Annonce

Centrum-venstre, hør så efter!

Anmeldelse: Den amerikanske forfatter Thomas Frank frygter at centrum-venstre har ofret ligheden på uddannelsens alter.
Problemet er ikke ”the one percent”, der styrer den økonomiske verden. Dem der har ødelagt det demokratiske parti, er de 10 procent af akademikere i toppen af uddannelseshierarkiet.

Sådan definerer den amerikanske succesforfatter Thomas Frank (ikke at forveksle med den tidligere Brøndby-træner af samme navn) sin anklage imod det demokratiske parti i hans nyeste bog ”Listen, Liberal – or what happened to the party of the people”. Og selvom overskriften måske kan lyde DKP’sk, så er budskabet mere nuanceret end som så. Pisken svinges over de demokratiske frontfigurer, men bogen er mest af alt en appel til et parti, der i forfatterens øjne er kørt fast i en sump af kreativ klasse, meritokrati og innovation.

Frank, der er mest kendt for den tolv år gamle ”What’s the matter with Kansas”, beskriver indlevende hvordan demokraterne siden starten af halvfjerdserne, langsomt har forladt sin primære vælgerbase hos lønmodtagerne til fordel for de veluddannede. Hvordan man gang på gang har proklameret et opgør med New Deal-tankegangen, til fordel for en ny politik orienteret mod de mere moderne amerikanere i kyststaterne.

Problemet startede ikke med Hillary
Problemet angribes kronologisk, og hvis man ikke har fået nok efter den politiske dissekering af Mondale, Dukakis og Bill Clinton, så får de fleste det nok, når også Obama og Hillary ryger under kniven. Det bliver trivielt og tvivlen kommer aldrig de demokratiske præsidenter og kandidater til gode, hvilket er bogens største svaghed.

Det lange historiske ridt opvejes til gengæld af flere stærke analyser af den demokratiske tilgang til lighed, jobs og uddannelse. Hovedargumentet er, at hvor demokraterne traditionelt har arbejdet for lighed, er det nu udskiftet med en tyrkertro på lige adgang til uddannelse: ”What you earn depends on what you learn”. Hopper du af uddannelsesvognen, er du selv ude om at skulle leve på et eksistensminimum.

Samtidig med, at man sender 700.000 produktionsjobs ud af landet gennem handelsaftalen NAFTA, poster man milliarder i erhvervssatsninger inden for de kreative fag. Man hylder ”metro”-Amerika med storbyer, højkultur og internationalt udsyn, mens man gør nar af ”retro” Amerika, hvor folk arbejder med gammeldags ting som olie og landbrug, og går til fodboldkampe og i kirke. De akademiske klasser har overtaget magten i det, der engang var folkets parti.

Resultatet af den demokratiske politik er bl.a., at reallønningerne for amerikanske arbejdere har været faldende de seneste årtier, mens lønningerne for ledere og akademikere er steget voldsomt. Og mens man langsomt taber tilliden hos sin gamle vælgergruppe, forsøger man at kompensere med symbolpolitiske sager: flere kvinder i de store selskabers bestyrelser, bedre rettigheder for seksuelle og etniske minoriteter. Frank skærer det ud, så alle kan forstå det: Mens hundredetusinder af kvinder ved Walmarts kasseapparater presses i løn og arbejdsvilkår, er demokraternes væsentligste anke mod selskabet, at der er for få kvinder i dets bestyrelse.

Også relevant for socialdemokrater
Bogen rejser flere problemstillinger, som også er relevante for danske socialdemokrater. Er muligheden for at kunne tage skatteyderbetalt uddannelse en fuldgod erstatning for kampen for økonomisk lighed? Er de internationale handelsaftaler nødvendige, også hvis de koster produktionsarbejdspladser? Og er der stadig bund i den klassiske centrum-venstre strategi, at satse på at vinde de veluddannede,0 fordi arbejderne ikke kan gå andre steder hen?

Frank skriver levende og er man politisk engageret, glider bogen let, selvom den historiske gennemgang bliver lidt tung til tider. Men det opvejes klart af de grundlæggende og meget aktuelle problemstillinger for centrum-venstre, som rejses undervejs. Hvis du fandt inspiration hos Magnus Marsdal, Christoffer Lasch eller Lars Olsen, er ”Listen, liberal” en naturlig forlængelse.

Kaare Dybvad er folketingsmedlem for Socialdemokratiet.


Flere artikler om emnet

Annonce