en ledighed på ca. 2,5 procent dækker de fulde dagpengeudgifter (efter skat og tilbageløb). Og ledighedsprocenten er netop nu omkring det niveau.

Kort opsummeret så er vores forslag gratis for staten - og det er samtidig beskedent. Vi beder om lov til selv at betale for 3,5 procent mere i dagpenge - i en tid, hvor priserne er steget med mere end dobbelt så meget.

Vi håber ikke, at nogle politikere vil være bekendt at sige nej til det.

Eva Opdrup er formand for Danske A-kasser og forretningsfører i 3F's A-kasse.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Pape går hovedsagelig til valg på “at det skal kunne betale sig at arbejde”!

Om det synspunkt modereres her midt i ”folketingsvalgkampen” bliver interessant at iagttage!

“Værdi politik” vil nogen kalde det!

“Brød på bordet” er virkeligheden for andre!

En statsminister må desværre altid forholde sig til virkeligheden!

Med mindre arbejdsløshed/lediggang/nasseri på velfærden er en bacillus dovnicus, der kan spredes fra menneske til menneske og ud over land og by, ja, helt til kontinentet og måske verdensomspændende.

Så må den naturligvis slås ned!

Her og nu! Med fejltagelser som risiko!

Og måske endda manglende lovhjemmel!

Coronaen har sat sig i politikerne!

Almindelig sund fornuft og logik er erstattet af magtfuldkommenhedens retorik fra alle regnbuens farver!

Først skal vi være røde, så grønne, nu blå/lilla!

Kvinders trang til mode er blevet det nye trend i folketingsvalgkampen!

Der skal noget nyt til hele tiden!

Genbrug findes ikke på Christiansborg!

Samlet set vil dagpengenes brutto- værdi opgjort på årsniveau i forhold til lønningerne være faldet realt med 45.000 kr. i perioden 1995-2025. Det svarer til en nedgang på 18 pct. eller mere end 2 hele måneders dagpenge på et år.
På månedsbasis svarer de 30 års for- ringelser til et fald i den månedlige dag- pengesats på 3.800 kr. opgjort i 2018-ni- veau.
Den bruttoforringelse, der er sket via satsreguleringen, er altså blevet forstær- ket ved, at man sideløbende har lettet skatten på arbejdsindkomst. Nettokom- pensationsgraden er på den baggrund faldet med 15 pct.-point.
I årene frem mod 2025 vil nettokom- pensationsgraden falde yderligere, da skatten på arbejde sænkes. Både via ind- fasningen af 2012-reformen men også som følge af den nuværende regerings netop vedtagne skattereform.
Således er værdien af dagpengeforsik- ringen – målt ved kompensationsgraden – faldet markant over de seneste 20 år, og udviklingen forventes at fortsætte frem mod 2025. Dertil kommer forringelse i form af den gradvise forkortelse af dag- pengeperioden.
Mindre forsikring for pengene
Sammen med et fald i den strukturelle ledighed har udhulingen af dagpengene nedbragt statens udgifter til dagpenge- systemet markant. De samlede udgifter til dagpenge er i dag omkring tre gange mindre end i starten af 90’erne.

Statsminister Mette Frederiksens valgtema nummer et er “aldrig har så mange mennesker været i beskæftigelse”!

Og hun har ingen vacciner imod “Putins inflation”!

Mette Frederiksen elsker folk i arbejde!

Lad os håbe at dagpenge-modtagerne har heldet med sig!

Der er masser af ledige jobs inden for velfærden!

Nej, det vil jeg godt nok ikke! Sygeplejersker løber alt for hurtigt! Sosuer tørrer folk her og der!

Hvilken vaccine statsministeren vælger bliver valgets store tema!

En pandemi af folk der går fra hus og hjem og lejlighed venter forude!

BB plejer at være hurtig på aftrækkeren!

Og hun er fortsat i arbejde!

Hvis de borgerlige tager over, ville det være godt at sikre sig selv i tide!

Vinteren bliver kold og lang!

Især for dagpenge-modtagere!

Men Lars Løkke kan jo tale med både høj og lav?

Og Inger Støjberg kender hele Jylland?

Mens direktøren med De Konservatives skattelettelser på 108.000 kr. årligt bare kan overføre 36.000 kr. af dem til sin budgetkonto og fortsætte med at forbruge gas, strøm, benzin og smør som om intet var hændt og putte resten i banken må den DanmarksDemokratiske vælger og deres børn tage en ekstra sweater på for at holde varme, vaske tøj en gang om ugen, cykle på arbejde og skole og undvære smørret på bordet.

Sådan vil konsekvensen være, hvis Det Blå Svindlerhold indtager statsministerkontoret for den almindelige dansker.

Det Blå svindlerhold

Jeppe, kan vi ikke få at vide hvad du står for, ikke kun i ord men også i handling???
Er du ikke mand nok til at delagtiggøre os eller er

DU en RØD SVINDLER???

Jeppe Lindholm, som det gode menneske du er (?) og samtidig er et pragteksemplar af en socialdemokrat, går jeg ud fra at du udfører frivilligt arbejde til overflod, at du ikke 'rager til dig' men at du naturligvis deler rundhåndet ud af dine materielle gode og din økonomiske formåen.
Har jeg ikke ret i det?

Og nedenstående er vel fortid, eller løgn eller er du skabs-blå.

Jeppe Lindholm - 18 juni, 2022 - 20:11 - #25113

"... Jeg har lige været et par dage i Kuala Lumpur. Et per flyvetimer fra Thailand. Lige nu nyder jeg livet på min kones og mit sommerresidens i Krabi provisen i det sydlige Thailand med udsigt til den Thailandske Gulf. Storslået. Det er ren og skær paradis. Hvis man har råd".

Jeppe Lindholm - 28 august, 2022 - 18:31 - #27348
Lige nu er jeg i Singapore Kurt. Har lige været ude at gå en tur i 27 grader i regnvejr med torden ud over Singapore Strædet kl. 00.31. En fantastisk by.

Jo, det ville være en god ide. En ligeså god ide ville give lidt hjælp til alle de syge der sidder i jobafklaring / recourseforløb. Syntes ofte at de bliver glemt når det kommer til aftaler som dette.

Prisstigninger (inflation) er jo efter-skat-kroner, ikke?