Annonce

Usaglig fyring af tillidsmand koster 500.000 kroner - Fagforbund: “Det er vi meget tilfredse med”

Arbejdsgiver fyrede en arbejdsmiljørepræsentant for påstået tyveri af sit eget opsigelsesbrev. Men det var ikke tyveri, fastslår faglig voldgift.
Foto: Blik- og Rørarbejderforbundet
Stig Søllested, næstformand i Blik- og Rørarbejderforbundet.
En VVS-montør og arbejdsmiljørepræsentant, Rasmus Thorkildsen, blev beskyldt for at stjæle sit eget opsigelsesbrev, der lå på bordet foran ham.

Rasmus Thorkildsen tog brevet med sig, men afleverede det efterfølgende tilbage til sin leder. Alligevel valgte arbejdsgiveren at fyre Rasmus Thorkildsen for tyveri af brevet.

En faglig voldgift har nu afgjort, at Rasmus Thorkildsen skal have en halv million kroner i erstatning for usaglig opsigelse. Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har ført sagen på vegne af Rasmus Thorkildsen og hans forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet.

Jeg er glad for at være medlem af en rigtig fagforening

”Jeg er meget glad for erstatningen, for jeg er blevet behandlet uretfærdigt. Jeg er kommet videre i nyt arbejde, men det er ikke rart at blive beskyldt for den slags, og det går mig stadig på. Jeg er glad for at være medlem af en rigtig fagforening, der kan hjælpe i den slags sager, så stor tak til Blik og Rør og FH for hjælpen,” siger Rasmus Thorkildsen ifølge en pressemeddelelse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Rasmus Thorkildsen arbejdede som VVS-montør på et stort sygehusbyggeri i Køge, da han blev afskediget.

Opmand: Ikke strafbart

Men det var hverken strafbart eller groft illoyalt at tage et eksemplar af sin egen opsigelse med sig ud af et lokale, fastslår opmanden i den faglige voldgift:

“Opsigelsen lå på bordet ovenpå en taske, og dens indhold kan ikke anses for fortroligt eller for at indeholde information af værdi tilhørende virksomheden,” hedder det i opmand, fhv. højesteretspræsident Børge Dahls afgørelse.

Indholdet er ikke fortroligt, særligt fordi Rasmus Thorkildsen kort tid forinden fik brevet overrakt og læste det.

Rasmus Thorkildsens arbejdsgiver ønskede at fyre ham. Derfor havde arbejdsgiveren skrevet et opsigelsesbrev, som han præsenterede for Rasmus Thorkildsen. Men da arbejdsgiveren fandt ud af, at Rasmus Thorkildsen var blevet valgt som arbejdsmiljørepræsentant, trak arbejdsgiveren fyringen tilbage.

Som arbejdsmiljørepræsentant er man nemlig særligt beskyttet mod opsigelse på samme måde som en tillidsrepræsentant.

Men Rasmus Thorkildsen blev i sidste ende fyret alligevel - nu med den begrundelse, at han tog opsigelsesbrevet med sig, og at sagen derfor - set fra arbejdsgiverside - havde taget en ny drejning.

FH: Principiel og vigtig kendelse

FH og Blik- og Rørarbejderforbundet vandt sagen ikke mindst på baggrund af et vidneudsagn fra en medarbejder, der var til stede i lokalet.

FH kalder kendelsen for vigtig og principiel:

“Kendelsen er vigtig og principiel, da den understreger, at arbejdsgiver skal leve op til sin undersøgelsespligt og kunne dokumentere påstande – for eksempel grove påstande om tyveri. Vil arbejdsgiver afskedige, skal beslutningsgrundlaget være i orden, og det var det ikke i den konkrete sag”, fastslår advokat i FH, Lene Casadepax, der har ført sagen.

“Arbejdsgiver påstår, at han har hevet dokumentet op af en lukket taske. Men vidnet, en juniorleder, der var til stede i lokalet, har ikke set Rasmus hive dokumentet op af tasken. Tværtimod spurgte Rasmus Thorkildsen direkte juniorlederen, om han måtte tage en kopi af opsigelsesbrevet med sig,” forklarer advokaten.

Også Blik- og Rørarbejderforbundet betegner sagen som principiel:

“Det er den, fordi den slår en tyk streg under, at man som arbejdsmiljørepræsentant er særligt beskyttet. Størrelsen på erstatningen er af væsentlig betydning. Det er vi meget tilfredse med,” siger Stig Søllested, næstformand i Blik- og Rørarbejderforbundet, ifølge en pressemeddelelse.

Opdateret kl. 21.30 - ordene "kort forinden" udgår i sætningen, som nu hedder: "Men da arbejdsgiveren fandt ud af, at Rasmus Thorkildsen var blevet valgt som arbejdsmiljørepræsentant, trak arbejdsgiveren fyringen tilbage."

Tillidsfolk nyder særlig beskyttelse

Arbejdsmiljørepræsentanter er beskyttet mod afskedigelse på samme måde som en tillidsrepræsentant.

Den afskedigede Rasmus Thorkildsen havde kun været ansat i et halvt år. Men fordi han er arbejdsmiljørepræsentant får han en større erstatning.

Erstatningens størrelse hænger sammen med en særlig bestemmelse i overenskomsten.

“Det er tilfældet, hvis arbejdsgiver fastholder afskedigelse af en tillidsmand, efter at afskedigelsen er kendt uberettiget ved den fagretslige behandling. Erstatningens størrelse afhænger af omstændighederne og kan ikke overstige 52 ugers løn, står der i overenskomsten på området,” forklarer advokat hos FH, Lene Casadepax.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det undrer, at den fyrede arbejdsmiljørepræsentant nævnes ved navn, hvorimod VVS-firmaets navn ikke nævnes. Er arbejdsgiversiden beskyttet eller omfattet af navneforbud i den slags sager? Er det tilfældet bør det ændres omgående.

Åh ja.
Til gengæld er det en glæde, at Pio af og til har en anden mening end Mettes blå venner.

Gad vide om beløbet havde været større, hvis han havde været medlem af Krifa.
Ironi kan forekomme!!!