Annonce

Lad os dræbe asbesten, før den dræber os

Selvom brugen af byggematerialet for længst er blevet forbudt, så dør 1.300 danskere hvert år af asbestrelaterede sygdomme.
Foto: Jonas Krøner
Henrik W. Petersen, forbundsformand for Blik- og Rørarbejderforbundet
I 1980’erne blev det forbudt at bruge asbest som byggemateriale i Danmark. Desværre kan vi ikke – på trods af at vi snart skriver 2023 i kalenderen – sige, at asbest bare er et levn fra fortiden.

For selvom det har været forbudt at bruge asbestholdigt materiale i mere end 40 år, findes det livsfarlige materiale stadig i rigtig mange bygninger fra dengang, hvor asbest var et hyppigt anvendt byggemateriale.

Faktisk anslås det, at der findes asbest i en tredjedel af den eksisterende bygningsmasse i Danmark!

Det betyder, at mange i Danmark stadig støder på asbest i dagligdagen. Det er blandt andet blikkenslagere, VVS’ere, skorstensfejere og andre håndværkere i forbindelse med deres arbejde.

Men helt almindelige danskere kan også blive udsat for asbest – f.eks. hvis det ikke er blevet fjernet ordentligt efter renovering eller nedrivning. Derfor er asbest heller ikke kun et håndværkerproblem. Det er et ’familien Danmark-problem’.

Nye beregninger viser højere dødstal

1.300 danskere dør hvert år af asbestrelaterede sygdomme. Det viser nye beregninger fra et europæisk samarbejde mellem en række journalister, som bl.a. TV2 Nord er en del af. Hidtil har antagelsen været, at omkring 300 danskere dør af asbest om året.

Men en ny og mere retvisende udregningsmetode viser altså, at det årlige dødstal i Danmark er 1.300 og ikke 300.

Men jeg ville samtidig lyve, hvis jeg sagde, at jeg ligefrem var overrasket.

De nye beregninger er både bekymrende og alarmerende. Men jeg ville samtidig lyve, hvis jeg sagde, at jeg ligefrem var overrasket. For det bekræfter desværre en mistanke, vi har haft længe.

At asbestproblemet er langt større, end de fleste går og tror.

Fra papir til virkelighed

Kort før valgkampen blev et bredt flertal af Folketingets partier enige om, at der skal indføres en autorisationsordning på asbestarbejde. Det er ingen hemmelighed, at det er noget, vi i Blik- og Rørarbejderforbundet har presset på for i meget, meget lang tid!

Men én ting er at give håndslag og indgå en politisk aftale. Noget andet er at føre den ud i livet

Derfor var glæden også stor, da vi kunne læse, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) havde landet en bred politisk aftale om at indføre en autorisationsordning på asbestarbejde.

Men én ting er at give håndslag og indgå en politisk aftale. Noget andet er at føre den ud i livet – dér hvor autorisationsordningen skal implementeres i hverdagen og komme borgerne til gavn.

At det årlige dødstal for asbestrelaterede sygdomme i Danmark er markant højere – mere end fire gange så meget som hidtil antaget – sætter blot en tyk streg under behovet for og nødvendigheden af en autorisationsordning på asbestarbejde.

Uret tikker

Tiden går, og klokken slår – alt imens forhandlingerne om en ny regering stadig er i gang. Uanset hvilken regeringskonstellation det ender med, og uanset hvem der bliver beskæftigelsesminister, så skal den kommende regering og minister vide, at det haster med at få en autorisationsordning på plads.

Heldigvis er der i føromtalte aftale lagt op til, at udviklingen af ordningen skal ske med inddragelse af arbejdsmarkedets parter og i samarbejde med relevante myndigheder.

Det handler om menneskeliv. For asbest dræber.

I Blik- og Rørarbejderforbundet ser vi frem til at bidrage til dét arbejde, så vi kan sikre, at ordningen bliver skruet sammen på en måde, så ingen risikerer at blive udsat for det dødsensfarlige materiale – hverken på arbejdet, derhjemme eller i nabolaget.

For når virksomheder bryder loven, når de arbejder med asbest, udsætter de ikke alene medarbejderne, men også bolig(l)ejere og beboere i området, for fare.

Derfor er en autorisationsordning et vigtigt og afgørende våben i kampen mod asbesten. Det handler ikke alene om arbejdsmiljø. Det handler om menneskeliv. For asbest dræber.

Lad os dræbe asbesten, før den tager livet af flere.

Forbundsformand, Blik- og Rørarbejderforbundet


Flere artikler om emnet

Annonce