Annonce

Opfordring fra fagforbund: Stem på din faglærte kandidat

Der er brug for folketingsmedlemmer, som forstår sig på de faglærtes og på erhvervsuddannelsernes vilkår uanset partifarve, mener Blik- og Rørarbejderforbundet.
Foto: Jonas Krøner
Formand Henrik W. Petersen fra Blik- og Rørarbejderforbundet.
Diversitet er noget, som vi taler om mange steder i samfundet som et gode. Men i Folketinget er de 179 danske medlemmer relativt ens forstået på den måde, at der er en kraftig overvægt af medlemmer med akademisk baggrund i forhold til dem med baggrund som faglært eller ufaglært.

I forbundet Blik og Rør håber man, at den fordeling vil ændre sig, da folketingsmedlemmer med bagage som faglært kan have en bedre forståelse for blandt andet erhvervsuddannelsers vilkår, og den grønne omstillings behov for faglært arbejdskraft.

”Generelt og i valgkampen nu, ser man, hvor lidt erhvervsuddannelsernes udfordringer fylder. Alt imens politikere, uanset om det er fra rød eller blå blok, taler om, at der er brug for flere faglærte, hvis vi skal i mål med den grønne omstilling,” siger Henrik W. Petersen, forbundsformand, Blik- og Rørarbejderforbundet, til Netavisen Pio.

Skæv fordeling

Ifølge en opgørelse lavet af Altinget efter sidste Folketingsvalg havde næsten to tredjedele af Folketingets medlemmer en akademisk baggrund. Til sammenligning havde kun 14 procent af den samlede befolkning akademisk baggrund.

38 procent af den danske befolkning har, ifølge samme opgørelse, faglært baggrund, men det er kun 11 procent af Folketingets medlemmer, som er faglærte.

På spørgsmålet om hvordan, man så rent praktisk kan ændre det, er svaret egentlig relativt enkelt.

”Man kan jo ikke tvinge folk til at stille op. Så det enkle svar på det spørgsmål er, at vi stemmer på de kandidater med faglært baggrund, der rent faktisk stiller op. Derfor går vi også ud og slår et slag for, at man stemmer på en faglært kandidat. Uanset om det er fra rød eller blå blok,” siger Henrik W. Petersen, og tilføjer:

”Vi mennesker har brug for andre at spejle os i. Så derfor er rollemodeller vigtige for at skabe den udvikling.”

Souschef, journalist og redaktionssekretær.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Indfør lavere indkomstskat for faglærte, fx et dynamisk fagfradrag, der hvert år afhænger af, hvor stor mangel for den givne faggruppe, der er. Når man gør det samfundet mangler mest, skal man slippe med en lavere skat. Folk, der er ansatte på RUC til at forske i kønsnormer og racistiske strukturer, bør eksempelvis betale omkring 99 procent i skat, hvor imod en tømrerlærling, der slæber gipsplader op til en byggeplads på femte sal en februar frostmorgen kl. 06.30, skal slippe med 15 procent.

Nu hvor der er folketingsvalg kan socialdemokraterne godt diskutere løn og arbejdsvilkår!

Nu skal der kæbes stemmer!

Når folketingsvalget er overstået skal den danske model igen styre lønudviklingen!

Det vil sige udbud og efterspørgsel styrer det private område!

Hvorimod det offentlige område styres af regeringsindgreb!

Tænk hvis udbud og efterspørgsel styrede!

Sosuer og sygeplejersker ville automatisk blive lønførende!

Om en vandhane der drypper skal skiftes eller en prostata der lækker skal fjernes, ja, hvilken medarbejder ville du være parat til at betale højest?

Så enkelt er det!

Nu bliver alt privat!

På den måde undgår vi misfostret “den danske model på det offentlige område”!

Med ventelister, ventelister,

Kun hos bedemændene er der ikke ventetid!

Det er en privat virksomhed!

Hvor skal pengene så komme fra?

Ja, alle Thailand-ferier og charterferier kan betale hvad den offentlige sektor reelt koster!

Kæmpe afgifter på luksus-fly-brændstof!

Danskerne ville finde ud af at vi ikke har råd til globaliserede familier!

Det har aldrig været meningen!

Underbetalte offentligt ansatte kvinder har i en generation betalt velfærden!

Kastrup lufthavn har alt for længe levet højt på at danskerne reelt ikke har betalt hvad velfærden koster!

Vi rejser og rejser og tror vi er så rige!

Klimaet betalte reelt for underbetalingen af de offentligt ansatte!

Vi fløj overskuddet væk i CO2 op i den blå luft!

Nu skal CO2 afgifter på landbruget redde velfærden!

Velfærdsrekrutteringen kommer fra landbruget!

Endnu flere skal bo i byerne!

Og flyve til alverdens strande for at opleve biodiversiteten!

At flyve til Mallorca er stadig billigere end at besøge familien i København!

Danskernes trang til luksus lukker velfærdsydelserne ned!

At betale for gode forhold på et plejehjem til oldeforældrene er mindre interessant end året ferie til Thailand!

Det er her hunden ligger begravet!

Selv hos SF!

Pia Olsen Dyhr i aftenens valgprogram på DR1om orkideer i den danske natur:

- Ja, det er jo kun noget man kender fra “når man har været i Thailand”!

Jo tak, fru dyr!

Der mangler ikke noget i “den fattige piges” luksustilværelse som voksen!

Bortset fra minimumsnormeringer i den offentlige velfærd!

Pengene er allerede “fløjet bort”!

Typisk for venstrefløjen!

De prædiker og prædiker og rejser og prædiker og rejser og prædiker…..

Og en hel generation af børn og unge imellem 15 og 25 er efterladte med “angst, depression og stress”!

Alt imens de tre forgående generationer rejste på fribillet til alverdens destinationer for at se hele verden og hvor godt vi har det i lille Danmark!

Hjerk, Roslev, Durup, etc. lukker ned!

Lavtlandsområder udlagt i moser og skov og vild natur! Salling som naturreservat!

Alt sammen noget som Pia Olsen Dyhr og Mai Villadsen kan fortælle om til vennerne i Thailand!

Med mindre en manglende operation sætter en stopper for den billige flyrejse!

Velfærd og hverdagsgoder eller flyrejser?

Valget er dit!

Først minken!

Så køerne!

Så grisene!

Så landmændene!

Køerne er alenlange!

De højtlønnede danskere har råd til at købe alt i udlandet!

Mælk, kød, ældreforsorg, hospitalsoperationer!

Vi flyver blot derhen hvor det er billigst!

Putin har frit spil på alle hylder!

En bombe over Kastrup og danskerne er sat skakmat en gang for alle!

Den eneste kritiske infrastruktur vi har tilbage i 2035!

Engang var dansk landbrug kritisk infrastruktur!

Engang var sygehusvæsenet kritisk infrastruktur!

Engang var skolevæsenet kritisk infrastruktur!

Psykiatrien og Kastrup lufthavn er det eneste tilbageblevne kritiske infrastruktur i Danmark.

Med de nuværende løsgående politikere er der kun “angst, depression og stress” som nedarves fra den forrige generation!

Og de tre ældste folketingsmedlemmer udsendte svadaen: “Folketingsmedlemmer er bedre end deres ry!”

De tre aldrende folketingsmedlemmer har ikke været ude i virkelighedens arbejdsliv i henholdsvis 42, 28 og 28 år!

Jamen det siger jo alt!

Det er nok demokratiet der trænger til et eftersyn!

Stænderforsamlinger med alle erhvervsgrupper repræsenteret og med rotationsprincipper ville sikkert være klogt!

Om afstemninger eller direkte valg skulle finde et bredt udsnit af danskerne - ja, det kan diskuteres!

Hvorfor er det kun folk der ønsker at blive valgt, der skal vælges!

98% af befolkningen ønsker netop ikke at blive valgt!

Hvordan skal de nogensinde kunne blive repræsenteret!

Flere Jacob Haugaard på tinge!

Fra alle erhverv!

Mere smil! Som Mette Frederiksen har valgt som sit valgtema!

Psykiatrien kan allerede spare 5 af fru Dyhrs 35 milliarder til mistrivsel blandt børn og unge!

Det plantebaserede landbrug kan spare resten!

Når børn og unge bliver bedt om at komme ud på landet for at hakke roer, kartofler, majs, gulerødder, hvidkål, rødkål, selleri, løg, ærter, kikærter, tomater, græskar, etc.ja, så er der sikkert ingen der fejler noget….

Pist væk er angsten! Frygten for fysisk arbejde i al slags vejr fjerner angsten!

Pist væk er depressionen! Fornemmelsen af at man ingenting kan og ingen har brug for dig forsvinder! Optimismen vokser!

Pist væk er stress! De tusinde andre ting man tror at man skal nå, fjernes af simple pligter! Hjernen finder ro!

Back to basic!

Håndens folk! Private som offentlige!