“Ikke bare et håndværkerproblem. Det er familien Danmarks problem”

Virksomheder anmelder ikke asbestarbejde, som de skal, lyder det fra fagforbund, der stiller krav om en lovpligtig autorisationsordning.
Foto: Colourbox
Indånding af asbeststøv er stadig et problem i byggebranchen.
Mange mindre seriøse bygningsrenoveringsfirmaer, bryder de gældende regler for sikkerhed og arbejdsmiljø, når de i forbindelse med renovering og nedrivning af bygninger håndterer og fjerner materialer, der er forurenet med det stærkt kræftfremkaldende asbest.

Det kunne DR-programmet ‘Kontant’ torsdag dokumentere.

Myndighederne og især Arbejdstilsynet har store vanskeligheder med at kontrollere asbest-arbejde, fordi nogle renoverings- og nedrivningsfirmaer ikke overholder reglerne og anmelder asbestarbejde, som de skal, viser udsendelsen  “Livsfarligt støv”.

Et af de vigtigste våben

I fagforeningen Blik- og Rørarbejderforbundet kalder forbundsformand Henrik W. Petersen udsendelsen for “alarmerende” og “dybt bekymrende”.

Især Arbejdstilsynet har store vanskeligheder

Han kræver derfor, at der på lige fod med for eksempel VVS-, kloak-, gas- og elektriker-arbejde, indføres en særlig autorisationsordning for asbest-håndtering.

”En autorisationsordning er et af de vigtigste våben i kampen mod asbesten. Det handler ikke alene om arbejdsmiljø og sundhed. Det handler om menneskeliv”, siger Henrik W. Petersen.

”Blik- og Rørarbejderforbundet har længe råbt op om behovet for en autorisationsordning på asbestarbejde. DR’s udsendelse sætter en tyk streg under nødvendigheden af en sådan ordning,” siger han.

“Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at der er virksomheder, der bryder loven og udsætter både medarbejdere, boligejere og omgivelserne for fare,” lyder det fra Henrik W. Petersen.

Udsætter både medarbejdere, boligejere og omgivelserne for fare

“Asbest er ikke bare et håndværkerproblem. Det er familien Danmarks problem. Alle alarmklokker burde bimle og bamle,” siger han.

12 initiativer vedtaget

Så sent som i maj i år landede regeringen en bred politisk aftale med alle partier i Folketinget. En aftale, der indeholder 12 nye initiativer på asbestområdet.

Aftalen giver blandt andet Arbejdstilsynet bedre mulighed for at retsforfølge arbejdsgivere, der bryder asbestreglerne. Samtidig får arbejdsgivere pligt til at føre protokol over udsættelse for asbest og sende protokollerne til de berørte.

Det vil gøre det nemmere for ansatte, der senere i livet rammes af asbestrelateret kræft, at dokumentere forløbet i en arbejdsskadesag.

Som en del af aftalen udvides den nuværende asbest-vejledning

Det har i mere end 35 år været forbudt at anvende asbest i Danmark, og der gælder skrappe regler for fjernelse af asbest, fordi indånding af asbeststøv øger risikoen for at udvikle en række kræftformer.

Som en del af aftalen udvides den nuværende asbest-vejledning i tilstandsrapporten i forbindelse med boligkøb.

Dermed bliver husejere i endnu højere grad gjort opmærksom på de sundhedsfarer, der er forbundet med at indånde støv fra eventuel asbest i byggematerialer. Samtidig bliver det særlige oplysningsskema om sælgers kendskab til asbest i boligen udvidet.

De 12 initiativer i asbestaftalen

 Bedre vejledning om asbest i tilstandsrapporten
Udvidelse af sælgeroplysningsskemaet
Asbestprotokol skal sendes til den ansatte
Styrket indsats over for asbestovertrædelser
Indførsel af kompetencepåbud på asbestområdet
Luftmålinger af asbeststøv
Undersøgelse af behov for autorisationsordning mv.
Afdækning af uddannelsesbehov
Undersøgelse af mulighed for registrering af asbestforekomster i BBR
Undersøgelse af brug af oplysninger fra byggeaffald til tilsynsindsatser
Erfaringsopsamling for særlig tilsyns- og kommunikationsindsats
Opfølgning på teknisk udredning om indkapsling vs. sanering

 

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Henrik Rasch er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Spørg håndværkerne, mestrene og brancheorganisationerne, hvad der skal til for at løse opgaven sundhedsmæssigt forsvarlig og hvilke forhindringer der er lige nu, hvor det ikke bliver gjort. Ofte kan det være mindre ting, som gør man springer over, hvor gæret er lavest. Og der er mange led i kæden. Det skal være en simpel proces og det skal være nemt og billigt at komme af med asbest affaldet.

Og så tænk på alle de klamphuggere, der selv piller eternitplader ned med og uden asbest og meget ofte uden sikkerhedsudstyr.

Thor, ifølge arbejdstilsynets vejledning om nedtagning af eternittagplader med asbest må alle personer over 18 år udføre arbejdet når pladerne skrues løse og nedtages i hel tilstand.

Hvis man virkelig vil redde menneskeliv, er der nok andre steder man skal sætte ind ud over asbest.
Til orientering dør der iflg. Danmarks statistik følgende i forbindelse med arbejde og fritid:
Der dør ca. 13.000 personer af rygerelateret sygdom om året.
Der dør ca. 3.000 personer af alkoholrelaterede sygdomme om året.
Der dør ca. 300 personer af asbestrelaterede sygdomme om året.
Så spar mig for Blik- og rørforbundets hysteri vedr. asbest, hvad med at forbyde rygning for alle i Danmark, det er rygning der medføre flest dødsfald, ca. 43 personer for hver en der dør af asbestrelateret sygdom.
Jeg har kendskab til at arbejdstilsynet stillede krav om asbestsanering i forbindelse med fjernelse af vinylfliser fra ca. 1958, som var limet på et gulv i forbindelse med renovering af en skole. Jeg tvivler på at der er meget asbest i den lim man limer vinylfliser med, men hysteriet blomstre.

@ Bent,

Mon ikke de 300 der dør af asbest hvert år, først og fremmest er blandt håndværkere og derfor ikke sammeligneneligt (med hele landets befolkning).

Men det er en god undskyldning til at bashe rygerne endnu engang over hovedet. Rygning går sjældent ud over andre end rygerne selv og de ved godt de tager en risiko.

At kun 3.000 dør af druk i Danmark årligt, det undrer mig med den druk-kultur vi har fået i Danmark, hvor der dør mindst en ung person af druk, hver måned. Men druk-kulturen går også ud over andre end bare den drikker. Hvor mange kvinder får tæsk hver dag grundet druk? Hvor mange børn vokser op i dysfunktionelle familier grundet druk, med tæsk og livslange psykiske problemer? Hvor mange bliver slået ihjel på grund af druk, uden selv at være alkoholikere? Hvor mange mister deres arbejde på grund af druk? Hvor mange går nedenom og hjem med deres forretning på grund af druk? Hvor mange mister hus og hjem? Hvor mange kører alkoholpåvirket? Hvor mange mennesker generes af fordrukne teenagere og deres hensynsløse adfærd?

Det kan godt være der dør 13.000 med rygerelaterede sygdomme, men druk rækker sine uhyggelige fangtråde ud efter langt flere end bare dem der drikker. Så jeg ved godt hvor jeg ville bruge tid, kræfter og penge, hvis der skulle gøres noget. Druk-kulturen har taget overhånd i Danmark, og forældrene er det eksempel de unge tager ved lære af.

I blandt de 13.000 personer der dør af rygerelaterede sygdomme er der vidst også mange håndværkere. Med mit kendskab til byggepladser er der mange storrygere blandt håndværkerne, hvorimod indtagelse af alkohol på byggepladserne er næste nul fordi de fleste håndværkere køre i bil, enten deres egen eller en firmabil, til og fra arbejde, og derfor ikke drikker da det kan medføre frakendelse af kørekortet, hvis de bliver stoppet af politiet og den risiko kan være fatal for dem, da offentlig transport til byggepladser ikke er et alternativ.

Jeg må give Bent Menck Andersen ret i hans realistiske vurdering.

Og hvad med den realistiske vurdering i forhold til vores druk-kultur?

En ændring af Danmarks "drukkultur" kan kun ske ved at hæve priserne på alt alkohol (og tobak), så det "kun" er de rige der har råd til at drikke (og ryge). Det vil nok give tolderne merarbejde når de skal stoppe smuglerne, men det må vi så leve med, hvis vi ønsker samme drukkultur for befolkningen som Muslimerne, Mormonerne og Jehovas vidner har indført for deres "disciple".

Det er så interessant, anti-rygere der råber op og stiller krav. Men nævner man alkohol så går de i defensiven med det samme og taler om risiko for smugling og hvad ved jeg, hvis nogen føler at det er nødvendigt at smugle alkohol så har de allerede et alkoholproblem. Faktisk er præmisserne de samme uanset hvilket rusmiddel man taler om. Der er så meget man kan være afhængig af, mobiltelefoner, kaffe, narko, sociale medier, osv.

Men jeg giver dig ret, priserne på alkohol'en skal op, og gerne helt op på de priser vi havde i 70erne og helt op til 90'er. Hvis vi havde råd til alkohol i firserne, så har man bestemt også råd til at betale de priser vi betalte dengang vi tjente meget mindre.

Hvad skal der blandes religioner ind i debatten for? Nåh, ja - Xenofobi.

Virksomheder skal bare tjene nogle penge.
Verden er opbygget i hierakier. Og som i myrer og biers verden er de fleste mennesker ikke andet end "lig med
arbejdermyrer og bier".

Er det derfor toppen bare træder på folk, uden så meget som at ænse hvad de har gang i?

Annonce