Skal bankdirektøren virkelig betale det samme i skat som bistandsklienten?

Liberal Alliance er dybt forarget over at større grunde betaler højere skatter. Dette viser blot, at endnu et borgerligt parti går mere op i at lette skatten på alt andet end arbejde.

Kan man forestille sig en situation, hvor Folketinget låser indkomstskatten fast i kroner og ører for den enkelte person, så de ikke skal betale mere i indkomstskat end de tilfældigvis gjorde sidste år eller året før?  Mange vil nok undre sig, hvis de ikke skulle betale mere i indkomstskat i takt med at deres løn steg. Studerende og arbejdsløse, der lige har fundet et nyt job, vil være nogle af de gladeste, når de i stedet for at betale skat af hele deres løn blot skal betale skat af et beløb svarende til SU eller dagpenge.

Ovenstående lyder som et absurd forslag, der aldrig ville få opbakning blandt Folketingets partier. Men hvis vi i stedet for skat på arbejde bevæger os over til skat på ejendom i stedet, så er netop idéen om at fastlåse skatter i kroner og ører pludselig en borgerlig kongstanke.

Allerede i 2002 fastlåste VK-regeringens skattestop ejendomsværdiskatten, så den ikke steg i takt med ejendomspriserne. Boligmarkedets himmelflugt i årene efter øgede altså ikke indtægterne fra ejendomsværdiskatten, der langsomt men sikkert er på vej i graven, fordi den udhules af inflationen. Ud over de færre indtægter til statskassen, så betød fastlåsningen af ejendomsværdiskatten også, at boligboblen kom endnu mere ud af kontrol, da der ikke længere var en skat, der lagde en dæmper på folks lyst til dyre boliger.

En anden skat på ejendom er dog steget de sidste mange år. Det er grundskylden, der fastsættes af kommunerne, og opkræves som en procentsats af den offentlige vurdering af en ejendoms grundværdi. Grundskyld er udelukkende en skat på grundens værdi - ikke på hvad der nu end måtte være bygget på grunden. En tom grund og en nabogrund på samme størrelse med en millionvilla på, vil altså koste det samme i skat.

Nu har Ole Birk Olesen og resten af Liberal Alliance så pludselig opdaget, hvordan grundskylden fungerer, og at det (gys!) er en skat, der stiger (- det har vi andre i øvrigt vidst længe). Og Ole Birk Olesen er dybt, dybt forarget over, at boligejere med have skal betale mere i grundskyld end deres naboer med ejerlejligheder. Olesen er altså frustreret over, at personer med en større grund betaler mere i grundskyld end personer med en lille grund – selv om det stemmer fint overens med at opkræve en procentsats af grundværdien. Derfor har Olesen og Liberal Alliance lavet et lovforslag om at fastlåse grundskylden i kroner og ører for at stoppe ”dobbeltbeskatningen af haveejere”.

Selvom lovforslaget – med rette - blev stemt ned, lægger forslaget op til at spørge ind til Liberal Alliances generelle skattepolitik: Hvis de får gennemført deres hede drøm om 40 procents flad indkomstskat, vil de så et par år senere også fastlåse indkomstskatten i kroner og ører for at ”stoppe dobbeltbeskatningen af direktører”? Hvis man ikke skal beskattes for at have en større grund, så skal man vel heller ikke beskattes for at have en større løn?

Liberal Alliance ser behændigt bort fra, at selv om grundskylden er steget, så er den alligevel ramt af skattestoppet ved, at der maksimalt kan opkræves 7 procent mere i grundskyld fra år til år. Hvis en grund stiger 25 procent så vil skattebetalingen kun stige 7 procent det første år, og så stige de følgende år også til ejeren betaler skat af grundens fulde værdi.

Tager vi eksemplet med løn igen, så vil vores arbejdsløse og studerende med den model de første mange år få en klækkelig skatterabat. Igen, aldrig noget de borgerlige ville foreslå, selv om detit taler om at lette skatten på arbejde.

Hver gang de borgerlige vil give personer med store ejendomme og høje lønninger en skattelettelse, er der færre penge til almindelige danskere. Med forslaget om at fastlåse grundskylden i kroner og ører, har Liberal Alliance valgt side i denne fordelingskamp. Og det er ikke din side.


Kommentarer fra Facebook

Annonce