Annonce

Opgør med regeltyranni: “Velfærden er ikke bare et produkt. Borgerne er ikke bare kunder”

SVM kaster sig ud i et opgør med new public management - nu skal den i stedet stå på tillid og frihed
Foto: Statsministeriet/Mads Frost
Mette Frederiksen (S), statsminister - på besøg på plejehjemmet Bertram Knudsens Have
SVM-regeringen - med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen - vil gøre op med new public management og al dens væsen i form af regeltyranni, incitamentsstrukturer, kontrol og optimering.

Meningen med new public management (NPM) var, skriver Mette Frederiksen i en kronik i Politiken, sådan set god nok.

Men i stedet for få, overskuelige resultatmål har vi i stedet flere steder i den offentlige sektor opbygget et regeltyranni med “detailstyring og et utal af proces- og dokumentationskrav. Uden at resultaterne nødvendigvis har fulgt med”.

Folkeskolen har 4.000 fælles mål

Som et skrækeksempel nævner statsministeren, at folkeskolen i dag har 4.000 mål, som lærere og skoleledelser skal leve op til.

Mette Frederiksen nævner, at hun ikke tror på NPM’s mekaniske tilgang til velfærden, og de medarbejdere, der skal løfte velfærden:

“Velfærden er ikke bare et produkt. Borgerne er ikke bare kunder.”

Som eksempel nævner Mette Frederiksen, at folkeskolen ikke kun handler om læring, men også om “dannelse og om at klæde børnene på til at blive oplyste, deltagende og demokratiske borgere”.

På samme måde handler daginstitutioner ikke blot om pasning, men også om at give børnene en ramme for at lære at indgå i relationer med andre. Og ældrepleje handler ikke kun om at få gjort rent hos de ældre. Den handler nok så meget om omsorg og om at give vores gamle “værdighed i livets efterår”.

Tilliden skal tilbage på landkortet

Ifølge Mette Frederiksen skal vi have tilliden tilbage på landkortet. Tilliden skabes ikke af kontrol og dokumentationskrav.

Tilliden til fagligheden skal tilbage. Skolelæreren skal igen bestemme i klasselokalet:

Den dygtige lærer skal have klasseværelset tilbage

“Ikke politikere og ledere uden lokal forankring. Og da slet ikke børnene, som har brug for rammer og regler. Den dygtige lærer skal have klasseværelset tilbage.”

Mette Frederiksen nævner, at SVM-regeringen konkret vil fjerne ni af 10 mål i folkeskolens læreplaner.

Tilliden til social- og sundhedshjælperen skal tilbage. Han eller hun skal ikke dikteres af minutplaner. Dokumentation skal fylde meget mindre:

“Ældrepleje skabes af fornuftige, kloge, dygtige og empatiske medarbejdere, der bruger deres dømmekraft og indsigt, når de træffer beslutninger om alt fra personlig pleje til omsorg, nærvær og praktisk hjælp.”

Mantra to: “Frihed”

SVM’s første mantra hedder altså tillid. Mantra to hedder, ifølge Mette Frederiksen, “frihed”.

“(....) frihed til at gøre tingene på den måde, som man lokalt synes er bedst.”

Det vil, advarer Mette Frederiksen, betyde forskellighed i velfærden på tværs af kommuner. Men det skal man ikke frygte, det skal man i stedet glæde sig over.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

"Tilliden til fagligheden skal tilbage. Skolelæreren skal igen bestemme i klasselokalet:"

Ja, hvem skulle ellers bestemme...

Er der forresten nogen, der kan huske, hvem det var, der indførte NPM og gennemførte folkeskolereformen?
Og var der slet ingen, der advarede dem?